Skocz do zawartości
Szukaj w
 • Więcej opcji...
Znajdź wyniki, które zawierają...
Szukaj wyników w...

PawdziwyAutor

Zarejestrowani
 • Zawartość

  640
 • Rejestracja

 • Ostatnio

Reputacja

18 Good

Ostatnio na profilu byli

7007 wyświetleń profilu
 1. PawdziwyAutor

  nie mogę przestać o nim myśleć :/

  Jakby ktoś chciał to wysłałem wam wiadomość. Tylko 5 osób tam się może udzielać bez widowni
 2. PawdziwyAutor

  nie mogę przestać o nim myśleć :/

  Na pw można stworzyć konferencje. Później założę bez nich, my i ewentualnie wesolazabcia a reszta się nadaje do tarcia chrzanu
 3. PawdziwyAutor

  nie mogę przestać o nim myśleć :/

  Dodałem do ignorowanych. Po co się stresować jakimś obcym wariatem z forum. To bez sensu. Nie będę się tu udzielał. Jakbyś chciała pogadać to na osobnosci.
 4. PawdziwyAutor

  nie mogę przestać o nim myśleć :/

  Nie pisz z tymi pijawkami. Strata czasu i energii to toksyczne wampiry energetyczne i czerpią przyjemność z takich chorych akcji. Należy ten margines ignorować.
 5. PawdziwyAutor

  nie mogę przestać o nim myśleć :/

  Zgod/ziłbym się gd/yby cho/dziło o pierw/szą lep/sza Kar/yne z dysko/teki ze słowni/ctwem i patol/ogicznym zacho/waniem takim jak u Cie/bie. Ale istn/ieją na tym świ/ecie kobi/ety wspa/niałe o jaki/ch nie ma/sz poj/ęcia, bo skąd mo/żesz mieć obr/acając się w swoim pato/logicznym środo/wisku. Ry/ns/ztokowe słow/nictwo nie bierze się zni/kąd, a goł/ym oki/em wid/ać że repreze/ntujesz kla/sę robo/czą i /podchodzisz ze wsi ubi/tej de/chami. Otóż uświad/amiam Ciebie że istn/ieja kobiety z klasą wdzięk/iem urok/iem, emanujace se/k/sapilem, mające barwna osob/owość, jak do tego jeszcze jest piękna i zgrabna to każdy się w takiej zakocha i traci język w gę/bie. Przy/kro mi że tak nie dz/iałasz na żadn/ego i nie zad/ziałasz co po/woduje twoją frus/trację. Mo/żesz jeszcze nad sobą popr/acować, ale takie sza/m/bo z czło/wieka często wyplewić
 6. PawdziwyAutor

  nie mogę przestać o nim myśleć :/

  Zgodziłbym się gdyby chodziło o pierwszą lepsza Kar/yne z dyskoteki ze słownictwem i patol/ogicznym zachowaniem takim jak u Ciebie. Ale istnieją na tym świecie kobiety wspaniałe o jakich nie masz pojęcia, bo skąd możesz mieć obracając się w swoim pato/logicznym środowisku. Ryns/ztokowe słownictwo nie bierze się znikąd, a gołym okiem widać że reprezentujesz klasę roboczą i podchodzisz ze wsi ubitej de/chami. Otóż uświadamiam Ciebie że istnieja kobiety z klasą wdziękiem urokiem, emanujace se/k/sapilem, mające barwna osobowość, jak do tego jeszcze jest piękna i zgrabna to każdy się w takiej zakocha i traci język w gę/bie. Przykro mi że tak nie działasz na żadnego i nie zadziałasz co powoduje twoją frus/trację. Możesz jeszcze nad sobą popracować, ale takie sza/m/bo z człowieka często wyplewić
 7. PawdziwyAutor

  nie mogę przestać o nim myśleć :/

  Zgodziłym się gdyby chodziło o pierwszą lepsza Kar/yne z dyskoteki że słownictwem i patol/ogicznym zachowaniem takim jak u Ciebie. Ale istnieją na tym świecie kobiety wspaniałe o jakich nie masz pojęcia, bo skąd możesz mieć obracając się w swoim patologicznym środowisku. Ryns/ztokowe słownictwo nie bierze się znikąd, a gołym okiem widać że reprezentujesz klasę roboczą i podchodzisz żlze wsi ubitej dechami. Otóż uświadamiam Ciebie że istnieja kobiety z klasą wdziękiem urokiem, emanujace sek/sapilem, mające barwna osobowość, jak do tego jeszcze jest piękna i zgrabna to każdy się w takiej zakocha i traci język w gębie. Przykro mi że tak nie działasz na żadnego i nie zadziałasz co powoduje twoją frustrację. Możesz jeszcze nad sobą popracować, ale takie sza/mbo z człowieka często wyplewić
 8. PawdziwyAutor

  nie mogę przestać o nim myśleć :/

  Czytałem że jest szpetna, a takie szpetne dziewczyny są najbardziej wredne. Ten smutny przypadek to potwierdza. Zazdrości, że jakis obcy mężczyzna zakłada tematy o pięknej koleżance a o niej nikt nawet nie myśli, nie patrzy.
 9. PawdziwyAutor

  nie mogę przestać o nim myśleć :/

  Wiesz gdzie mam opinie takiego czegoś jak Ty? To słowo na cztery litery może rozwiążesz zagadkę, chociaż z tymi zdolnościami intelektualnymi bardzo w to wątpię
 10. PawdziwyAutor

  nie mogę przestać o nim myśleć :/

  Cierpisz na syndrom długotrwałego braku prącia co widać na kilometr.
 11. PawdziwyAutor

  nie mogę przestać o nim myśleć :/

  Jeśli 1975 to twoj rok urodzenia to jestem zdumiony, że w tym wieku można być tak głupim. Teksty na poziomie ośmioklasisty.
 12. PawdziwyAutor

  nie mogę przestać o nim myśleć :/

  Przecież go nie rzuci bo na nią spojrzałem. Możliwe że by go już nie miała gdybym działal odwazniej o czym temat jest wałkowany. Z resztą nie mam ochoty na rozmowę z patologia.
 13. PawdziwyAutor

  nie mogę przestać o nim myśleć :/

  Opowiedz jeszcze jak dumą Cię kochanek, robi to przy mężu? A może w trójkącie wolicie
 14. PawdziwyAutor

  nie mogę przestać o nim myśleć :/

  Ty jesteś przykładem typowym, że bez faceta kobiecie zaczyna w końcu odpierd/alać
×