Skocz do zawartości
Szukaj w
  • Więcej opcji...
Znajdź wyniki, które zawierają...
Szukaj wyników w...

Polecane posty

Przed chwilą, marawstala napisał:

Hej, mam do Ciebie sprawę, priv chyba nie działa więc mogę podać przez Elcie? : ) 

Wpadnę do ciebie na mecz, ugotuj coś i podmyj się. 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
1 minutę temu, marawstala napisał:

Hej, mam do Ciebie sprawę, priv chyba nie działa więc mogę podać przez Elcie? : ) 

Zaraz będzie działał. Daj mi minutkę.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
2 minuty temu, marawstala napisał:

Hej, mam do Ciebie sprawę, priv chyba nie działa więc mogę podać przez Elcie? : ) 

Możesz pisać.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Przed chwilą, agent of Asgard napisał:

Zaraz będzie działał. Daj mi minutkę.

Zapchana jak zawsze. 😄

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
1 minutę temu, Druhu napisał:

Wpadnę do ciebie na mecz, ugotuj coś i podmyj się. 

Chyba mnie nie będzie : )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
1 minutę temu, marawstala napisał:

Chyba mnie nie będzie : )

To gdzie widzimy? Nie umiesz się zakochać? To tylko 90 minut, a dogrywkę możemy zrobić na resztę życia, jak się spiszesz. 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
2 minuty temu, Druhu napisał:

To gdzie widzimy? Nie umiesz się zakochać? To tylko 90 minut, a dogrywkę możemy zrobić na resztę życia, jak się spiszesz. 

Pomacham Ci jak będę z domu wychodziła : )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
2 minuty temu, marawstala napisał:

Pomacham Ci jak będę z domu wychodziła : )

Zapraszająco rozumiem, palcami pokaż które piętro. Po meczu będzie niespodziankę. 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
3 minuty temu, Druhu napisał:

Zapraszająco rozumiem, palcami pokaż które piętro. Po meczu będzie niespodziankę. 

Jak będę na zewnątrz to raczej nie, ale jak będziesz na piętrze to możesz mi odmachac w geście kafe przyjaźni : )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
6 minut temu, marawstala napisał:

Jak będę na zewnątrz to raczej nie, ale jak będziesz na piętrze to możesz mi odmachac w geście kafe przyjaźni : )

W gescie przyjaźni zlape cie tam, a jak strzela gola to w euforii pocałuje. I będę całował dopóki radość się nie skończy. 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
52 minuty temu, Druhu napisał:

W gescie przyjaźni zlape cie tam, a jak strzela gola to w euforii pocałuje. I będę całował dopóki radość się nie skończy. 

A kibica tam blisko jakiegos nie ma? rozejrzyj się na boczki. : )

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Nie chce mi się tego wszystkiego czytać, na pewno część ma dobre pomysły, ale zwróciłam uwagę, że sobie znalazłaś zajętego co może (ale nie musi) świadczyć, że albo nie jesteś gotowa teraz na związek albo boisz się relacji interpersonalnych. To że nie masz znajomych podpowiada mi, że to drugie, bo jak się ludzi wpuści do swojego życia to potem człowiek boi się, że tego kogoś straci. 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
19 godzin temu, Poetka napisał:

sobie znalazłaś zajętego co może (ale nie musi) świadczyć, że albo nie jesteś gotowa teraz na związek albo boisz się relacji interpersonalnych.

O tym, że jest zajęty dowiedziałam się już po tym jak się nim zauroczyłam, nie wiedziałam tego od początku. Aczkolwiek możesz mieć rację, że nie jestem tak naprawdę gotowa na związek. Wydaje mi się, że odczuwam presję czasu, bo "kiedy jak nie teraz", chociaż tak naprawdę nie spieszy mi się do tego. Mam też swoją teorię na ten temat i super by było, jakbyście się do tego mogli odnieść- wydaje mi się, że często mam taką blokadę w sobie, ponieważ obawiam się, że mężczyźni mniej więcej w moim wieku, którzy interesują się daną kobietą szybko wchodzą w relację, szybko oczekują bliskiego kontaktu fizycznego. Ja z racji na brak doświadczeń w tej sferze przyznam, że trochę mam obawy.
Powiedzcie mi- czy facetom, którzy chcą związać się z daną dziewczyną w moim wieku (nie na jedną noc), zależy na jak najszybszym rozwoju relacji, czy jednak może to wyglądać jak te typowe młodzieńcze miłości- randki, kino, spacery, wspólne oglądanie seriali (czy nawet meczy :D), nawet granie w gry, czy to jednak rzadkość i raczej prędko im do poważnego związku, bliskości. Odnoszę wrażenie, że tego się boję. Że nawet jak się zakocham, to facet będzie się ze wszystkim spieszył, bo już większość ma doświadczenia, a ja boję się pośpiechu i szybko bym uciekła z takiej relacji- albo on, widząc, że jestem niedoświadczona i spanikowana 😄

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
18 minut temu, Krokuskowa napisał:

O tym, że jest zajęty dowiedziałam się już po tym jak się nim zauroczyłam, nie wiedziałam tego od początku. Aczkolwiek możesz mieć rację, że nie jestem tak naprawdę gotowa na związek. Wydaje mi się, że odczuwam presję czasu, bo "kiedy jak nie teraz", chociaż tak naprawdę nie spieszy mi się do tego. Mam też swoją teorię na ten temat i super by było, jakbyście się do tego mogli odnieść- wydaje mi się, że często mam taką blokadę w sobie, ponieważ obawiam się, że mężczyźni mniej więcej w moim wieku, którzy interesują się daną kobietą szybko wchodzą w relację, szybko oczekują bliskiego kontaktu fizycznego. Ja z racji na brak doświadczeń w tej sferze przyznam, że trochę mam obawy.
Powiedzcie mi- czy facetom, którzy chcą związać się z daną dziewczyną w moim wieku (nie na jedną noc), zależy na jak najszybszym rozwoju relacji, czy jednak może to wyglądać jak te typowe młodzieńcze miłości- randki, kino, spacery, wspólne oglądanie seriali (czy nawet meczy :D), nawet granie w gry, czy to jednak rzadkość i raczej prędko im do poważnego związku, bliskości. Odnoszę wrażenie, że tego się boję. Że nawet jak się zakocham, to facet będzie się ze wszystkim spieszył, bo już większość ma doświadczenia, a ja boję się pośpiechu i szybko bym uciekła z takiej relacji- albo on, widząc, że jestem niedoświadczona i spanikowana 😄

Wiesz co presja presja ale ile masz lat, 28? Co to jest w porownaniu do calego zycia, ktore Cie czeka. Po prostu to co nazywasz presja czasu to presja oczekiwan innych ludzi, ktore nie sa Tobie tozsame i przez to trwa takie troche przeciagnie liny, niby idziesz na ustepstwa czyichs oczekiwan ale jest to osoba zajeta wiec ups problem sam sie rozwiazuje, a pozostajesz przez to szczera ze soba, bo dalej jestes sama tak jak chcesz. Czasem trudno jest odroznic to czego chcemy od tego czego chca od nas inni.

Skoro wydaje Ci sie, ze tak moze byc to najpewniej tak jest, a jesli o to chodzi czy facetom w tym wieku spieszy sie to niektorym tak, niektorym nie, zaleznie od tego na kogo trafisz, ale możesz wybrac takiego, z ktorym bedzie Ci po drodze w tej kwestii. A kwestia tych doswiadczen życiowych to kazdy ma rozna i nie powinnas sie tym przejmowac za bardzo, ze jestes nie taka jak powinnas. Mysle, ze to jaka jestes ma swoj urok i wielu facetom wlasnie cos takiego by sie spodobalo. 

  • Like 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
26 minut temu, Krokuskowa napisał:

O tym, że jest zajęty dowiedziałam się już po tym jak się nim zauroczyłam, nie wiedziałam tego od początku. Aczkolwiek możesz mieć rację, że nie jestem tak naprawdę gotowa na związek. Wydaje mi się, że odczuwam presję czasu, bo "kiedy jak nie teraz", chociaż tak naprawdę nie spieszy mi się do tego. Mam też swoją teorię na ten temat i super by było, jakbyście się do tego mogli odnieść- wydaje mi się, że często mam taką blokadę w sobie, ponieważ obawiam się, że mężczyźni mniej więcej w moim wieku, którzy interesują się daną kobietą szybko wchodzą w relację, szybko oczekują bliskiego kontaktu fizycznego. Ja z racji na brak doświadczeń w tej sferze przyznam, że trochę mam obawy.
Powiedzcie mi- czy facetom, którzy chcą związać się z daną dziewczyną w moim wieku (nie na jedną noc), zależy na jak najszybszym rozwoju relacji, czy jednak może to wyglądać jak te typowe młodzieńcze miłości- randki, kino, spacery, wspólne oglądanie seriali (czy nawet meczy :D), nawet granie w gry, czy to jednak rzadkość i raczej prędko im do poważnego związku, bliskości. Odnoszę wrażenie, że tego się boję. Że nawet jak się zakocham, to facet będzie się ze wszystkim spieszył, bo już większość ma doświadczenia, a ja boję się pośpiechu i szybko bym uciekła z takiej relacji- albo on, widząc, że jestem niedoświadczona i spanikowana 😄

Wiesz co pr)esja pr)esja ale ile ma)sz lat, 28? Co to jest w por)ownaniu do cale)go zy)cia, ktore Cie cz)eka. Po pro(stu to co na(zywasz pr(esja c(zasu to pre(sja ocze(kiwan inn)ych lu(dzi, kto(re nie sa To)bie toz)same i prz)ez to trw)a taki)e troch(e przecia(gnie li(ny), niby idzi)esz na us)tepstwa cz(yichs ocz)ekiwan ale jest to os)oba zaje)ta wiec up)s pro(blem s(am sie rozwiaz)uje, a pozo(stajesz pr)zez to szcz(era ze so)ba, bo da(lej jes)tes sam(a tak jak ch)cesz. Czas(em tru)dno jest odr(oznic to czego chc)emy od tego czego ch(ca od n)as inni.

Skoro wyd)aje Ci sie, z)e tak m)oze byc to najpew)niej tak jes)t, a je)sli o to cho(dzi czy fac(etom w tym w(ieku spies(zy sie to nie)ktorym tak, niekto(rym nie, zale)znie od te)go na kogo tra(fisz, ale mo)żesz wybr)ac taki)ego, z ktorym be(dzie Ci po drod)ze w tej kw(estii. A kwe)stia tych doswiadc)zen życio)wych to ka)zdy ma roz)na i nie powi)nnas sie tym przejm)owac za ba)rdzo, ze je)stes nie taka jak pow)innas. My(sle, ze to ja)ka jest(es ma s)woj uro(k i wielu face)tom wlas(nie cos tak)iego by sie spodo)balo. 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
21 minut temu, zabójcademonów napisał:

czy to tajny szyfr? 

Dwa razy puscilam, bo nie wiedzialam czy mo(d zaakceptuje

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
5 minut temu, Wirtualność_nierealność napisał:

Nie, nie szpitalnym. Szpitalne rozleciałoby się po pierwszych pięciu minutach 😄

Jak znalazłaś się w tym łóżku? 🤔 Przypadkiem?😁 Opowiadaj 🙂

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
3 minuty temu, Wirtualność_nierealność napisał:

Poszłam na piechotę 😄

Spacery to zdrowie.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
3 minuty temu, Wirtualność_nierealność napisał:

Poszłam na piechotę 😄

To prawdziwa zagadka 😁

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
1 minutę temu, Wirtualność_nierealność napisał:

Zagadki, tajemnice, niedopowiedzenia, przypuszczenia...

Tak, to Twój styl. Pamiętam Cię mniej więcej z przed roku. Doradzalaś mi w pewnym temacie. Dawno Cię tu nie było. Pisałam pod tym nikiem ale avka jeszcze nie miałam. Obiecałam, że się odezwę ale nie dotrzymałam słowa 🙄

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
15 minut temu, Olimpia napisał:

To prawdziwa zagadka 😁

Mam dla was ciekawą zagadkę: szły gęsi gęsiego – jedna za drugą. Ile było gęsi?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
7 minut temu, Olimpia napisał:

Tak, to Twój styl. Pamiętam Cię mniej więcej z przed roku. Doradzalaś mi w pewnym temacie. Dawno Cię tu nie było. Pisałam pod tym nikiem ale avka jeszcze nie miałam. Obiecałam, że się odezwę ale nie dotrzymałam słowa 🙄

Nie ma sprawy.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
2 minuty temu, Dekadentowata napisał:

Mam dla was ciekawą zagadkę: szły gęsi gęsiego – jedna za drugą. Ile było gęsi?

2

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
7 minut temu, Olimpia napisał:

Tak, to Twój styl. Pamiętam Cię mniej więcej z przed roku. Doradzalaś mi w pewnym temacie. Dawno Cię tu nie było. Pisałam pod tym nikiem ale avka jeszcze nie miałam. Obiecałam, że się odezwę ale nie dotrzymałam słowa 🙄

Nie ma sprawy.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się

×