Odpowiedz na ten temat

RAM Vitberg PLUS

 • ZTENS 2017.03.14 [09:13]
  Przeprowadzono także badania neurofizjologiczne nad
  wpływem wibracji na zapis EMG z mięśni: obszernego bocznego
  (VL), dwugłowego uda (BF), dwugłowego ramienia
  (BB) i trójgłowego ramienia (TB) u 10 aktywnych rekreacyjnie
  studentów Uniwersytetu Windsor w Kanadzie.
  W statycznym półprzysiadzie wibracja zwiększyła aktywność mięśnia
  obszernego bocznego (VL) o 2,9-6,7% i dwugłowego uda
  (BF) o 0,8-1,2%. Podczas dynamicznego półprzysiadu wibracja
  zwiększyła aktywność mięśnia obszernego bocznego (VL)
  o 3,7-8,7% i mięśnia dwugłowego uda (BF) o 0,4-2,0%.
  Zastosowanie wyższej amplitudy wibracji (4 mm) i częstotliwości 35, 40, 45 Hz skutkowało zwiększeniem aktywności wszystkich
  czterech badanych mięśni w zapisie EMG.
  Podobne wyniki uzyskał Mischi wraz ze wsp.
  Schuhfried i wsp. z Uniwersytetu Wiedeńskiego przeprowadzili
  badania u 20 chorych ze stwardnieniem rozsianym
  (SR) w stanie 2,5-5 punktów w Rozciągniętej Skali Kurtzkego
  (EDSS), zdolnych do utrzymania pozycji pionowej.
  Przy pomocy testu organizacji sensorycznej (Sensory Organization
  Test) i czasowego testu powstania i chodu (Timed
  Get Up and Go Test Podsiadło i Richardsona) stwierdzili oni,
  że wibracja może poprawić kontrolę posturalną i mobilność w przeciwieństwie do grupy kontrolnej, w której zastosowano
  Burst TENS na przedramię kończyny niedominującej.
 • ZTENS 2017.03.14 [09:19]
  Slota wraz ze wsp. z Uniwersytetu Wirginia na podstawie
  badań przeprowadzonych na 21 ochotnikach stwierdzili,
  że wibracja zaburza kontrolę posturalną podczas niestabilnej
  pozycji siedzącej.
  Rees i wsp. z Sydney zbadali wpływ wibracji ogólnoustrojowej na stabilność posturalną w grupie 43 osób starszych, w tym 23 mężczyzn i 20 kobiet, w wieku 73.5 ± 4.5 lat. W wyniku intensywnych ćwiczeń koordynacyjno-równoważnych prowadzonych 3 razy
  w tygodniu przez 8 tygodni w grupie z wibracją stwierdzono
  statystycznie lepszą stabilność równowagi podczas stania
  na jednej nodze niż w grupie kontrolnej.
  Zespół z Houston pracujący pod wodzą Abercromby’ego dla amerykańskiej agencji kosmicznej NASA przeprowadził
  ciekawy eksperyment z udziałem 16 zdrowych ochotników.
  Badali oni aktywację podczas przysiadu czterech głównych
  mięśni uda i podudzia: obszernego bocznego (vastus lateralis)
  dwugłowego uda (biceps femoris), brzuchatego łydki
  (gastrocnemius) i piszczelowego przedniego (tibialis anterior)
  pod wpływem wibracji Po usunięciu związanych z wibracją artefaktów z obrazu EMG okazało się, że aktywacja tych mięśni
  wzrosła statystycznie znamiennie, zaś strategia kontroli stabilności
  posturalnej zależała od rodzaju i kierunku wibracji (statyczna lub dynamiczna i rotacyjna lub pionowa).
  W Societa Stampa Sportiva w Rzymie zespół pod kierunkiem Bosco przeprowadził eksperyment z udziałem 14 młodych mężczyzn (średnia wieku 25 ± 4.6 lat), których poddano wibracji o charakterystyce sinusoidalno-pionowej. W wyniku wibracji
  stwierdzono zwiększenie siły mięśni odpowiedzialnych
  za skoki: obszernego bocznego i prostego uda oraz podwyższenie poziomu hormonów: testosteronu, hormonu wzrostu (GH) i kortyzolu w surowicy krwi identyczne jak po treningu siłowym. Podobne zmiany poziomu kortyzolu zaobserwowali badacze brytyjscy u nieco młodszych 7 ochotników (22.3 ± 2.7 lat) wykonujących izometryczne półprzysiady.
 • ZTENS 2017.03.14 [09:23]
  www.terner.pl
  Przeglądając zagraniczne fora dyskusyjne o tematyce sportowej, wielokrotnie natknąłem się na określenie „trening wibracyjny”. Na czym polega taki rodzaj treningu i czy jest on skuteczny? Jakie są korzyści wynikają z jego stosowania? Czy występują jakieś przeciwwskazania do korzystania z tej formy treningu?
  Od wielu lat medycyna pracy zajmuje się badaniami, które mają za zadanie ograniczyć negatywny wpływ wibracji na ciało człowieka. Jednak z drugiej strony sport wyczynowy i fizjoterapia starają się tak dostosować aplikowanie wibracji, aby ograniczyć szkodliwość fal wibracyjnych oraz wywołać dzięki niej w organizmie długotrwałe i pozytywne efekty. Wibracj***ardzo silnie oddziałują na układ nerwowo – mięśniowy, kostno – stawowy, krążenia oraz hormonalny.
  Wibracje niekontrolowane
  Wibracje stosowane w sposób niekontrolowany mogą doprowadzić do wielu negatywnych zjawisk w ludzkim organizmie. Możemy wśród nich wyróżnić zmiany miejscowe powstałe na skutek działania drgań lokalnych.
  Wibracje kontrolowane
  Wibracje, które oddziałują na ludzki organizm w warunkach naturalnych, na przykład podczas biegu, wywołują wiele pozytywnych skutków. Stymulują one receptory (proprioreceptory) znajdujące się w stawach, mięśniach i ścięgnach. Stosowanie na ciało człowieka kontrolowanych wibracji o dokładnie określonych parametrach może przynieść wiele pozytywnych efektów.
  2 sposoby stosowania wibracji
  metoda pośrednia – wibracja przenoszona jest z drgającego urządzenia na struktury ciała stykające się bezpośrednio z tym urządzeniem (nogi lub ręce), a następnie rozprzestrzeniania jest do mięśni znajdujących się w innych partiach ciała.
  Trening, w czasie którego ćwiczący znajduje się na platformie wibracyjnej nazywany jest whole body vibration (WBV). Natomiast w przypadku ćwiczeń siłowych wspieranych wibracjami stosuje się terminologię superimposed vibration.
  metoda bezpośrednia – wibracja stosowana jest bezpośrednio na brzusiec mięśnia lub ścięgna poprzez urządzenie z wibrującą głowicą. Ta metoda określana jest mianem focal vibration
  Pozytywne efekty treningu wibracyjnego
  Prawidłowo przeprowadzony trening wibracyjny o optymalnych parametrach skutkuje:
  wzrostem siły mięśniowej
  zwiększeniem gibkości i giętkości
  wzrostem mocy mięśniowej
  wzrostem maksymalnej siły mięśniowej
  zwiększenie izokinetycznego momentu sił
  polepszeniem parametrów biegu
  poprawą wyskoku z przysiadu
  polepszeniem parametrów pływania
  zwiększeniem wydzielania testosteronu i hormonu wzrostu
  polepszeniem wymiany gazowej
  poprawą transportu substancji metabolicznych do i z komórek
 • gość 2017.03.14 [09:26]
  Damian Jefremienko
  specjalista trener
 • Sulechowianka 2017.03.14 [09:56]
  Kto szuka po sieci ten znajdzie mnóstwo informacji o wibracji i jej wpływowi na organizm. Trzeba tylko pogrzebać.
  Poczyniłam pewne inwestycje, kupiłam sobie i domownikom, sprzęt firmy Vitberg w Sulechówie. Model vitberg Plus z dodatkowymi przystawkami do masażu nóg. Czy warto? Choć to sporo pieniędzy to po kilku tygodniach używania twierdzę , że warto. I tak naprawdę z kilku powodów.
  Przy okazji znalazłam wpływ wibracji na równowagę.
  Aktualne kierunki rozwoju fizjoterapii i rehabilitacji
  dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski – Przewodniczący
  dr n. o k. f. Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka
  dr n. med. Piotr Tederko
  WPŁYW TRENINGU WIBRACYJNEGO NA RÓWNOWAGĘ PACJENTÓW Z WRODZONĄ ŁAMLIWOŚCIĄ KOŚCI W PROCESIE LECZENIA
  SKN SPINE przy IPCZD Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
  Wydział Rehabilitacji AWF Warszawa
  Praca wykonana ze środków AWF Warszawa w ramach DS.-221.
  Kierownik: dr n. kf. K.Graff
  Wstęp i cel pracy: Wrodzona łamliwość kości (OI) jest chorobą genetyczną, która powoduje osłabienie struktury kości
  i zmniejszenie masy kostnej. Często w okresie późniejszym pogłębiające się ograniczenie aktywności ruchowej na skutek
  złamań i częstych unieruchomień powodują obniżenie siły mięśniowej, zaniki tkanki mięśniowej oraz nasilanie się
  zaburzeń równowagi statycznej i dynamicznej.
  Celem pracy była ocena równowagi dynamicznej pacjentów z wrodzoną łamliwością kości podczas wychwiań przedniotylnych
  (AP) i bocznych (ML).
  Wnioski: Badanie równowagi pacjentów z OI jest przydatne w monitorowaniu postępów leczenia. Zastosowany trening wibracyjny przyspiesza powrót funkcji chodu i poprawia zdolności utrzymania równowagi ciała.
 • Marcin Zygiel 2017.03.14 [10:06]
  Proszę o radę..
  Biegam nie za dużo - ok. 4 km zazwyczaj, nigdy po betonie..I od pewnego czasu mam problem z kolanem. Podczas biegania nie odczuwam bólu..ale później - najgorzej jest gdy chodzę po schodach albo np. siedzę i muszę ruszyć kolanem. Rok temu miałam ten sam problem, ale minął zimą gdy nie biegałam..
  Ból jest z boku kolana po zewnętrznej stronie...A może powinnam dać sobie spokój z bieganiem? Gdy nie biegam nie mam żadnych problemów z tym kolanem..
  Znajomy polecił mi masaż wibracyjny kolan, ale jedyne co znalazłem to aparat VitbergPlus z modułem kolana firmy Vitberg z Nowego Sącza. Trochę poczytałem i wygląda to dość obiecująco. Czy miał ktoś doświadczenia z tym urządzeniem do masażu kolan?
 • gość 2017.03.14 [10:55]
  O kolanach nic nie wiem, ale masaż wibracyjny aparatem vitberg zwiększa pojemność wyrzutową i minutową serca, ponieważ właśnie pod wpływem masażu wzrasta dopływ krwi do prawego przedsionka i komory serca. Stamtąd krew przedostaje się do płuc, przyspieszają się procesy dyfuzyjne w płucach i krew świeżo utlenowana powraca do lewego przedsionka, a następnie przez tętnice zostaje rozprowadzona po całym organizmie.
  A dla tych co to jeszcze nie wiedzą vitberg+ jest aktywnym urządzeniem medycznym, nieinwazyjnym klasy IIa, przeznaczonym do masażu suchego i wspomagania pracy masażysty we wszystkich rodzajach masażu klasycznego.
  Wykorzystujemy go w gabinecie w Dublinie, Irlandia. Fajny produkt.
  Zapraszamy Rochestown Avenue Dún Laoghaire Co Dublin
  http://www.nrh.ie/
 • gość 2017.03.14 [23:40]
  O!!! Irlandczycy też korzystają z polskiego sprzętu. No to się cieszymy.
 • gość 2017.03.15 [06:58]
  A co Polskie musi być dobre he he
 • gość 2017.03.15 [07:05]
 • gość 2017.03.21 [06:46]
  Marcinie Zygiel,
  Masaż wibracyjny stosowany na kolana za pomocą vitberg+ z przystawką kolana to ciekawa metoda i wydaje się, że bardzo przyszłościowa.
  Po pierwsze działanie przeciwbólowe. Dzis juz nie trzeba nikogo przekonywać, że wibracja jest jedną z najlepszych, niefarmakologicznych metod oddziaływania przeciwbólowego.
  Po drugie poprawa odżywiania stawów i wiązadeł. Tak tak... w jakiś magiczny sposób wibracja poprawia lokalnie krążenie a przez to odżywianie na poziomie komórkowym, jak mniemam.
  Tyle udało mi się ustalić. Czy działa inaczej pewno tak, ale na pewno oddziaływuje na człowieka tak, że kolana przestają boleć. Sprawdzone!!!
  Z PROBLEM BÓLU KOLAN WZMAGAŁAM SIĘ OD PONAD ROKU.
  Co prawda nie od biegania lecz od wypadku na nartach ale ból bywał nie mniej przykry. Były wizyty u lekarza, była rehabilitacja raz potem drugi raz i nic. Kolano bolało tak, że spać się nia dało. Aż tu pewnego dnia mam przyniosła do domu aparat Vitberg+, który kupiła dla mnie z przystawka do masazu nóg i kolan.
  Sceptycznie ale spróbowałam. Pierwsze dni to ból się wzmagał a nie ustępował. Juz miałam zrezygnować z tej terapii ale wyczytałam że tak może być. Mniej więcej po około 10 dniach zorientowałam się, że nie czuje kolan. nie tylko po masażach, ale w ogóle. I choć nieraz ból wcał to zachęcona efektami nie rezygnowałam. Dzis mija 3 miesiąc odkąd stosuje tę terapię i moge napisać :
  Kolana mnie bolą.
  W ogóle.
  Przez cały dzień.
  I całą noc.
  I tyle. Aneta z Łodzi.
 • gość 2017.03.21 [06:48]
  kolana mnie nie bolą !!! Miało być usmiech.gif
  W ogóle. usmiech.gif I to cudowne uczucie.
  Aneta z Łodzi.
 • Marcin Zygiel 2017.03.21 [07:07]
  Aneta z Łodzi,
  Dzięki za odpowiedź, ale ja juz korzystam ze sprzętu vitberg. okazało się, że w rodzinie mamy takie dwa. A na rodzine zawsze można liczyć! jak wiadomo usmiech.gif ...
  Ortopeda na razie mnie do biegania skutecznie próbował zniechęcić.
  A bo to forsowne, niebezpieczne itp. bzdety. ludzie biegają od zalania dziejów najpierw biegali a potem nauczyli się chodzić . Dziś wszystko jest szkodliwe jak twierdzą amerykańscy naukowcy. he he oprócz coca-coli oczyście.
  Mam to cudo do masażu vitberg od 3 dni. nie mogę powiedzieć że mi pomogło, bo nie czuję jeszcze żadnej różnicy. Nic mnie nie boli bardziej lub mniej.
  Sam masaż jest fajny, przyjemny, relaksujący. Zobaczymy za kilka dni.
  Ciotka od której pożyczyłem to urządzenie, tez ma problemy z kolanami bo ma krótsza jedna nogę od urodzenia i teraz będzie mieć wymianę stawu biodrowego. Uważa że ta maszyna jej pomaga i kolana ja mniej bolały .
  No zobaczymy jak będzie. Odezwę się z za kilka dni i napisze co myślę.
 • gość 2017.03.21 [18:39]
  Ta mata pomaga na ból kolan. Mam i sprawdziłam.
  Zuzia
 • gość 2017.03.22 [07:29]
  A jak bardzo pomaga?
 • gość 2017.03.22 [19:47]
  No... mi bardzo.
  ZUZIA
 • gość 2017.03.23 [23:43]
  a konkretnie?
 • gość 2017.03.24 [06:52]
  Nie wiem czy to pytanie do mnie, ale skoro człowiek pyta.....?
  Nie do końca rozumiem jak, ale napewno mata Witberg poowoduje, że moje kolana bolą mniej.
  Działa to tak: jak pobolewają kolana, to ja siadam na tej macie, przypinam wcześniej , wkładke pod kolana włączam, i tak siedze przez około 1h. I to wystarcza aby mnie kolana nie bolały przez kilka godzin. Najczęciej to robię wieczorem lub rano.
  ZUZIA
 • Maria maria 2017.03.24 [19:32]
  Ciężko jest jednoznacznie odpowiedzieć co to znaczy, że pomaga i na ile pomaga. Ja chodziłam na zabiegi z sąsiadką. Obie mamy sprzęt w domu z dodatkiem na szyję. Moje dolegliwości ustąpiły na dzień dzisiejszy całkowicie (mija dwa tygodnie). Miałam szumy w uszach i drętwienia rąk, a teraz nie mam. Sąsiadka też jest zadowolona, ale jeszcze pobolewa ją dół pleców choć o wiele mniej.
  Myślę, że każdy jest inny i ma inne dolegliwości.
  Ja jestem zadowolona.
 • Misia98 2017.03.26 [08:47]
  Maria Maria,
  Trudno się z Tobą nie zgodzić. Oczywiście, że każdy jest inny i myślę, że każdy będzie inaczej reagować na taki masaż.
  Ja kupiłam we Wrocławiu RAM Vitberg+ moduł bazowy wraz zagłówkiem. Głównie do masażu pleców. Codzienne ... prawie codzienne masaże spowodowały, że plecy naprawdę przestały boleć. I wydaje się, że to nie jest działanie chwilowe. Przynajmniej w moim przypadku. Niedawno dokupiłam zestaw Metabolim i rozpoczęłam zabiegi na brzuchu. To bardzo przyjemny masaż.
  Bardzo a nawet bardziej.
  A czy pomoże w walce ze zbędnymi kilogramami? No to pewno trzeba więcej czasu aby się przekonać. Ale jak będę się masować i zacznę więcej jeść to efekty mogą być marne. Więc zabiegi tak , ale i zmiana sposobu odżywiania musi tez się zmienić. Jak ze wszystkim.
  Pozdrawiam Misia
 • gość 2017.03.26 [08:57]
  WIELU NA TYM FORUM PISAŁO O TYM JAK MASAŻ VITBERG NA NICH DZIAŁA. Wystarczy sie cofnąć i poczytać.
  To dobre jest urządzenie, polskie i wyprodukowane przez firmę, która jak pisze... wibroterapią zajmuje się od ponad 20-lat.
  Mam takie przekonanie, żę jeżeli jakaś firma istniej ponad 20 lat i zajmuje się tyle samo czasu jednym, to to co robi, musi być dobre. Inaczej by nie przetrwała i już. Rynek nie jest łaskawy dla partaczy i cwaniaków. Wcześnie czy później zweryfikuje wszystkich.
  Dziś na rynku utrzymują się firmy, których oferta jest albo tania, albo dobra. Vitberg należy do tych z oferta dobrą.
 • ViolaV 2017.03.26 [09:16]
  W czym pomaga aparat Vitberg+ ? Czy na lumbago może pomóc?
 • LUBOGOŚĆ 2017.03.26 [09:19]
  Lumbago (pot. heksenszu), postrzał – ból okolicy lędźwiowej. Jest jedną z najczęściej zgłaszanych dolegliwości. Szacuje się, że ok. 60-80% populacji ogólnej doświadcza jej przynajmniej raz w życiu, w danym momencie na ból okolicy lędźwiowej skarży się 15-30% populacji, natomiast w ciągu miesiąca 30-40%. Lumbago jest jedną z głównych przyczyn konsultacji lekarskich oraz absencji chorobowej w państwach uprzemysłowionych. Pomimo ogromnej skali problemu przyczyny tego rodzaju bólu nie są dostatecznie poznane, a diagnostyka polega przede wszystkim na wykluczeniu poważnych przyczyn, wymagających pilnego postępowania. U 90% wszystkich pacjentów z bólem okolicy lędźwiowej dolegliwości ustępują samoistnie w ciągu 6 tygodni. ------ POMAGA !!!
 • gość 2017.03.26 [10:35]
  Tu wiele informacji o vitberg
  http://forum.interia.pl/kto-slyszal-o-aparaci e-do-wibroterapii-oscylacyjnej-vitbergplus-tematy ,dId,2995703,strona,1,ok,1#pst127721960
 • gość 2017.03.26 [10:38]
 • Zbychu43 2017.03.26 [19:25]
  ten link nie działa.
  musisz go skopiować i wkleić do okienka wpisywania w przeglądarce.
 • Zbychu432 2017.03.26 [19:28]
  usuń sp w adresie
 • gość 2017.03.26 [19:30]
 • Zbychu43 2017.03.26 [19:31]
  i wpisać vitbergplus ....działa!
  Niejaki Lucek wrzucił tam masę fotek vitrberg+
 • Ala z Częstochowy 2017.03.26 [19:33]
  Wibroterapia za pomocą urządzenia Vitberg wynalezione została w 1996 wraz pojawieniem sie pierwszego urzadzenia firmy Vitberg o nazwie MM239digital.
  Wibroterapia oscylacyjno-cykloidalna to najnowsze rozwinięcie wibracji oscylacyjnej, o której wigipedia pisze:
  Wibrotyerapia osyclacyjnai jest ogólnym terminem używanym w których ewentualne drgania każdej częstotliwości jest przenoszone do organizmu człowieka.
  Zasada jego działania jest dosyć prosta: urządzenie Vitberg oddziałuje przy pomocy mikrowibracji na organizm, przy czym zakres częstotliwości i amplitudy drgań zgodne są z mikrowibracjami, które naturalnie mają miejsce w organizmie.
  Wysoka skuteczność leczenia urządzeniem vitbergPlus znalazła swoje wyjaśnienie wraz z odkryciem zjawiska mikrowibracji tkanek organizmu, będącego, obok tlenu i energii, jednym z najważniejszych zasobów organizmu. Okazało się, że oddziaływanie wibroterapeutyczne na tkanki organizmu nie tylko poprawia ukrwienie i krążenie limfy, ale także nasyca je mikrowibracjami, których brak często jest najważniejszym czynnikiem, decydującym o tym, że organizm nie radzi sobie z chorobą. usmiech.gif Ala z Częstochowy.

Odpowiedz na ten temat

Trwa ładowanie...