Odpowiedz na ten temat

Organizacja Inspekcji Handlowej

  • gość 2018.09.15 [02:37]
    Inspekcja Handlowa podlega Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jej organami w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego, w sprawach związanych z wykonaniem zadań i kompetencji Inspekcji Handlowej są: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jako organ wyższego stopnia oraz wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej jako kierownik wojewódzkiej Inspekcji Handlowej wchodzącej w skład zespolonej administracji rzadowej w województwie. Prezes Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentow kieruje działalnośćią Inspekcji za pomocą Urzędu.
    Wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej powołuje i odwołuje wojewoda za zgodą Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Odpowiedz na ten temat


Trwa ładowanie...