Odpowiedz na ten temat

...gdy w modlitwie się do mnie zwracacie, Ja z wami modlę się do Boga

 • gość 2016.07.15 [13:12]
  , a gdy mnie wielbicie to Ja z wami wielbię Boga , jest to wasz cel na wieki a Ja - Maryja do tego najkrótszą drogą ... . Pamiętajcie że nigdy nie jesteście sami choćbyście nikogo wokół nie widzieli . ...Za każdym razem gdy mnie wzywacie przybywam i przynoszę co potrzeba : ulgę pomoc i ukojenie , ratunek i moc zwycięstwa mego Niepokalanego Serca nad tym co wam zagraża a nade wszystko moją miłość z która się z wami dzielę ... .
 • DLV 2016.07.15 [13:14]
  Maryja to człowiek, jak każdy inny, a modlić sie do niej jest bałwochwalstwem i kretynizmem, patrząc obiektywnie...
 • gość 2016.07.16 [09:24]
  kiedy dlv przestanie opluwać kościół katolicki jak to czyni często na innych wątkach , to że jest protestantem to nie znaczy że nie podlega osądowi . Na dodatek w poprzednim wątku nie wierzy w moc zwycięstwa Jezusa nad złem , co bardzo mnie dziwi.
  Aby być wierzącym trzeba mieć odwagę i nie porzucać nadziei zwycięstwa Pana naszego Jezusa.
 • gość 2016.07.16 [09:52]
  ten wątek pochodzi z objawienia Maryi pewnej polskiej polonistce Barbarze Kloss z 1980r. , tam Maryja przypomina : " ... wasze modlitwy są mi bardzo potrzebne aby ratować was i wielu wielu innych za których nikt się nie modli ... , a nie spełnianie mych próśb jest boleścią mego Niepokalanego Serca dlatego błagam was, proszę , płaczę łzami z licznych mych wizerunków : bądźcie mi wierni z miłości , bądźcie mi oddani a ja wam wszystko wynagrodzę ...
 • gość 2016.08.11 [18:14]
  W obecnej chwili ( raz na miesiąc) Najświętsza Maria objawia się w Medjugorje piątce osób w ważnych sprawach ratowania świata , dając wielu przybywającym nadzieje i pomoc .
  kliknij tu _ http://www.medjugorje.ws/pl/
 • gość 2016.09.13 [18:13]
  Największym szczęściem jakie może spotkać człowiek na tym świecie to przyjąć miłość Niepokalanego Serca Maryi , którą Ona ma dla każdego przeznaczoną . Chce Ona obdarzyć nas nadmiarem swej białej miłości , po to abyśmy jak najszybciej pozbyli się depresji , lęku i zatrwożenia . Wystarczy że tego zapragniemy i o to poprosimy a nie zawiedziemy się . A w nadchodzących burzliwych czasach potrzeba będzie wielu prawdziwych rycerzy , którzy będą umieli stanąć w obronie zagrożonych .
 • gość 2016.09.13 [18:32]
  Piękny temat usmiech.gif Autorze/ Autorko dziękuję w Imieniu kwiatek.gif Matki Bożej usmiech.giflapka.gif
 • martyna 33 2016.09.14 [18:48]
  Czytajcie Biblię, bo nawet nie wiecie, jak błądzicie. Tak naprawdę nie znacie Bo.żej prawdy.
  Po pierwsze, Maria była stworzeniem, a nie Stwórcą. Dlatego chwałę i cześć należy oddawać TYLKO Bo.gu: "Ja, Pan, a takie jest Moje Imię, nie oddam Mojej czci nikomu, ani mojej chwały bałwanom" ( Izajasz 42.8 ). NIE MA W BIBLII ANI JEDNEGO FRAGMENTU, który wskazywłby na to,że Marii oddawana była cześć. Apostołowie nigdzie nie wspominali o niej w swoich Listach. Nie traktowali jej jak półboginię, matkę Bo.ga. Bo B.óg NIE MA MATKI. Był od zawsze i zawsze będzie. Maria była człowiekiem, Jego stworzeniem, które B.óg użył w wielkim i ważnym celu. Jednak to nie zmienia faktu, że Maria nadal była człowiekiem.
  Po drugie, Biblia nigdzie nie naucza wierzących w Chry.stusa, żeby modlili się do kogoś innego, niż do Bo.ga. Biblia NIGDZIE nie zachęca, czy nawet nie wspomina o wierzący, którzy proszą osoby w Niebie, aby się za nich modlili. Ludzie postrzegają Marię i "ś.więtych" jako pośredników przed Bo.giem. A Słowo Bo.że MÓWI WYRAŹNIE, że JEST TYLKO JEDEN POŚREDNIK przed Bo.giem: "Albowiem jeden jest B.óg, jeden też pośrednik między Bo.giem a ludźmi, człowiek Chry.stus Je.zus. Który Siebie samego złożył jako okup za wszystkich" ( I Tymoteusza 2.5-6 ).
  NIE MA NIKOGO INNEGO, kto mógłby pośredniczyć za nas przed Bo.giem.
  "Albowiem nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej,jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego,kto wierzy"(rzym.1.16)
 • gość 2016.09.14 [18:59]
  jest św. Juda Tadeusz któremu Pan Bóg dał przywilej ratowania ludzi w nagłych przypadkach , kiedys miałem taki przypadek i pomodliłem sie i mi pomógł .
  Zawsze modlimy sie do Boga ale za posrednictwem Jezusa i świetych jest pewne ze nasza modlitwa bedzie wysłuchana a czy bedzie zrealizowana to juz inny temat .
  I najważniejsza rzecz Pan Bóg stworzył najpierw aniołów a pózniej człowieka. Aniołowie mają większe dary , moce niz ludzie , Człowiek ma tylko 6 zmysłów , dar rozumu i wolną wole. Zwierzeta mają zmysły a nie mają rozumu i wolnej woli . Takie są różnice
 • gość 2016.09.14 [19:06]
  jak to zwierzęta nie mają wolnej woli? jak dam psu żreć to jak chce to zje, a jak nie chce to nie zje - więc ma wolną wolę, rozum też swój ma, jest bardzo inteligentny i rozumie co człowiek do niego mówi
 • martyna 33 2016.09.16 [13:45]
  Gość 14.09.2016 r.
  Musisz sobie zadać podstawowe pytanie: Czy Biblia pochwala modlitwy do aniów?
  Mimo, że nie ma żadnego wersetu mówiącego: "Nie będziesz modlić się do aniołów", to jednak OCZYWISTE JEST, że nie powinniśmy modlić się do nich. Bo modlitwa jest aktem uwielbienia i oddawania czci. I podobnie, jak aniołowie odrzucają nasze uwielbienie ( Apokal.22.8-9 ), tak też odrzucają naszą modlitwę.
  SKŁADANIE NASZEGO UWIELBIENIA I MODLITW KOMUKOLWIEK PRÓCZ BO.GU jest BAŁWOCHWALSTWEM.
  Jest kilka teologicznych powodów, dla których modlitwa do aniołów jest czymś niewłaściwym. Je.zus Chry.stus NIGDY nie modlił się do kogoś innego, aniżeli do Swojego Ojca. Gdy uczniowie się zapytali, jak mają się modlić, On im powiedział, że mają modlić się do Ojca ( Mat.6.9 ). Jeśli modlitwa do aniołów byłaby czymś, co powinniśmy czynić, to Je.zus w tym miejscu poinformował by o tym Swoich uczniów. Zatem widać, że mamy modlić się TYLKO DO BO.GA. Poza tym modlitwa do anioła byłaby nieefektywna, ponieważ jest to, tak jak my, stworzenie Bo.że, które nie posiada bo.skich atrybutów.
  Je.zus modlił się do Swojego Ojca o moc dla Swoich naśladowców w Ew.Jana 17.1-26. Prosząc Go o u.święcenie uczniów w prawdzie, zachowaniu ich od złego i aby byli jedno, jak i On z Ojcem są jednym. Te trzy błogosławieństwa mogą pochodzić JEDYNIE ze źródła, które je podtrzymuje. Aniołowie NIE MAJĄ TAKIEJ MOCY. Anioły NIE POTRAFIĄ nas u.święcić, wywyższyć czy zagwarantować nam dziedzictwo w Jez.usie Chry.stusie ( Efezjan 1.13-14 ). Po drugie, w Ew.Jana 14.13 Pan Je.zus mówi wierzącym, że o cokolwiek proszą w Jego Imieniu, On to wypełni. Ponieważ Sam będzie przedkładał te prośby Ojcu. Składanie modlitw aniołom z pewnością byłoby odejściem od wskazówek z Pisma Ś.więtego, dotyczących modlitw ( Jana 16.26 ). Je.zus Chry.stus jest JEDYNYM POŚREDNIKIEM do Bo.ga, nie anioły: "Albowiem jeden jest B.óg, jeden też pośrednik między Bo.giem a ludźmi, człowiek Chry.stus Je.zus. Który Siebie samego złożył, jako okup za wszystkich" ( I Tymoteusza 2.5-6 ). Po trzecie, I Tesaloniczan 5.17 mówi, że wierzący ma się modlić bez ustanku. To jest jedynie możlwie, jeżeli wierzący ma przystęp do Bo.ga, który zawsze jest obecny i dostępny, by słuchać prośb każdego człowieka równoczesnie. Anioły NIE MAJĄ tej umiejętności - nie są wszechobecne i wszechpotężne - nie mają zdolności wysłuchiwania naszych modlitw.
  MODLITW DO BO.GA OJCA POPRZEZ JEZ.USA CHRY.STUSA jest jedynym potrzebnym i efektywnym źródłem, przez jakie możemy się komunikować z Bo.giem. Modlitwa do aniołów jest NIEBIBLIJNA.
  "Albowiem nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej,jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego,kto wierzy"(rzym.1.16)
  edytowano 2016.09.16 [13:50]
 • gość 2016.09.17 [18:33]
  to ty nie znasz biblii gdyż za czasów przed Jezusem żydzi modlili się o wstawiennictwo Eliasza , i nie ma w tym nieprawości . Natomiast tobie jest potrzebna modlitwa wstawiennicza bo jesteś bardzo zagrożona .
 • martyna 33 2016.09.17 [20:49]
  Gość 18.33...
  Ty odrzucasz Bo.żą prawdę. Odważne to jest z twojej strony.
  Ja podałam, gdzie dane wersety można znaleźć w Biblii, które tylko potwierdzą to, co napisałam.
  A ty? Puste słowa. A mnie TYLKO przekonać mogą wersety ze SŁOWA BO.ŻEGO.
  "Albowiem nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej,jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego,kto wierzy"(rzym.1.16)
 • merkaba 2016.09.17 [21:04]
  A Słowo Bo.że MÓWI WYRAŹNIE, że JEST TYLKO JEDEN POŚREDNIK przed Bo.giem: "Albowiem jeden jest B.óg, jeden też pośrednik między Bo.giem a ludźmi, człowiek Chry.stus Je.zus. Który Siebie samego złożył jako okup za wszystkich" ( I Tymoteusza 2.5-6 ).
  i powiedz mi gdie tu jest modolitwa pisze jak byk ze posredniczy tylko w okupie a nie modlitwie
  ora et labora -módl się i pracuj
 • merkaba 2016.09.17 [21:16]
  sama podałas modlitwe wstawienicza szymona maga
  Bo modlitwa jest aktem uwielbienia i oddawania czci
  xxxxx
  to sa bzdury modlitwa jest tylko rozmowa z bogiem
  Dlaczego składamy Ofiarę Mszy Świętej?
  Ofiarę Mszy Świętej składamy Bogu z czterech powodów.
  1) Aby oddać Bogu należną cześć i dlatego zwana jest ofiarą hołdu.
  2) Aby podziękować Bogu za Jego dobrodziejstwa i dlatego zwana jest ofiarą dziękczynienia – eucharystyczną.
  3) Aby przebłagać Boga i zadośćuczynić za nasze grzechy oraz aby wspomóc dusze w czyśćcu cierpiące i dlatego zwana jest ofiarą przebłagalną.
  4) Aby wyprosić u Boga wszystkie łaski, które są nam potrzebne i dlatego zwana jest ofiarą prośby.
  ora et labora -módl się i pracuj
 • merkaba 2016.09.17 [21:27]
  jest uwielbienia , uwolnienia ale to jest to rozmowa gdzie spływaja łaski I tak modlitwy możemy podzielić na: uwielbienia, przeproszenia, dziękczynienia i prośby. Każda angażuje całego człowieka: jego uczucia i wolę, nie jest wyłącznie aktem intelektualnym.
  ora et labora -módl się i pracuj
 • merkaba 2016.09.17 [21:54]
  Szatan na egzorcyźmie:”Gdyby nie Radio Maryja Polska już dawno byłaby moja
  jeden z polskich masonów, który w artykule zamieszczonym w "Wolnomularzu Polskim" napisał, że dopóki w polskim Kościele obok różnych "gołębi" będzie taki "jastrząb" jak ojciec Tadeusz Rydzyk, to masonerii nie uda się zawrzeć paktu z Kościołem.
  Z kolei dla reaktywowanej po 70 latach loży B"nai B"rith największym problemem są "kwestie związane z Radiem Maryja i Telewizją Trwam".
  a jak wiadomo masoneria to kosciuł szatana
  ora et labora -módl się i pracuj
 • gość 2016.09.18 [09:26]
  Matka Najświętsza mówi , że modlitwa do Niej składa się z dwóch części .
  Pierwsza połowa to jest powtórzenie słów św Archanioła Gabriela gdy nawiedził Najświętszą Marię w Nazaretańskim domku i powiedział : Zdrowaś Mario łaski pełna Pan z tobą ..... , które to słowa zapisane są w Ewangelii Łukasza , natomiast druga połowa modlitwy to słowa : .. święta Mario Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej Amen. - to jest prośba do św Marii o modlitwę wstawienniczą do Boga za nas .
  Nie ma tu nic bałwochwalczego a pokora tylko złu się nie podoba.
 • gość 2016.09.18 [09:30]
  gość dziś [09:18]
  x
  Racja usmiech.gif
 • gość 2016.11.14 [14:14]
  gdy o godz. 21 omawiam różaniec , doznaję wiele radości i już po odmówieniu 2 dziesiątek czuję w sercu spokój . Pozdrawiam .
 • gość 2016.12.08 [09:29]
  ja też tak mam
 • martyna 33 2016.12.10 [19:38]
  Słowo Bo.że uczy, że JEDYNĄ OSOBĄ przez którą możemy przyjść do Ojca, jest TYLKO JE.ZUS CHRY.STUS ( I Tymoteusza 2.5 ). Je.zus rzekł: "Ja jestem droga i prawda, i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze Mnie" ( Jan 14.6 ). Słowa "tylko przeze Mnie" wykluczają pośrednictwo żywych (np.kapłanów), zmarłych np.Marię,świętych), niebiańskich istot (np.aniołów). Je.zus specyficznie przestrzegał nas przed innymi pośrednikami: "Kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zabójcą. Zprawdę, zaprawdę powiadam wam: JA JESTEM DRZWIAMI" ( Jan 10.1,7 ).
  Zastanawiać nas powinno to, że "Maria", zamiast wywyższać Chry.stusa, rzadko o Nim wspomina. A przecież Pan przyszedł na ziemię, aby umrzeć za ludzkość. Jeśli już o Nim wspomina, to nic nie mówi o Jego wielkim miłosierdziu, ofierze i miłości. Lecz straszy tylko Jego gniewem.
  Zaleca natomiast, skierowany do siebie różaniec i "swoje niepokalane serce". Zamiast wywyższyć Słowo Bo.że, nakazuje "kult i modły do jej niepokalanego serca". Mówi również, że ludzie zostaną zbawieni i nastanie pokój, gdy "uczynią to, co ja mówię". Dodając, że "tylko ona może nam pomóc".
  Z kim kojarzą się powyższe słowa? Z pokorną dziewicą, Marią? Czy raczej z arogancką istotą, która pragnie się wynieść ponad Chry.stusa? ( Izajasz 14.12-15 ).
  "Albowiem nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej,jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego,kto wierzy"(rzym.1.16)
 • gość 2016.12.11 [09:53]
  Martynko33 ty ulegasz strachowi gdy czytasz słowa o orędziach Najświętszej Marii i od razu podejrzewasz , że ktoś zapomniał o Bogu .
  To wynika z tego , że ty całymi latami omijasz objawienia Najświętszej Marii a ja czytając je zauważyłem że ponad 70 % wszystkich słów Marii wychwalają jej Syna Jezusa . A zdań tych w sumie jest tak dużo że trzeba założyć osobny temat na tym forum aby je przedstawić . Wiem o tym , że jak czytasz jakiekolwiek zdanie w którym nie wychwala się Jezusa to twoje serce cierpi .
  Ale sama przyznasz , że o Panu Bogu pisano przez 2 000 lat historii a o Najświętszej Marii dopiero od kilku wieków .
 • martyna 33 2016.12.13 [12:12]
  Gość z dnia 11.12.2016 r.
  Czytasz Biblię?
  To Słowo Bo.że jest AUTORYTETEM WIARY, a nie jakieś objawienia: "Całe Pismo przez Bo.ga jest natchnione i pożyteczne do nauki.... Aby człowiek Bo.ży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany" ( II Tymoteusza 3.16-17 ). Poza tym w Piśmie Ś.więtym jest napisane, że nauka apostoła Pawła jest dla nas pogan właściwa i z niej mamy brać przykład odnośnie naszego duchowego życia. Paweł o żadnych objawieniach nawet nie wspomniał, więc po co mamy je czytać? "WZORUJ SIĘ NA ZDROWEJ NAUCE, którą usłyszałeś ode mnie, żyjąc w wierze i w miłości, która jest w Chry.stusie Jez.usie" ( I Tym.1.13 ). Paweł w swoich Listach wyraźnie mówił, jak BARDZO WAŻNE dla każdego człowieka jest Imię Je.zus: "Dlatego B.óg wielce Go wywyższył (Jez.usa) i obdarzył Go Imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Aby na Imię Jez.usa ZGNINAŁO SIĘ WSZELKIE KOLANO... I aby wszelki język wyznawał, że JE.ZUS CHRY.STUS JEST PANEM, ku chwale Bo.ga Ojca" ( Filipian 2.9-11 ).
  "Albowiem nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej,jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego,kto wierzy"(rzym.1.16)
 • gość 2016.12.13 [15:15]
  dlaczego Martynko napisałaś w 4 wierszu słowa " ... dla nas pogan .." czy chcesz powiedzieć , że należysz do pogan ? Przecież od chwili gdy uwierzyłaś w Jezusa i przyjełaś wiarę w Niego należysz do dzieci Bożych . A ja nie rozumiem dlaczego tak piszesz .
 • martyna 33 2016.12.14 [17:05]
  Gość 15.15....
  My jesteśmy poganami, bo TYLKO Izrael jest wybranym ludem przez Bo.ga. Wszyscy ludzie, oprócz izraelczyków, są poganami.
  Biblia mówiąc o narodzie izraelskim, V Mojżeszowa 7.7-9 mówi nam: "Pan wybrał was i znalazł upodobanie w was nie dlatego, że liczebnie przewyższacie wszystkie narody. Lecz ponieważ Pan was umiłował i chce dochować przysięgi danej waszym przodkom". B.óg wybrał ten naród, aby byli ludem, przez który narodzi się Jez.us Chry.stus - Zbawiciel. Który uwolni wszystkich ludzi od grzechów i śmierci ( Jan 3.16 ). Stwórca najpierw dał obietnicę Mesjasza, po tym jak Adam i Ewa zgrzeszyli ( I Mojż.3 ). Później potwierdził, że Mesjasz będzie wywodził się z linii Abrahama, Izaaka i Jakuba ( I Mojż.12.1-3 ). Je.zus Chry.stus jest OSTATECZNYM POWODEM, DLACZEGO B.ÓG WYBRAŁ IZRAEL, aby był Jego ludem wybranym. Bo Mesjasz musiał wywodzić się z jednego narodu. Bo.żym zamiarem dla Izraela było również, aby poszli i nauczali innych o Nim. Aby byli narodem ludzi, którzy wskazywaliby innym na Bo.ga i Jego obietnicę Odkupiciela. Izrael miał być narodem kapłanów, proroków i misjonarzy. Oczywiście w większości tych zadań naród ten niestety zawiódł.
  Rzymian 11.16-36 przedstawia obraz drzewa oliwnego. Fragment ten mówi o Izraelu (naturalnych gałęziach), które zostały odłamane z drzewa oliwnego. A Kościół, czyli my (dzikie gałęzie), zostały w ich miejsce wszczepione. Doskonały plan odkupienia oparty jest na doskonałym dziele Jez.usa Chry.stusa, potomka Abrahama. Śmierć Chry.stusa na krzyżu jest jednak wystarczającą karą za grzechy całego świata. Teraz każdy, kto jest z wiary (przyjął Jez.usa jako swojego Zbawcę), są synami Abrahama! A Pismo, które przewidziało, że B.óg z wiary usprawiedliwia pogan (nas), uprzednio zapowiedziało Abrahamowi: w tobie będą błogosławione wszystkie narody ( Galacjan 3.29 ).
  Więc jeśli jesteśmy w Chry.stusie, to jesteśmy współuczestnikami błogosławieństwa Izraela. I wszystkich narodów w odkupieńczym dziele Jez.usa. Wierzący stają się duchowymi potomkami Abrahama. Jednakże nie stają się oni Żydami fizycznie. Mogą tylko cieszyć się z podobnych błogosławieństw i przywilejów, jak naród wybrany.
  "Albowiem nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej,jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego,kto wierzy"(rzym.1.16)
 • gość 2016.12.15 [16:32]
  Ja mocno protestuję przeciwko temu abym miał należeć do pogan .
  A ty Martyno powiedz kto ci to wmówił , że należysz do pogan.
  Wiedz o tym , że (nie wiem czy to pewne ) ale zielonoświątkowcy na pewnym forum przyznali , że ich wyznanie powstało na zasadzie protestu przeciwko Lutrowi i Kalwinowi i potwierdzają , że odżegnali i odcięli się od tych przywódców.
  My katolicy również oczyściliśmy się od Lenina , Marksa i Engelsa . Wyrzuciliśmy ich ich książki , zburzyliśmy ich pomniki i zdegradowaliśmy generałów , którzy byli w ich służbie. Wyrzuciliśmy ich nawet z nazw ulic .
  A kiedy wy protestanci porzucicie tych podejrzanych przywódców , kiedy spalicie ich książki , kiedy wyrzucicie z zapleczy waszych świątyń ich wizerunki ? Powiedz kiedy odetniecie się od Lutra i Kalwina, kiedy to nastąpi , gdyż czas jest bardzo krótki a apokalipsa 'stoi już w drzwiach'.
 • martyna 33 2016.12.17 [14:23]
  Gość 15.12.2016...
  O tym wszystkim mówi Pismo Święte, które jest Słowem Bo.żym. Dlatego mnie nie interesuje to, co mówią lub piszą inni ludzie. Bo PRAWDA BOŻA jest TYLKO W BIBLII.
  "Albowiem nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej,jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego,kto wierzy"(rzym.1.16)
 • gość 2016.12.18 [11:45]
  Martyno a gdzie jest twoja orientacja w czytaniu tej biblii , przecież pominęłaś co Pan Jezus mówiło o tych co jemu wierzą . W ewangelii św Jana : J. 15 , 12 -17 - Pan Jezus mówi do tych co przyjęli jego słowa i jemu uwierzyli : " .. już nie nazywam was sługami bo sługa nie wie co czyni Pan ale przyjaciółmi ... "
  Więc jak możemy być poganami skoro wierzących Pan nazywa przyjaciółmi ? A jeszcze w innym miejscu nazywa nas wierzących w niego siostrami i braćmi .
 • martyna 33 2016.12.18 [16:14]
  Gość 11.45...
  Mam wrażenie, że ty do końca nie rozumiesz czym jest pogaństwo. Pogaństwo tak naprawdę jest czymś wielowarstwowym i niezależny je rozpatrywać z różnych stron.
  Żydzi to naród znienawidzony i prześladowany przez inne narody. Lecz jest to także lud "twardego karku". W ostatnim czasie jest narastająca nienawiść do Żydów. Bóg zawarł z narodem Izraela przymierze, oparte na zakonie Mojżeszs. Dlatego my poganami będziemy do końca naszego życia, bo NIE JESTEŚMY NARODEM WYBRANYM.
  - Izrael był i jest nadal narodem wybranym przez Boga. Nieodwołalne są bowiem Boże obietnice!!!
  - Przez odrzucenie Mesjasza przez Żydów, a szczególnie ich przywódców, ewangelia dotarła do nas, pogan.
  - Jezus Chrystus znów się objawi Izraelowi, ratując ich od zagłady. Resztka Izraela będzie zbawiona.
  - Chrześcijanie czyli Kościół NIE ZASTĄPILI Izraela w Bożym planie zbawienia. Naród wybrany i Oblubienica Jezusa Chrystusa ( Kościół) to dwie równoległe istniejące kwestie.
  - Bóg zachęca nas do słania błogosławieństwa w stronę Izraela - narodu wybranego. Bo oni są "źrenicą Jego oka".
  "Albowiem nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej,jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego,kto wierzy"(rzym.1.16)
  edytowano 2016.12.18 [16:55]
 • gość 2016.12.19 [15:35]
  Martyno w takim razie natychmiast podaj wersety gdzie napisano w biblii , że wierzący w prawdziwego Boga to poganie !
  Jeśli nie umiesz to przestań pisać głupoty .

Odpowiedz na ten temat

Trwa ładowanie...