Odpowiedz na ten temat

ermail kto dostał wypłatę

 • gość 2017.08.11 [23:31]
  Potwierdzam, że to ściema. Po 4 latach 180,20 zł i przychodzą teraz maile raz w tygodniu za 2 gr.!!! Przez kolejny rok mam szansę nazbierać 104 gr. czyli 1,04 zł. Nagłaśniajcie informacje o tych oszustach!!!
 • gość 2017.08.15 [11:28]
  Tak to straszne oszustwo.Prokuratura powinna się tym zająć.Ludzie stracili mnóstwo czasu na czytanie bzdurnych emaili,a nikt nie otrzymał kasy.
 • gość 2017.08.23 [12:38]
  No, daliśmy się nabić w butelkę i jesteśmy sami sobie winni. Po pierwsze nikt nie zwrócił uwagi na brak regulaminu do wglądu na stronie eRmail. Opieraliśmy się wyłącznie na informacjach zawartych w pierwszych mailach i podnieciły nas pierwsze "wpływy" - po złotówce od reklamy. Potem były reklamy po 50 groszy, potem po 20, lub 10, ale było ich dużo i "zarabiało" się szybko. Teraz maile przychodzą rzadko i ich cena to 2 grosze.
  Mam "odłożone" na koncie ponad 180 zeta, obliczyłam, że żeby "dociągnąć" do dwustu, czytając po pięć maili w miesiącu w cenie 2 grosze za jeden - musiałabym klikać w reklamy przez kolejne PIĘTNAŚCIE lat. No i niestety, możemy bezczelnym właścicielom tej złodziejskiej, bandyckiej firmy najwyżej naskoczyć na pukiel. Ponieważ w żadnym regulaminie i w żadnej wiadomości informacyjnej nie gwarantują nam określonych zarobków w określonym czasie, jak również stałej ceny za przeczytanie jednego ermaila. Jest powiedziane, że ta kwota wynosi DO 1zł. Czyli - może to być nawet pół grosza.
  Należałoby rzucić to wszystko w cholerę, ale trochę żal po czterech latach sumiennego klikania, będąc na dodatek prawie na finiszu.
  Myślę, że jedynym sposobem uzyskania kasy byłby proces z powództwa cywilnego, tyle, że musiałby to być pozew zbiorowy. Pewnie chętnych by nie brakowało, ale taki proces to kosztowna sprawa i nie ma gwarancji wygranej. A wszystkie koszty procesu ponosi strona przegrana. Podejrzewam, że osoby zamożne nie bawią się klikaniem w reklamy za grosze, więc raczej my, oszukani, nie posiadamy nadmiaru nadmiaru wolnej kasy.
  Więc będziemy tak klikać do usranej śmierci w nadziei, że może jednak kiedyś tam wypłacą.
 • gość 2017.08.24 [12:24]
  Ja uzbierałem w eRmail 192,31 zł i teraz konto stoi w miejscu, bo chociaż ostatnio przychodzi trochę maili to za przeczytanie tych maili nie są w ogóle doliczone zapłaty tak ze konto nic nie wzrasta.Pisałem już kilkakrotnie do Administratora maila z zapytaniem dlaczego nie są naliczane zapłaty za maile ale nawet nie raczy odpowiedzieć.Do Dziś nie otrzymałem od niego żadnej odpowiedzi. Widać więc wyraźnie że jest zwykłe oszustwo.
 • gośćpawel 2017.09.11 [12:38]
  Mam konto od 2014 (3lata) i uzbieralem 173 PLN. I od tegl momentu nie przychodza mi juz zadne maile do czytania. Wiec raczej nic nigdy nie wyplacaja.
 • antykleryk 2017.09.23 [12:07]
  Zarejestrowany od 16. lipiec 2013 na koncie 180 zł co trzeci dzień 1 mail za 2 gr czyli za 100 lat będzie 200 zł. Straszny chłam.
 • gośćjanek 2017.10.01 [15:30]
  Czekam od 1 maja 2013 roku i od dłuższego czasu otrzymuję po dwa-trzy ermaile w miesiącu za 3 grosze każdy.Mam na koncie 182 złote.
 • gość 2017.10.02 [11:41]
  Dawałem swój wpis już 23 sierpnia 2017 r i podawałem wtedy ze na moim koncie jest 192.31 zł. Dzisiaj jest 2 październik 2017 r. i moje konto nadal jest takie same czyli 192.31 zł pomimo że każdego dnia przychodzą e-maile to nie są naliczane zapłaty za przeczytanie tych e-maili.widać Administrator robi wszystko żeby nikt nie otrzymał tych 200 zł ani tez nie odpowiada na maile w tej sprawie. To oszust
 • gość 2017.10.12 [12:59]
  Też mi się wydaje że to oszustwo. Konto mam założone od lipca 2013!!! i o ile na początku otrzymywałam kilka maili dziennie, płatnych po 80 gr, o tyle obecnie mam na koncie 182,95 i maile nie przychodzą prawie wcale, a jeśli już, to są płatne po 2 grosze! Pewnie, gdybym zgodnie z zachętą przestawiła konto na
 • gość 2017.10.13 [18:17]
  Konto od 2013 roku, 109 zł, od dawna nic nie przychodzi do klikania, tylko pojedyncze linki. Zbieram się stamtąd. Oszuści jakich mało..
 • gość 2017.10.15 [11:23]
  szybka wyplata, na start 20 zl wyplata 200 polecam
  http://www.ermail.pl/link/TNY7XVJAlCNNCaTmANc 7JCceeecmNCVT
 • gość 2017.10.22 [11:00]
  ja już klikam jakieś 3 lata i mam 151 zł, może ze 2 lata i 200 uzbieram bo jak tyle klikam to szkoda mi to j**..ć w cholerę
 • gość 2017.10.23 [18:24]
  błehehehe frajerzy! A jeszcze kilka lat temu pewnie zasrywaliście spamem fora dyskusyjne i i serwisy z ogłoszeniami proponując możliwość "dorobienia" do którego w odnośniku doklejaliście swoje "refID". Żryjcie piach smiech.gif
 • gość 2017.10.28 [17:14]
  VII.
  Postępowanie w przypadku rozwiązywania sporów
  1. We wszelkich sporach pomiędzy poszczególnymi stronami priorytetem będzie dojście do ugody na podstawie wzajemnej rozmowy. W przypadku, gdy nie dojdzie do osiągnięcia ugody, sporne prawo zostanie bezzwłocznie podane na piśmie drugiej stronie.
  2. Strony zobowiązują się do zachowania milczenia oraz powstrzymują się od publikacji wypowiedzi czy komentarza publicznego lub medialnego w ciągu lub po rozwiązaniu sprawy.
  3. Rozwiązanie sporu będzie przebiegało na podstawie czeskiego systemu prawnego.
  4. Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty pozasądowo, wszelkie spory wynikające ze stosunków prawnych określonych w Ogólnych Warunkach Handlowych lub w związku z nimi rozstrzygane będą zgodnie z ustawą nr 216/1994 Dz.U. – O postępowaniu arbitrażowym i wykonalności orzeczeń arbitrażowych w obowiązującym brzmieniu, a mianowicie w jednoinstancyjnym postępowaniu arbitrażowym przed jedynym arbitrem ustanowionym przez spółkę arbitrażową: Rozhodčí společnost s.r.o., numer identyfikacyjny: 27710891, która spełnia wymagania kładzione na arbitra, zgodnie z post. § 4 ust. 1z. nr. 216/1994 Dz.U., a strony deklarują swoją gotowość do współdziałania. Strony zdecydowanie oddają arbitrowi sprawę, aby rozstrzygnął ją z poszanowaniem sprawiedliwości wyłącznie na podstawie dowodów na piśmie wniesionych przez strony w terminie określonym przez arbitra bez rozprawy. Arbiter jest uprawniony rozpoznać sprawę na rozprawie tylko wtedy, jeżeli dowody na piśmie nie będą wystarczające dla należytego rozstrzygnięcia sporu. Stronom doręczana będzie korespondencja na adresy podane arbitrowi w trakcie postępowania. Przesyłki wysyłane na adresy, jak było powiedziane wyżej, uważa się za doręczone w postępowaniu arbitrażowym też wtedy, jeżeli adresat odmówi ich przyjęcia, lub w określonym czasie dziesięciu dni nie odbierze przesyłki, a mianowicie w dniu odmowy odebrania przesyłki lub kiedy minie bezskutecznie termin odebrania przesyłki. Postępowanie otwarte jest w dniu, kiedy arbiter przyjął spór celem jego rozstrzygnięcia. Koszty postępowania wynoszą 3 % wartości przedmiotu sporu, minimum 3000,- CZK i VAT w wysokości określonej w ustawie. Zwrot kosztów postępowania łącznie z kosztami zastępstwa prawnego reguluje kodeks postępowania cywilego i przepisysy z nim związane, szczególnie obwieszczenie nr 484/2000 Dz.U. i obwieszczenie nr 177/1996 Dz.U. w obowiązującym brzmieniu.
  VIII.
  Postanowienia końcowe
  1. Wszelkie przesłane oznajmienia w związku z OWH będą na piśmie, w języku polskim i przesłane za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 • gość 2017.10.28 [17:33]
  Czyli tak, do tego osobnika zgłaszają się firmy reklamowe, ponieważ on oferuje im bazę danych emaili! Firmy proponują jemu odpowiednią stawkę za reklamę, ale to on decyduje o tym, ile Tobie wypłacić! Ponieważ trudno jest zdobyć nowe maile, więc kasy nie ma! Dlatego tez elegancko sobie skonstruowali OWH!
  PRZECZYTAJCIE OWH! Jest korzystne tylko dla usługodawcy!
  7. Usługodawca decyduje o wysokości przypisanego Wynagrodzenia za przeczytanie E-maila reklamowego lub wypełnienie Ankiety według kampanii marketingowej zaproponowanej według zapotrzebowania danego Odbiorcy.
  10. Wynagrodzenie zostanie przesłane Użytkownikowi na podane przez niego konto bankowe lub przekazem pieniężnym na podany przez niego adres do 10 dni roboczych, po osiągnięciu przez Użytkownika minimalnej granicy Wynagrodzenia, która uprawnia go do pobrania gotówki według art. III dział 9 OWH oraz w Koncie użytkownika wybierze możliwość wypłacenia Wynagrodzenia.
  11. Po wypłaceniu Wynagrodzenia, saldo Wynagrodzenia Użytkownika zostanie obniżone o wypłacone Wynagrodzenie.
  12. Wysokość nagrody, która zostanie doliczona do konta Użytkownika, za potwierdzenie przeczytania eRmaila, zostanie obniżona na kwotę 0,10 zł, jeżeli do potwierdzenia przeczytania eRmaila dojedzie z opóźnieniem w przediale czasowym od 14 do 30 dnia od jego otrzymania na skrzynkę e-mail, pod warunkiem, że kwota pierwotnie należnej / przewidzianej nagrody będzie wyższa niż 0,10 zł.
  13. Wysokość nagrody, która zostanie doliczona do konta danego Użytkownika, zostanie obniżona do kwoty 0 zł, jeżeli Użytkownik potwierdzi przeczytanie eRmaila z opóźnieniem 31 dniowym i większym od otrzymania eRmaila na skrzynkę e-mail.
  2. Wykonawca nie jest zobowiązany do przesyłania Użytkownikowi minimalnej ilości E-maili reklamowych lub Ankiet. Ilość E-maili reklamowych lub Ankiet przesyłanych Użytkownikowi zależna jest od aktywności i niezawodności Użytkownika oraz od możliwości usług marketingowych w stosunku do zapytania Odbiorcy.
  3. Jeśli Użytkownik nie zaloguje się do swojego Konta Użytkownika dłużej niż 3 miesiące oraz nie poinformuje Usługodawcę, że nie zamierza korzystać ze swojego Konta Użytkownika przez dłuższy okres czasu, Usługodawca jest uprawniony do usunięcia Konta Użytkownika. W przypadku, gdy na Koncie Użytkownika będzie się znajdowało wynagrodzenie, które dotychczas nie zostało pobrane, wynagrodzenie to oraz prawa w związku z tym zostają Usługodawcy.
 • Arabika 2017.11.08 [22:27]
  Nie wiem na ile jest w tym prawdy,ale podobno cały czas jest wypłacalny...
  Przynajmniej tak tu pisze! http://zarabianieprzezinternet24.pl/ermail/
 • gość 2017.11.18 [09:11]
  ja mam ponad 180 zł i już dostaje za email 0,01 zł a dostaje emaila raz na tydzień czyli wychodzi 0,52 zł na ROK czy warto chyba nie to jedno wielkie OSZUSTWO !!!
 • łoobcy 2017.11.23 [20:08]
  Ja tam dostaję po kilkanaście maili wartych 10 groszy co jakiś czas. Uzbierałem 390,10 zł i lecę dalej. Zobaczymy co będzie jak dojdę do tego wypłacalnego progu.
 • ligan 2017.11.24 [11:21]
  eRmail to oszustwo. Jestem tu już prawie 3 lata i uzbierałem 192.31 zł i od czerwca 2017 stoi w miejscu bo eRmail bo nie są naliczane zapłaty za płatne e-maile.Dzisiaj też potwierdziłem przeczytanie 5 płatnych e-maili i zapłata nie została dolicz0na. Na moje zapytania w tej sprawie Administrator wogóle nie odpowiada.
 • szymajda1983 2017.12.04 [01:26]
  ligan. Mam identyczną sytacje do Twojej. 192.31 i stoi w miejscu. Na maile nieodpowiadają
 • gość 2017.12.15 [11:21]
  Niestety stronka ERmail to wielka ściema!!!!! Po niemal 4,5 roku klikania zbliżyłem się do gwarantowanej wypłaty konkretnie 192,31 zł i co klikać reklamy mogę dalej ale saldo stoi miejscu na kwocie 192,31 zł ani grosza więcej nie dobija. Również od osób poleconych nic kwoty zamrożone. Oszuści!!!!!!
 • gość 2017.12.17 [22:07]
  Potwierdzam tą informacje, niestety,mam przekroczone 160zł i zaczęły przychodzić ermaile za 0,03zł… Na początku były za 0,50zł i 0,60 złotego i może 2szt za 1zł, po zarobieniu 100zł przychodzą tylko za 0,10 zł, a po 160zł przychodzą za 0,03zł.Konto 1,5 roku , dwie ankiety za 7zł , 2 zł za pobranie aplikacji i 20zł na start,600 przeczytanych ermail- bilans nie warto!!!
  OSZUŚCI !!!
 • Sławuś 2018.01.14 [09:43]
  Ja konto mam od 27 maja 2013... do dzisiaj, a jest 14 stycznia 2018... mam uzbierane 618,88zł... minimum do wypłaty wynosi 800zł - na 3 poziomie... hmmm co robić? Myślę, że za dwa lata uzbieram 800 usmiech.gif Ale to 7 lat "pracy" będzie za 800zł... Ale co mi tam usmiech.gif Polecam !!!!!! usmiech.gif
 • ligan 2018.01.14 [14:07]
  Sławuś podejrzewam że nie doczekasz tej wypłaty minimum 800 zł na twoim poziomie, gdyż w pewnym momencie gdy zbliżysz się blisko już do do tej kwoty to albo nie będziesz otrzymywał więcej tych płatnych e-maili albo jeśli będą przychodzić to system nie będzie ci naliczał zapłaty.Ja nie zapisywałem się się na następny poziom bo chciałem wpierw doczekać aż uzbieram minimum z pierwszego poziomu 200 zł ale gdy uzbierałem już 192.31 zł to administrator nie nalicza zapłaty za przeczytanie e-maili ani też nie odpowiada na moje zapytania w tej sprawie.To oszustwo.
 • Sławuś 2018.01.15 [17:59]
  Nie pamiętam jak to u mnie było, ale chyba też był przestój z 1 na 2 poziom i z 2 na 3. Na pierwszym minimum jest 200, na drugim 400, a na trzecim 800... Nie wiem, nie wiem ech
 • szymajda1983 2018.01.17 [20:36]
  Dostałem odpowiedź.
  Cytuję:
  " Dzień dobry,
  faktem jest iż zablokowana została możliwość klikania w reklamy, albowiem system kontroli wykazał, iż naruszył Pan/i w sposób rażący Ogólne warunki handlowe przez polecanie własnych adresów e-mail, w celu zapełnienia tabelki osób poleconych, wszyscy poleceni czytali maile z tego samego adresu IP w tym samym czasie.
  Przy tego typu naruszeniu regulaminu usuwane jest konto użytkownika, Pana/i konto na razie nie zostało usunięte albowiem chcemy Pana/i stanowisko w tej sprawie.
  Możliwe są tylko 2 alternatywy:
  1. Usunięcie Pana/i konta
  1. pozostawienie konta i przejście na 2 poziom co umożliwi Panu/i nadal czytanie eRmaili.
  prosimy o stanowisko."
  Tak więc nie ma co liczyć na wypłatę jakiejkolwiek kwoty.
 • gośćpatka 2018.01.20 [18:32]
  ja mam 289 zl jak narazie
 • gośćpatka 2018.01.20 [18:33]
  Saldo na koncie:
  291,28 zł jak nie dostajecie maili?????????????
 • Sławuś 2018.01.21 [20:27]
  Dzisiaj mam 625.87zł ale coś ostatnio też maili nie ma... :-/
 • mustermann0gabler 2018.01.21 [20:30]
  kredyty i finanse dla wszystkich
  Jesteśmy grupą organizacji pozarządowych, które udzielają pożyczek między osobami w przedziale od 1000 € do 5 000 000 € i od 2000 do 100 000 000 zł w wysokości 3% przez maksymalny okres 25 lat.
  Oto obszary, w których mogę Ci pomóc:
  * Finansowe
  * Kredyt hipoteczny
  * Pożyczka inwestycyjna
  * Pożyczka samochodowa
  * Dług konsolidacyjny
  * Linia kredytowa
  * Drugi kredyt hipoteczny
  * Odkupienie kredytu
  * Pożyczka osobista
  Jeśli jesteś zainteresowany, daj mi znać żądaną kwotę ..
  Oto nasz adres e-mail: mustermann0gabler@ gmail.com
  Dziękuję, że chcecie przekazać wiadomość, aby pomóc potrzebującym ...

Odpowiedz na ten temat


Trwa ładowanie...