Skocz do zawartości
Szukaj w
  • Więcej opcji...
Znajdź wyniki, które zawierają...
Szukaj wyników w...
Zaloguj się, aby obserwować  
Gość autorka

BIBLIA ludzie proszę czytajcie

Polecane posty

Gość autorka

PRAWDZIWE 10 PRZYKAZAŃ BOGA  II Moj.20

”Jam jest Pan, Wiekuisty, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

1. Nie będziesz miał bogów innych oprócz Mnie.
 

2.Nie uczynisz sobie posągu ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko albo na ziemi nisko, lub w wodzie poniżej ziemi.
Nie będziesz oddawał im pokłonu ani służył. Bo Ja jestem Pan, Bóg twój, Bóg zazdrosny, karzący nieprawość ojców na synach w trzecim i w czwartym pokoleniu — tych, którzy Mnie nienawidzą, a który okazuje łaskę w tysiącznym pokoleniu tym, którzy Mnie miłują i strzegą moich przykazań.

3.Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, bo nie dozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, kto bierze Jego imię do czczych rzeczy.

4.Pamiętaj o dniu SZABATU, aby go święcić, jak ci nakazał Pan, Bóg twój.Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką twą pracę, lecz w siódmym dniu jest szabat Pana, Boga twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani żadne twoje zwierzę, ani obcy, który przebywa w twoich bramach; aby wypoczął twój niewolnik i twoja niewolnica, jak i ty.
Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd Pan, Bóg twój, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem: przeto ci nakazał Pan, Bóg twój, strzec dnia szabatu.

5.Czcij swego ojca i swoją matkę, jak ci nakazał Pan, Bóg twój, abyś długo żył i aby ci się dobrze powodziło na ziemi, którą ci daje Pan, Bóg twój.

6.Nie będziesz zabijał.

7.Nie będziesz cudzołożył.

8.Nie będziesz kradł.

9.Jako świadek nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa.

10.Nie będziesz pożądał żony swojego bliźniego. Nie będziesz pragnął domu swojego bliźniego ani jego pola, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twojego bliźniego”.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość gosc

Przecież tamten temat działa to po co nowy zakładasz

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość autorka
Dnia 21.07.2019 o 07:12, Gość gosc napisał:

Przecież tamten temat działa to po co nowy zakładasz

Sprawdzałam kilka razy i u mnie wyświetla się, że "nie można odnaleźc tego tematu"

 

Przyp.Salom.6:23

Gdyż przykazanie jest pochodnią, a nauka światłem; drogą życia zaś są napomnienia do karności;  🙂 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość autorka

https://www.youtube.com/watch?v=vc9BfSnCYuQ

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość autorka

polecam wspaniały, krótki wykład dotyczący PRAWA NAS OBOWIĄZUJĄCEGO 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość autorka

Prorok Izajasz 44:18-20 - " Nie mają poznania ani rozumu, bo zaślepione są ich oczy, tak że nie widzą, a serca zatwardziałe, tak że nie rozumieją. A nikt tego nie rozważa i nikt nie ma tyle poznania i rozumu, aby rzec: Jedną jego połowę spaliłem w ogniu i na jego węglach napiekłem chleba, upiekłem też mięso i najadłem się, a z reszty zrobię ohydę i będę klękał przed drewnianym klocem ? Kto się zadaje z popiołem, tego zwodzi omamione serce, tak że nie uratuje swojej duszy ani też nie powie: Czy to nie złuda, czego się trzymam ?"

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość autorka

Ew.5,17 Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić6. 18 Zaprawdę. bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. 19 Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. 20 Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

"Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. I odnówcie się w duchu umysłu waszego. A obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy" (Efez.4.22-24).

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość autorka

2 List do Tymoteusza, rozdział 4, wersy 1-5: "Ja więc oświadczam w obliczu Boga i Pana, Jezusa Chrystusa, który będzie sądził żywych i umarłych podczas objawienia się Jego i Jego Królestwa: Głoś Słowo, bądź gotów w porę i nie w porę, popraw, upomnij, zachęć z wszelką cierpliwością i pouczeniem. Nastanie bowiem czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale żądni tego, co ucho łechce, nazbierają sobie własnych nauczycieli i z jednej strony odwrócą się od słuchania prawdy, z drugiej zaś zwrócą ku baśniom. Ty jednak bądź trzeźwy we wszystkim, znoś niedole, wykonuj pracę ewangelisty, rzetelnie wypełnij swoją służbę. "

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

"Aby wiara wasza nie opierała się na mądrości . Lecz na mocy Bożej... Głosimy nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości. Lecz w słowach, których naucza Duch. Przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego. Bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać. Gdyż należy je duchowo rozsądzać" (I Kor.2.5,13,14). 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość autorka

Ks.Jer 13, 9

Tak mówi Pan: Tak zniszczę pychę Judy i wielką pychę Jeruzalemu:

Ten lud zły, który się wzbraniał słuchać moich słów, który kieruje się uporem swojego serca i idzie za cudzymi bogami, służąc im i oddając im pokłon, stał się jak ów pas, który do niczego się nie nadaje.

Bo jak pas przylega do bioder męża, tak chciałem, aby cały dom izraelski i cały dom judzki - mówi Pan - przylgnął do mnie, aby być moim ludem, moją chlubą, chwałą i ozdobą. Lecz oni nie słuchali.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość autorka

Dz.Ap.3,26 BÓG wzbudził swojego Syna Jezusa i najpierw Go wysłał wam, błogosławiąc każdemu z was w odwracaniu się od waszych niegodziwości 🙂 😍

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

"Czyń wszystko bez szemrania i powątpiewania. Abyście się stali nienaganny i szczerymi dziećmi Bożymi bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego....." (Filip.2.14-15). 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość autorka

„Od wschodu słońca aż do jego zachodu, niech imię PANA będzie pochwalone.”

Psalmów 113:3 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Kościół musi zgromadzać się wokół Jezusa Chrystusa. Bo tam gdzie kończą się nasze możliwości, tam zaczyna się Boża łaska. 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość Gość

Witam was i błogosławionego Dnia Szabatu! Szabat Szalom. Dzisiaj byłam na Nabożeństwie a we wrześniu będę miałam chrzest w wodzie na konferencji ❤️ 

Nie jestem protestantką, ale ludem Izraela, który chodzi w przymierzu z Panem Bogiem czyli przestrzegam dekalog Boży i jadłospis jaki nadał Pan Bóg. 

Jeśli szukacie kogoś kogo prowadzi Duch Boży i chcecie odpowiedzi na wiele pytań, które szukacie to polecam filmiki na youtube pastora Artura Jankowskiego gdzie można się z nim skontaktować na kanale ewangelizujmy biblijnie. Drugi, którego warto posłuchać to Michał Mazur a trzeci to Jarosław Stokłosa. 

Z Panem Bogiem i Błogosławionej nocy wam życzę ❤️

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość autorka
Dnia 3.08.2019 o 21:39, Gość Gość napisał:

Witam was i błogosławionego Dnia Szabatu! Szabat Szalom. Dzisiaj byłam na Nabożeństwie a we wrześniu będę miałam chrzest w wodzie na konferencji ❤️ 

Nie jestem protestantką, ale ludem Izraela, który chodzi w przymierzu z Panem Bogiem czyli przestrzegam dekalog Boży i jadłospis jaki nadał Pan Bóg. 

Jeśli szukacie kogoś kogo prowadzi Duch Boży i chcecie odpowiedzi na wiele pytań, które szukacie to polecam filmiki na youtube pastora Artura Jankowskiego gdzie można się z nim skontaktować na kanale ewangelizujmy biblijnie. Drugi, którego warto posłuchać to Michał Mazur a trzeci to Jarosław Stokłosa. 

Z Panem Bogiem i Błogosławionej nocy wam życzę ❤️

Też miałam być na tej konferencji i przyjąć chrzest🙂  jednak BÓG chyba wybrał dla mnie inną drogę...

Warto posłuchać nagrań osób, o których wspomniałas, ale pamiętaj, że to są TYLKO ludzie 🙂 my mamy ufać BOGU, myśleć samodzielnie i czytać Słowo Boże, bo:

Jer 17,5 To mówi Pan: 
«Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku 
i który w ciele upatruje swą siłę, 
a od Pana odwraca swe serce. 
6 Jest on podobny do dzikiego krzaka na stepie, 
nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście: 
wybiera miejsca spalone na pustyni, 
ziemię słoną i bezludną. 
7 Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, 
i Pan jest jego nadzieją. 
8 Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, 
co swe korzenie puszcza ku strumieniowi; 
nie obawia się, skoro przyjdzie upał, 
bo utrzyma zielone liście; 
także w roku posuchy nie doznaje niepokoju 
i nie przestaje wydawać owoców3. 
9 4 Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne 
i niepoprawne - któż je zgłębi? 
10 Ja, Pan, badam serce 
i doświadczam nerki, 
bym mógł każdemu oddać stosownie do jego postępowania, 
według owoców jego uczynków. 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość Pati
9 minut temu, Gość autorka napisał:

Też miałam być na tej konferencji i przyjąć chrzest🙂  jednak BÓG chyba wybrał dla mnie inną drogę...

Warto posłuchać nagrań osób, o których wspomniałas, ale pamiętaj, że to są TYLKO ludzie 🙂 my mamy ufać BOGU, myśleć samodzielnie i czytać Słowo Boże, bo:

Jer 17,5 To mówi Pan: 
«Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku 
i który w ciele upatruje swą siłę, 
a od Pana odwraca swe serce. 
6 Jest on podobny do dzikiego krzaka na stepie, 
nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście: 
wybiera miejsca spalone na pustyni, 
ziemię słoną i bezludną. 
7 Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, 
i Pan jest jego nadzieją. 
8 Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, 
co swe korzenie puszcza ku strumieniowi; 
nie obawia się, skoro przyjdzie upał, 
bo utrzyma zielone liście; 
także w roku posuchy nie doznaje niepokoju 
i nie przestaje wydawać owoców3. 
9 4 Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne 
i niepoprawne - któż je zgłębi? 
10 Ja, Pan, badam serce 
i doświadczam nerki, 
bym mógł każdemu oddać stosownie do jego postępowania, 
według owoców jego uczynków. 

smakosz czemu piszesz w rodzaju żeńskim? leki ci się skończyły?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość autorka

Psalm 37

1 Dawidowy. 
 

Alef


Nie unoś się gniewem z powodu złoczyńców 
ani nie zazdrość niesprawiedliwym2, 
2 bo znikną tak prędko jak trawa 
i zwiędną jak świeża zieleń3. 

 

Bet


3 Miej ufność w Panu i postępuj dobrze, 
mieszkaj w ziemi i zachowaj wierność4. 
4 Raduj się w Panu, 
a On spełni pragnienia twego serca. 

 

Gimel


5 Powierz Panu swoją drogę 
i zaufaj Mu: On sam będzie działał 
6 i sprawi, że twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, 
a słuszność twoja - jak południe. 

 

Dalet


7 Upokórz się przed Panem i Jemu zaufaj! 
Nie oburzaj się na tego, komu się szczęści w drodze, 
na człowieka, co obmyśla zasadzki. 

 

He


8 Zaprzestań gniewu i porzuć zapalczywość; 
nie oburzaj się: to wiedzie tylko ku złemu. 
9 Złoczyńcy bowiem wyginą, 
a ufający Panu 
posiądą ziemię5. 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość autorka

Psalm16,8 "Stawiam PANA zawsze przed oczami; skoro ON jest po mojej prawicy, nie zachwieję się"

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość autorka

Ks.Przysłów15

1 Odpowiedź łagodna uśmierza zapalczywość, 
słowo raniące pobudza do gniewu. 
2 Z ust mądrych ludzi wiedza się sączy, 
usta niemądrych zioną głupotą. 
3 Na każdym miejscu są oczy Pańskie: 
dobrych i złych wypatrują. 
4 Drzewem życia jest język łagodny, 
złamaniem na duchu - przewrotny. 
5 Głupi pogardza napomnieniem ojca, 
kto rad przestrzega - mądrzeje. 
6 W domu prawego wielki dostatek, 
a w zyskach grzesznika niepokój. 
7 Wargi mądrego szerzą mądrość, 
lecz serce głupich niestałe. 
8 Ofiara występnych obrzydła dla Pana, 
upodobaniem Jego są modły uczciwych1. 
9 Droga grzesznika obrzydła dla Pana, 
kocha On miłośnika prawości. 
10 Dla odstępcy od drogi surowa jest kara2, 
kto karcenia nie znosi, ten umrze. 
11 Szeol i Otchłań są jawne dla Pana, 
o ileż bardziej serca synów ludzkich. 
12 Szyderca nie lubi upomnień, 
do ludzi mądrych nie chodzi. 
13 Serce radosne twarz rozwesela, 
gdy smutek w sercu, i duch przygnębiony. 
14 Serce rozważne szuka mądrości, 
usta niemądrych sycą się głupotą. 
15 Wszystkie dni są złe dla nieszczęśliwego, 
serce szczęśliwe to uczta wieczysta. 
16 Lepiej mieć mało - z bojaźnią Pańską, 
niż z niepokojem - wielkie bogactwo3. 
17 Lepsze jest trochę jarzyn z miłością, 
niż tłusty wół z nienawiścią. 
18 Człowiek gniewliwy wznieca kłótnie, 
a cierpliwy spory łagodzi. 
19 Jak żywopłot z ciernia, tak droga leniwych, 
ścieżka uczciwych jest wyrównana. 
20 Mądry syn radością ojca, 
a matką gardzi syn głupi. 
21 Niemądry głupotą się cieszy, 
rozumny idzie prawą drogą. 
22 Brak rady unicestwia zamiary4, 
udają się one, gdzie wielu doradców. 
23 Odpowiedź ust własnych cieszy człowieka, 
jak miłe jest zdanie stosowne! 
24 Dla mądrego droga życia - w górę, 
by uniknąć Szeolu, co w dole5. 
25 Pan rozwala dom pysznych, 
a miedzę wdowy utwierdza. 
26 Obrzydłe są Panu złe plany, 
lecz dobre słowa są czyste. 
27 Burzy się dom przez zyski nieprawe, 
żyć będzie, kto darów6 nie znosi. 
28 Prawe serce rozważa odpowiedź7, 
złością buchają usta występnych. 
29 Od nieprawych jest Pan daleko, 
modlitwy prawych On słyszy. 
30 Jasne oczy radują serce, 
radosna nowina odświeża kości. 
31 Ucho posłuszne zbawiennej radzie 
pomiędzy mędrcami przebywa. 
32 Odrzucić wskazówki - to sobą pogardzić, 
zdobywa się mądrość - słuchaniem uwag. 
33 Bojaźń Pańska jest szkołą mądrości, 
pokora poprzedza sławę. 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość autorka

"Prawo PANA jest doskonałe, nawracające duszę;

świadectwo PANA pewne, dające mądrość prostemu.

Nakazy PANA są prawe, radujące serce;

przykazania PANA czyste, oświecające oczy" Psalm 19,7 

🙂

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość gosc
1 minutę temu, Gość autorka napisał:

"Prawo PANA jest doskonałe, nawracające duszę;

świadectwo PANA pewne, dające mądrość prostemu.

Nakazy PANA są prawe, radujące serce;

przykazania PANA czyste, oświecające oczy" Psalm 19,7 

🙂

długo Cie nie było Skarbie

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość autorka

🙂 Psalm 23,7"Anioł PANA rozbija obóz dokoła tych, którzy się go boją, i wybawia ich"

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość
Komentujesz jako gość. Jeśli posiadasz konto, zaloguj się.
Odpowiedz...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

Zaloguj się, aby obserwować  

×