Skocz do zawartości
Szukaj w
  • Więcej opcji...
Znajdź wyniki, które zawierają...
Szukaj wyników w...
Zaloguj się, aby obserwować  
Gość hej

WPISZ W YOUTUBE KANAL ETER TV O SATANISTYCZNYCH IDOLACH

Polecane posty

Gość hej

wspolczesny falszywy israel NIE JEST BIBLIJNYM IZRAELEM!!!
List św. Jakuba 1 
1 Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, przesyła pozdrowienia dwunastu pokoleniom, które są w rozproszeniu.

Apokalipsa św. Jana 
9 Oto Ja ci daję [ludzi] z synagogi szatana8, 
spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami - 
a nie są nimi, lecz kłamią. 
Oto sprawię, iż przyjdą i padną na twarz przed twymi stopami, 
a poznają, że Ja cię umiłowałem 

Apokalipsa św. Jana
9 Znam twój ucisk i ubóstwo - 
ale ty jesteś bogaty - 
i [znam] obelgę wyrządzoną przez tych, co samych siebie zowią Żydami, 
a nie są nimi, lecz synagogą szatana6.

Ewangelia wg św. Jana

44 Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość hej

 Objawienie św. Jana 9,20  
20 A pozostali ludzie, 
nie zabici przez te plagi, 
nie odwrócili się od dzieł swoich rąk, 
tak by nie wielbić demonów 
ani bożków złotych, srebrnych, spiżowych, kamiennych, drewnianych, 
które nie mogą ni widzieć, ni słyszeć, ni chodzić. 

Księga Izajasza
17 Z tego zaś, co zostanie, czyni swego boga, bożyszcze swoje, któremu oddaje pokłon i pada na twarz, i modli się, mówiąc: "Ratuj mnie, boś ty bogiem moim!" 
18 [Tacy] nie mają świadomości ani zrozumienia, gdyż [mgłą] przesłonięte są ich oczy, tak iż nie widzą, i serca ich, tak iż nie rozumieją. 19 Taki się nie zastanawia; nie ma wiedzy ani zrozumienia, żeby sobie powiedzieć: "Jedną połowę spaliłem w ogniu, nawet chleb upiekłem na rozżarzonych węglach, i upiekłem mięso, które zajadam, a z reszty zrobię rzecz obrzydliwą. Będę oddawał pokłon kawałkowi drzewa". 
20 Taki się karmi popiołem; zwiedzione serce wprowadziło go w błąd. On nie może ocalić swej duszy i powiedzieć: "Czyż nie jest fałszem to, co trzymam w ręku?" 

Księga Powtórzonego Prawa
15 «Przeklęty każdy, kto wykona posąg rzeźbiony lub z lanego metalu - rzecz obrzydliwą dla Pana, robotę rąk rzemieślnika - i postawi w miejscu ukrytym». A w odpowiedzi cały lud powie: «Amen».

Wyjścia 20:4 Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! 5 Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą.

Ewangelia wg św. Jana
23 Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie4, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. 24 Bóg jest duchem: potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie». 
 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość hej

WPISZ W GOOGLE SATANIC SIGN CELEBRITIES ALBO POLITICS AND WAILLING WALL ALBO POLSCY POLITYCY W JARMULKACH I IDZ DO WSZYSTKICH ZDJEC W GRAFICE
 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość hej

Apokalipsa św. Jana
12 I obróciłem się, by widzieć, co za głos do mnie mówił; 
a obróciwszy się, ujrzałem siedem złotych świeczników, 
13 i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego10, 
obleczonego [w szatę] do stóp 
i przepasanego na piersiach złotym pasem. 
14 Głowa Jego i włosy - białe jak biała wełna, jak śnieg, 
a oczy Jego jak płomień ognia. 
15 Stopy Jego podobne do drogocennego metalu, 
jak gdyby w piecu rozżarzonego, 
a głos Jego jak głos wielu wód. 
16 W prawej swej ręce miał siedem gwiazd 
i z Jego ust wychodził miecz obosieczny, ostry. 
A Jego wygląd - jak słońce, kiedy jaśnieje w swej mocy. 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość hej

Ewangelia wg św. Mateusza

8 Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych 9 i rzekł do Niego: «Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon».

WAZNE: Objawienie 14:9 A inny anioł, trzeci, przyszedł w ślad za nimi, mówiąc donośnym głosem: «Jeśli kto wielbi Bestię, i obraz jej, i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę, 10 ten również będzie pić wino zapalczywości Boga przygotowane, nierozcieńczone, w kielichu Jego gniewu; i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec Baranka. 11 A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają spoczynku we dnie i w nocy czciciele Bestii i jej obrazu, i ten, kto bierze znamię jej imienia». 12 Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa.

 

Tu jest [potrzebna] mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć.”— św. Jan, Apokalipsa

Objawienie 13:17 I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia.

 

Objawienie 21:8 Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość hej

 

PRZESTAN CZCIC SATANISTYCZNYCH FALSZYWYCH IDOLI KLAMCOW NA CALYM SWIECIE  KTORZY SA UKRYTYMI TRANSGENDER, ZOBACZ OBOJNIACKIEGO BAHOMETA(BAPHOMET)

Księga Powtórzonego Prawa

5 Kobieta nie będzie nosiła ubioru mężczyzny ani mężczyzna ubioru kobiety; gdyż każdy, kto tak postępuje, obrzydły jest dla Pana, Boga swego1.

 

WSZYSTKO W KROLESTWIE SZATANA(SWIAT) JEST KLAMSTWEM I OSZUSTWEM

Należy wystrzegać się świata

15 Nie miłujcie świata3 
ani tego, co jest na świecie! 
Jeśli kto miłuje świat, 
nie ma w nim miłości Ojca. 
16 Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: 
pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia4 
nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. 
17 Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; 
kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. 

 

Apokalipsa św. Jana

9 I został strącony wielki Smok, 
Wąż starodawny, 
który się zwie diabeł i szatan, 
zwodzący całą zamieszkałą ziemię, 
został strącony na ziemię, 
a z nim strąceni zostali jego aniołowie7. 

12 Dlatego radujcie się, niebiosa i ich mieszkańcy! 
Biada ziemi i biada morzu - 
bo zstąpił do was diabeł, 
pałając wielkim gniewem, 
świadom, że mało ma czasu». 

17 I rozgniewał się Smok na Niewiastę, 
i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa11, 
z tymi, co strzegą przykazań Boga 
i mają świadectwo Jezusa. 

 

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość hej

Ewangelia wg św. Jana

Do domu Ojca

14

1 Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie1 w Boga? I we Mnie wierzcie! 2 W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. 3 A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. 4 Znacie drogę, dokąd Ja idę». 5 Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?» 6 Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem2. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. 7 Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście». 8 Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy». 9 Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: "Pokaż nam Ojca?" 10 Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych3 dzieł. 11 Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie - wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła! 12 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca4. 13 A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. 14 O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię. 

 

Ewangelia wg św. Mateusza

  Modlitwa

5 Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. 6 Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. 
7 Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo1 będą wysłuchani. 8 Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. 

Ewangelia wg św. Jana

5 Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego2. 6 To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem. 7 Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie3 narodzić. 8 Wiatr4 wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha». 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość hej

Ewangelia wg św. Jana

Oto Baranek Boży16, który gładzi grzech świata.

 

Ewangelia wg św. Jana

16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 17 Albowiem Bóg nie posłał9 swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. 18 Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. 19 A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. 20 Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. 21 Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu». 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość hej

 

Apokalipsa św. Jana

Zapowiedź godziny sądu

6 Potem ujrzałem innego anioła lecącego przez środek nieba, 
mającego odwieczną Dobrą Nowinę do obwieszczenia 
wśród tych, którzy siedzą na ziemi, 
wśród każdego narodu, szczepu, języka i ludu. 
7 Wołał on głosem donośnym: 
«Ulęknijcie się Boga i dajcie Mu chwałę, 
bo godzina sądu Jego nadeszła. 
Oddajcie pokłon Temu, co niebo uczynił i ziemię, 
i morze, i źródła wód!» 
8 A inny anioł, drugi, przyszedł w ślad mówiąc: «Upadł, upadł wielki Babilon4, 
co winem zapalczywości swego nierządu 
napoił wszystkie narody!» 
9 A inny anioł, trzeci, przyszedł w ślad za nimi, mówiąc donośnym głosem: 
«Jeśli kto wielbi Bestię, i obraz jej, 
i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę, 
10 ten również będzie pić wino zapalczywości Boga 
przygotowane, nierozcieńczone, w kielichu Jego gniewu; 
i będzie katowany ogniem i siarką 
wobec świętych aniołów 
i wobec Baranka. 
11 A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają spoczynku we dnie i w nocy 
czciciele Bestii i jej obrazu, 
i ten, kto bierze znamię jej imienia». 
12 Tu się okazuje wytrwałość świętych, 
tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa. 
13 I usłyszałem głos, który z nieba mówił: 
«Napisz: 
Błogosławieni, którzy w Panu umierają - już teraz5. 
Zaiste, mówi Duch, niech odpoczną od swoich mozołów, 
bo idą wraz z nimi ich czyny». 

 

Żniwo i winobranie6

14 Potem ujrzałem: 
oto biały obłok - 
a Siedzący na obłoku, podobny do Syna Człowieczego, 
miał złoty wieniec na głowie, 
a w ręku ostry sierp. 
15 I wyszedł inny anioł ze świątyni, 
wołając głosem donośnym do Siedzącego na obłoku: 
«Zapuść Twój sierp i żniwa dokonaj, 
bo przyszła już pora dokonać żniwa, 
bo dojrzało żniwo na ziemi!» 
16 A Siedzący na obłoku rzucił swój sierp na ziemię 
i ziemia została zżęta. 
17 I wyszedł inny anioł ze świątyni, która jest w niebie, 
i on miał ostry sierp. 
18 I wyszedł inny anioł od ołtarza, 
mający władzę nad ogniem7, 
i donośnie zawołał do mającego ostry sierp: 
«Zapuść twój ostry sierp 
i poobcinaj grona winorośli ziemi, 
bo jagody jej dojrzały!» 
19 I rzucił anioł swój sierp na ziemię, 
i obrał z gron winorośl ziemi, 
i wrzucił je do tłoczni Bożego gniewu - ogromnej. 
20 I wydeptano tłocznię poza miastem, 
a z tłoczni krew wytrysnęła aż po wędzidła koni, 
na tysiąc i sześćset stadiów8.

 

Ewangelia wg św. Mateusza

«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. 19 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody4, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 20 Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata»5.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość hej

2 List św. Piotra

Paruzja - dzień Pański

9 Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy - bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka - ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. 10 Jak złodziej zaś przyjdzie dzień Pański, w którym niebo ze świstem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej zostaną znalezione5. 

 

Księga Izajasza

Bliskość i wielkość Pana

6 Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, 
wzywajcie Go, dopóki jest blisko! 
7 Niechaj bezbożny porzuci swą drogę 
i człowiek nieprawy swoje knowania. 
Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, 
i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. 
8 Bo myśli moje nie są myślami waszymi 
ani wasze drogi moimi drogami - 
wyrocznia Pana. 
9 Bo jak niebiosa górują nad ziemią, 
tak drogi moje - nad waszymi drogami 
i myśli moje - nad myślami waszymi. 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość hej

Księga Izajasza

(4) Mówcie do zaniepokojonych w sercu: Bądźcie mocni, nie bójcie się! Oto wasz Bóg! Nadchodzi pomsta, odpłata Bożą! Sam On przychodzi i wybawi was!

 

5 Ja jestem Pan, i nie ma innego. 
Poza Mną nie ma Boga. 

 

Pan jest Bogiem wszystkich

20 Zbierzcie się i wyjdźcie, przystąpcie wszyscy, 
wy ocaleni z narodów!7 
Nie mają rozeznania ci, co obnoszą 
swe drewno rzeźbione 
i modły zanoszą do boga 
nie mogącego ich zbawić. 
21 Przedstawcie i przytoczcie dowody, 
owszem, naradźcie się wspólnie: 
kto zapowiedział to już od dawna 
i od owej chwili objawił? 
Czyż nie Ja jestem Pan, 
a nie ma innego Boga prócz Mnie? 
Bóg sprawiedliwy i zbawiający 
nie istnieje poza Mną. 
22 Nawróćcie się do Mnie, by się zbawić, 
wszystkie krańce świata, 
bo Ja jestem Bogiem, 
i nikt inny! 
23 Przysięgam na Siebie samego, 
z moich ust wychodzi sprawiedliwość, 
słowo nieodwołalne. 
Tak, przede Mną się zegnie wszelkie kolano, 
wszelki język na Mnie przysięgać będzie, 
24 mówiąc: "Jedynie u Pana 
jest sprawiedliwość i moc". 
Do Niego przyjdą zawstydzeni wszyscy, 
którzy się na Niego zżymali. 
25 W Panu uzyska swe prawo i chwały dostąpi 
całe plemię Izraela». 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość hej

Iz 5,20

20 Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemności na światło, a światło na ciemności, którzy przemieniają gorycz na słodycz, a słodycz na gorycz!

 

1 List do Koryntian

21 Nie możecie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów; nie możecie zasiadać przy stole Pana i przy stole demonów.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość hej

Księga Amosa

(8) Oto oczy Wszechmogącego Pana są zwrócone na to grzeszne królestwo: Wytępię je z powierzchni ziemi, jednak nie wytępię doszczętnie domu Jakuba - mówi Pan.

(9) Bo oto każę przesiać wśród wszystkich ludów dom Izraela, jak się przesiewa w przetaku, tak że ziarnko nie upadnie na ziemię.

(10) Od miecza poginą wszyscy grzesznicy mojego ludu, którzy mówią: Nie dosięgnie nas ani nie zaskoczy nieszczęście.

(11) W owym dniu podniosę upadły szałas Dawida i odbuduję jego ruiny, i połączę ich części, które zostały podzielone i będę budował jak za dawnych dni,

(12) A resztka ludzi i wszystkie narody, nad którymi wzywane było moje Imię, może mnie gorliwie szukać, mówi Pan, który czyni te wszystkie rzeczy.

(13) Oto idą dni, mówi Pan, w których oracz będzie przynaglał żniwiarza, a tłoczący winogrona siewcę ziarna; i góry będą ociekały moszczem, a wszystkie pagórki nim opływały.

(14) I odmienię los mojego ludu izraelskiego, tak że odbudują spustoszone miasta i osiedlą się w nich. Nasadzą winnice i będą pić ich wino, założą ogrody i będą jeść ich owoce.

(15) Zaszczepię ich na ich ziemi; i nikt ich już nie wyrwie z ich ziemi, którą im dałem - mówi Pan, twój Bóg.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość hej

Księga Jeremiasza

(14) Dlatego oto idą dni, mówi Pan, że już nie będzie się mówić: Jako żyje Pan, który wyprowadził synów izraelskich z ziemi egipskiej!

(15) Lecz: Jako żyje Pan, który wyprowadził synów izraelskich z ziemi północnej, ze wszystkich ziem, do których ich wygnał, i sprowadzę ich z powrotem do ich ziemi, którą dałem ich ojcom!

(16) Oto Ja poślę po wielu rybaków - mówi Pan - i ci ich wyłowią; potem poślę po wielu myśliwych, i ci ich upolują na każdej górze i na każdym pagórku, i w rozpadlinach skalnych.

(17) Gdyż moje oczy patrzą na wszystkie ich drogi, nie są one utajone przed moim obliczem i nie jest ich wina zakryta przed moimi oczami.

(18) I odpłacę im najpierw w dwójnasób za ich winę i ich grzech, że splamili moją ziemię ścierwem swoich obrzydliwości i swoimi ohydami napełnili moje dziedzictwo.

(19) Panie, mocy moja, twierdzo moja i ucieczko moja w dniu niedoli! Do ciebie przyjdą narody od krańców ziemi i powiedzą: Tylko złudę posiedli nasi ojcowie, nicości, z których nie ma pożytku.

(20) Czy człowiek może uczynić sobie bogów? Przecież to nie są bogowie!

(21) Dlatego oto Ja sprawię, że poznają, tym razem sprawię, że poznają moją rękę i moją moc i będą wiedzieli, że moje imię jest Pan.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość hej

4

1 Umiłowani, 
nie dowierzajcie każdemu duchowi, 
ale badajcie duchy, czy są z Boga1, 
gdyż wielu fałszywych proroków 
pojawiło się na świecie. 
2 Po tym poznajecie Ducha Bożego: 
każdy duch, 
który uznaje, 
że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. 
3 Każdy zaś duch, 
który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga; 
i to jest duch Antychrysta, 
który - jak słyszeliście - nadchodzi 
i już teraz przebywa na świecie. 
4 Wy, dzieci, 
jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, 
ponieważ większy jest Ten, który w was jest, 
od tego, który jest w świecie. 
5 Oni są ze świata, 
dlatego mówią tak, jak [mówi] świat, 
a świat ich słucha. 
6 My jesteśmy z Boga. 
Ten, który zna Boga, słucha nas2. 
Kto nie jest z Boga, nas nie słucha. 
W ten sposób poznajemy 
ducha prawdy i ducha fałszu2. 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość hej

2 Księga Królewska 17:(7) A stało się tak, ponieważ synowie izraelscy grzeszyli przeciwko Panu, Bogu swemu, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej, spod władzy faraona, króla egipskiego, a czcili obcych bogów, (8) a postępowali według zwyczajów tych narodów, które Pan wypędził sprzed oblicza synów izraelskich, oraz tych, jakie wprowadzili królowie izraelscy. (9) Wymyślili też synowie izraelscy rzeczy niewłaściwe o Panu, Bogu swoim, pobudowali sobie świątynki na wzgórzach we wszystkich swoich miejscowościach, począwszy od baszty strażniczej aż do grodu warownego; (10) i nastawiali sobie słupów i posągów Aszery na każdym wyniosłym pagórku i pod każdym zielonym drzewem; (11) i spalali tam we wszystkich świątynkach na wyżynach kadzidła jak ludy, które Pan uprowadził przed nimi do niewoli; popełniali złe czyny, pobudzając Pana do gniewu. (12) Czcili też bałwany, o których powiedział im Pan: Nie czyńcie tego. (13) A chociaż Pan ostrzegał Izraela i Judę przez wszystkich swoich proroków, przez wszystkich jasnowidzów, mówiąc: Zawróćcie ze swoich błędnych dróg i przestrzegajcie moich przykazań i ustaw zgodnie z całym zakonem, jaki nadałem waszym ojcom i przekazałem wam przez moje sługi, proroków, (14) oni jednak nie słuchali i stwardniał ich kark, jak kark ich ojców, którzy nie zaufali Panu, Bogu swemu. (15) Owszem, wzgardzili jego ustawami i jego przymierzem, jakie zawarł z ich ojcami, i przestrogami, jakimi ich ostrzegał, i poszli za marnością, i sami stali się marnością - jak ludy okoliczne, o których nakazał im Pan, aby nie postępowali tak, jak one. (16) Odrzucili wszystkie przykazania Pana, Boga swego, i sporządzili sobie dwa odlewane cielce, sporządzili sobie posąg Aszery i oddawali pokłon całemu zastępowi niebieskiemu, i służyli Baalowi. (17) Oddawali też na spalenie swoich synów i swoje córki i uprawiali czarodziejstwo i wróżbiarstwo, i całkowicie się zaprzedali, czyniąc to, co złe w oczach Pana i pobudzając go do gniewu.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość hej

Jeremiasza 23:(20) Nie uśmierzy się żar gniewu Pana, aż spełni i urzeczywistni zamysły jego serca; w dniach ostatecznych dokładnie to zrozumiecie.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość hej

Księga Mądrości

Nierozumność kultu sił przyrody

1 Głupi [już] z natury2 są wszyscy ludzie, 
którzy nie poznali Boga: 
z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest, 
patrząc na dzieła nie poznali Twórcy, 
2 lecz ogień, wiatr, powietrze chyże, 
gwiazdy dokoła, wodę burzliwą 
lub światła niebieskie3 uznali za bóstwa, które rządzą światem. 
3 Jeśli urzeczeni ich pięknem wzięli je za bóstwa - 
winni byli poznać, o ile wspanialszy jest ich Władca, 
stworzył je bowiem Twórca piękności; 
4 a jeśli ich moc i działanie wprawiły ich w podziw - 
winni byli z nich poznać, o ile jest potężniejszy Ten, kto je uczynił. 
5 Bo z wielkości i piękna stworzeń 
poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę. 
6 Ci jednak na mniejszą zasługują naganę, 
bo wprawdzie błądzą, 
ale Boga szukają i pragną Go znaleźć. 
7 Obracają się wśród Jego dzieł, badają, 
i ulegają pozorom, bo piękne to, na co patrzą. 
8 Ale i oni nie są bez winy: 
9 jeśli się bowiem zdobyli na tyle wiedzy, 
by móc ogarnąć wszechświat - 
jakże nie mogli rychlej znaleźć jego Pana? 
 

Nierozumność bałwochwalstwa

10 A nieszczęśni i w rzeczach martwych zadufani 
ci, co bogami zwą dzieła rąk ludzkich: 
złoto i srebro - dzieła sztuki, 
wyobrażenia zwierząt 
lub bezużyteczny kamień, dzieło starożytnej ręki. 
11 Oto jakiś cieśla wyciął odpowiednie drzewo, 
całą korę zdjął z niego umiejętnie 
i obrobiwszy ładnie 
sporządził sprzęt przydatny do codziennego użytku. 
12 A odpadków z tej obróbki 
użył do przygotowania pokarmu i nasycił się. 
13 Wziął spośród nich odpadek na nic już niezdatny, 
kloc kręty, poprzerastany sękami, 
rzeźbił, bawiąc się pracą dla odpoczynku, 
i przekształcał, próbując swych umiejętności. 
Odtworzył w nim obraz człowieka 
14 lub uczynił coś podobnego do jakiegoś marnego zwierzęcia. 
Pociągnął minią, czerwienią jego powierzchnię zabarwił 
i zamalował na nim wszelką skazę. 
15 Przygotował mu pomieszczenie stosowne: 
na ścianie umieścił, przytwierdzając gwoździem. 
16 Zatroszczył się więc o niego, żeby czasem nie spadł, 
wiedząc, że sobie sam pomóc nie zdoła, 
bo jest [tylko] obrazem i potrzebuje pomocy. 
17 Ale gdy się modli w sprawie swego mienia, 
w sprawie swych zaślubin i dzieci - 
nie wstydzi się mówić do bezdusznego. 
I bezsilnego prosi o zdrowie, 
18 do martwego modli się o życie. 
Najbardziej bezradnego błaga o pomoc, 
a o drogę szczęśliwą - niezdolnego posłużyć się nogą. 
19 O zarobek, o pracę, o rękę szczęśliwą, 
o siłę prosi tego, czyje ręce są jak najbardziej bezsilne.

 

Źródła bałwochwalstwa

12 Wymyślenie bożków to źródło wiarołomstwa5, 
wynalezienie ich to zatrata życia. 
13 Nie było ich na początku 
i nie będą istniały na wieki: 
14 zjawiły się na świecie przez ludzką głupotę, 
dlatego sądzony im rychły koniec. 
15 Ojciec, w przedwczesnym żalu pogrążony, 
sporządził obraz młodo zabranego dziecka 
i odtąd jako boga czcił ongiś zmarłego człowieka, 
a dla poddanych ustanowił wtajemniczenia i obrzędy; 
16 a z biegiem czasu ten zakorzeniony bezbożny obyczaj zaczęto zachowywać jako prawo. 
17 I na rozkaz władców czczono posągi: 
nie mogąc z powodu odległego zamieszkania czcić ich osobiście, 
na odległość ludzie odtwarzali postać, 
sporządzając okazały wizerunek czczonego króla, 
by nieobecnemu schlebiać gorliwie, tak jak obecnemu. 
18 Nawet tych, co go nie znali, do wzmożenia kultu 
skłaniała dążność do sławy u twórcy. 
19 Ten bowiem, chcąc się może przypodobać władcy, 
sztuką swą doprowadził wizerunek do wielkiej piękności, 
20 a tłum, zachwycony piękną robotą, 
uznał za bóstwo tego, 
którego dopiero co czczono jako człowieka. 
21 I dla żyjących sidłem stało się to, 
że ludzie, ulegając nieszczęściu lub władzy, 
nadali nieprzekazywalne Imię6 kamieniom i drewnom. 
 

Zgubne skutki bałwochwalstwa

22 I nie dość, że zbłądzili co do poznania Boga, 
ale ponadto żyjąc w wielkim zamęcie niewiedzy, 
to tak wielkie zło nazywają pokojem. 
23 Bo gdy odprawiają dzieciobójcze obrzędy 
czy tajemne misteria 
albo szaleńcze pochody z dziwnymi śpiewami - 
24 nie zachowują w czystości ni życia, ni małżeństw, 
lecz jeden drugiego podstępnie zabija 
lub cudzołóstwem zadręcza. 
25 Wszędzie się wmieszały krew i morderstwo, 
kradzież i podstęp, 
zniszczenie, zdrada, gwałt, krzywoprzysięstwo, 
26 ucisk dobrych, niepamięć dobrodziejstw, 
znieprawienie dusz, grzechy przeciwne naturze, 
rozprzężenie w małżeństwach, cudzołóstwo i bezwstyd. 
27 Kult bożków, niegodnych nazwania - 
to początek, przyczyna i kres wszelkiego zła. 
28 Albo szaleją w zabawie, albo prorokują fałszywie, 
albo niegodziwie żyją, albo przysięgają pochopnie: 
29 zawierzyli bezdusznym bożkom 
i po krzywoprzysięstwie nie boją się nieszczęścia. 
30 Ale przyjdzie na nich kara słuszna za jedno i drugie, 
że źle myśleli o Bogu, trzymając się bożków, 
i że gardząc uczciwością, przysięgali przewrotnie na kłamstwo. 
31 Bo nie potęga bóstw, wzywanych w przysiędze, 
lecz kara, grzesznikom należna, 
przychodzi zawsze po przestępstwie bezbożnych7.

 

Odrzeczenie się bałwochwalstwa

1 Ty zaś, Boże nasz, jesteś łaskawy i wierny, 
cierpliwy i miłosierny w rządach nad wszystkim. 
2 Nawet gdy zgrzeszymy, Twoimi jesteśmy, skoro uznajemy moc Twoją1; 
ale nie będziemy grzeszyć, 
bo wiemy, żeśmy za Twoich poczytani. 
3 Ciebie znać - oto sprawiedliwość doskonała; 
pojąć Twą moc - oto źródło nieśmiertelności. 
4 Nie zwiódł nas ani niecny ludzki wymysł, 
ani bezużyteczne dzieło malarzy - 
wizerunek, poplamiony różnymi barwami, 
5 których widok roznamiętnia głupich, 
iż pożądają bezdusznej postaci z martwego obrazu. 
6 W złych rzeczach się kochają, takich nadziei też są warci 
ich twórcy, miłośnicy, czciciele. 
 

Grzech twórców bożków pogańskich

7 Bo i garncarz, ugniatając mozolnie miękką ziemię, 
lepi wszelakie naczynia do naszego użytku. 
I z tej samej gliny ulepił 
tak naczynia służące do celów szlachetnych, 
jak do przeciwnych - wszystkie podobnie. 
Jaki zaś będzie użytek jednego lub drugiego - 
rozstrzyga garncarz2. 
8 W niecnym trudzie lepi z tejże gliny marne bóstwo 
ten, co niedawno powstał z ziemi, 
i pójdzie niebawem do tej3, z której został wzięty, 
wezwany do spłacenia długu duszy3. 
9 Ale on się nie troszczy o to, że niebawem umrze, 
ani o to, że życie ma krótkie, 
lecz idzie w zawody z tymi, co obrabiają złoto, odlewają srebro, 
naśladuje tych, co rzeźbią w brązie, 
i chlubi się, że lepi bałamuctwa. 
10 Serce jego jak popiół, nadzieja jego marniejsza niż ziemia 
i życie nędzniejsze niż glina. 
11 Bo nie poznał Tego, który go ulepił, 
tchnął w niego duszę działającą 
i napełnił duchem żywotnym. 
12 Mniemał, że nasze życie jest zabawą, 
targiem zyskownym nasze bytowanie, 
bo mówi, że trzeba ze wszystkiego ciągnąć zyski, nawet z nieprawości. 
13 Ten wie lepiej niż inni, że grzeszy, 
gdy z ziemskiej materii tworzy kruche naczynia i rzeźby. 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość hej

Dzieje Apostolskie

24 Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką 25 i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i oddech, i wszystko. 26 On z jednego [człowieka] wyprowadził cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. Określił właściwie czasy i granice ich zamieszkania, 27 aby szukali Boga, czy nie znajdą Go niejako po omacku. Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. 28 Bo w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak też powiedzieli niektórzy z waszych poetów: "Jesteśmy bowiem z Jego rodu"12. 29 Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że Bóstwo jest podobne do złota albo do srebra, albo do kamienia, wytworu rąk i myśli człowieka. 30 Nie zważając na czasy nieświadomości, wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia, 31 dlatego że wyznaczył dzień, w którym sprawiedliwie będzie sądzić świat13 przez Człowieka, którego na to przeznaczył, po uwierzytelnieniu Go wobec wszystkich przez wskrzeszenie Go z martwych». 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość hej

Rzym.6:23

23 Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość hej

Księga Koheleta

Wszystko zależne jest od czasu, ostatecznie od Boga

 

1 Wszystko ma swój czas, 
i jest wyznaczona godzina 
na wszystkie sprawy pod niebem1: 
2 Jest czas rodzenia i czas umierania, 
czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono, 
3 czas zabijania i czas leczenia, 
czas burzenia i czas budowania, 
4 czas płaczu i czas śmiechu, 
czas zawodzenia i czas pląsów, 
5 czas rzucania kamieni i czas ich zbierania, 
czas pieszczot cielesnych i czas wstrzymywania się od nich, 
6 czas szukania i czas tracenia, 
czas zachowania i czas wyrzucania, 
7 czas rozdzierania i czas zszywania, 
czas milczenia i czas mówienia, 
8 czas miłowania i czas nienawiści, 
czas wojny i czas pokoju. 
9 Cóż przyjdzie pracującemu 
z trudu, jaki sobie zadaje? 
10 Przyjrzałem się pracy, jaką Bóg obarczył ludzi, 
by się nią trudzili. 
11 Uczynił wszystko pięknie w swoim czasie, 
dał im nawet wyobrażenie o dziejach świata2, 
tak jednak, że nie pojmie człowiek dzieł, 
jakich Bóg dokonuje od początku aż do końca. 
12 Poznałem, że dla niego nic lepszego, 
niż cieszyć się i o to dbać, 
by szczęścia zaznać w swym życiu. 
13 Bo też, że człowiek je i pije, 
i cieszy się szczęściem przy całym swym trudzie - 
to wszystko dar Boży. 
14 Poznałem, że wszystko, co czyni Bóg, 
na wieki będzie trwało: 
do tego nic dodać nie można 
ani od tego coś odjąć. 
A Bóg tak działa, by się Go [ludzie] bali. 
15 To, co jest, już było, 
a to, co ma być kiedyś, już jest; 
Bóg przywraca to, co przeminęło. 
16 I dalej widziałem pod słońcem: 
w miejscu sądu - niegodziwość, 
w miejscu sprawiedliwości - nieprawość. 
17 Powiedziałem sobie: 
Zarówno sprawiedliwego jak i bezbożnego 
będzie sądził Bóg: 
na każdą bowiem sprawę i na każdy czyn 
jest czas wyznaczony3. 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość hej

Księga Jeremiasza

 

 Bałwochwalstwo Izraela

16 Ty zaś nie wstawiaj się za tym narodem, nie zanoś za niego błagań ani modłów, ani też nie nalegaj na Mnie, bo cię nie wysłucham. 17 Czy nie widzisz, co czynią w miastach Judy i na ulicach Jerozolimy? 18 Synowie zbierają drewno, ojcowie rozpalają ogień, a kobiety ugniatają ciasto, by robić pieczywo ofiarne dla "królowej nieba"7, a nadto wylewają ofiary z płynów dla obcych bogów, by Mnie obrażać. 19 Czy Mnie obrażają - wyrocznia Pana - czy raczej siebie samych, na własną hańbę?» 20 Dlatego to mówi Pan: «Oto się żar gniewu mojego rozlewa na to miejsce, na ludzi i na zwierzęta, na drzewa polne i na owoce ziemi - płonie i nie zagaśnie». 
 

Posłuszeństwo Panu a ofiary

21 To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: «Dodawajcie wasze ofiary całopalne do waszych ofiar krwawych i spożywajcie mięso! 22 Bo nic nie powiedziałem ani nie nakazałem waszym przodkom, gdy wyprowadzałem ich z Egiptu, co do ofiar całopalnych i krwawych, 23 lecz dałem im tylko przykazanie: Słuchajcie głosu mojego, a będę wam Bogiem, wy zaś będziecie Mi narodem. Chodźcie każdą drogą, którą wam rozkażę, aby się wam dobrze powodziło8. 24 Ale nie usłuchali ani nie chcieli słuchać i poszli według zatwardziałości swego przewrotnego serca; odwrócili się plecami, a nie twarzą. 25 Od dnia, kiedy przodkowie wasi wyszli z ziemi egipskiej, do dnia dzisiejszego posyłałem do was wszystkich moich sług, proroków, każdego dnia, bezustannie, 26 lecz nie usłuchali Mnie ani nie nadstawiali swych uszu. Uczynili twardym swój kark, stali się gorszymi niż ich przodkowie. 27 Powiesz im wszystkie te słowa, ale cię nie usłuchają; będziesz wołał do nich, lecz nie dadzą ci odpowiedzi. 28 I odezwiesz się do nich: "To jest naród, który nie usłuchał głosu Pana, swego Boga, i nie przyjął pouczenia. Przepadła wierność, znikła z ich ust". 

 

DALSZE UPOMNIENIA I GROŹBY

81 1 W owym czasie - wyrocznia Pana - wydobędą z ich grobów kości królów judzkich, kości ich przywódców, kości proroków, kości mieszkańców Jerozolimy. 2 I rozrzucę je przed słońcem, księżycem oraz całym wojskiem niebieskim, których oni kochali, którym służyli, za którymi chodzili, których szukali, którym oddawali pokłony. Nikt ich nie pozbiera ani pogrzebie, lecz staną się nawozem na powierzchni ziemi. 3 Wszyscy pozostali będą wybierać raczej śmierć niż życie, ilu ich tylko zostanie z tego przewrotnego plemienia po wszystkich miejscach, po których ich rozproszę - wyrocznia Pana Zastępów. 
4 I powiedz im: To mówi Pan: 
Czy nie powstaje ten, co upadnie? 
Albo czy nie zawraca ten, co zabłądzi? 
5 Dlaczego więc buntuje się ten lud [jerozolimski] 
i trwa bez końca w odstępstwie? 
Trzyma się kurczowo kłamstwa 
i nie chce się nawrócić? 
6 Uważałem pilnie i słuchałem: 
nie mówią, jak trzeba. 
Nikt nie żałuje swej przewrotności, 
mówiąc: "Co uczyniłem?" 
Każdy biegnie dalej swoją drogą 
niby koń cwałujący do bitwy. 
7 Nawet bocian w przestworzach 
zna swoją porę, 
synogarlica, jaskółka i żuraw zachowują 
czas swego przylotu. 
Naród mój jednak nie zna Prawa Pańskiego2. 

 

Zakłamanie znawców Prawa

8 Jak możecie mówić: "Jesteśmy mądrzy 
i mamy Prawo Pańskie?" 
Prawda, lecz w kłamstwo je obróciło 
kłamliwe pióro pisarzy3. 
9 Mędrcy będą zawstydzeni, 
zatrwożą się i zostaną pojmani. 
Istotnie, odrzucili słowo Pańskie, 
a mądrość na co im się przyda? 

 

Dogłębne zepsucie i kara

10 Dlatego dam ich żony innym, 
ich pola zdobywcom. 
Albowiem od najmniejszego do największego 
wszyscy są chciwi zysku. 
Od proroka4 do kapłana - 
wszyscy hołdują kłamstwu. 
11 Podleczają rany córki mojego narodu pobieżnie, 
mówiąc: "Pokój, pokój"5, a tymczasem nie ma pokoju. 
12 Wstydzić się powinni, że popełniali obrzydliwość; 
odrzucili jednak wszelki wstyd 
i nie potrafią się rumienić. 
Dlatego upadną wśród tych, którzy padać będą, 
runą w czasie, gdy ich nawiedzę - mówi Pan. 
13 Chciałem zebrać u nich żniwo - wyrocznia Pana; 
nie ma winogron w winnicy6 
ani fig na drzewie figowym, 
i liście zwiędły». 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość hej

Księga Jeremiasza

Satyra na obce bóstwa i bałwochwalców

1 Słuchajcie słowa, które Pan mówi do was, domu Izraela! 
2 To mówi Pan: 
«Nie przyswajajcie sobie postępowania narodów 
ani nie obawiajcie się znaków niebieskich1, 
mimo że obawiają się ich narody. 
3 2 Albowiem to, co wzbudza lęk u narodów, jest niczym, 
jako że jest drewnem wyrąbanym w lesie, 
obrobionym dłutem, rękami rzeźbiarza. 
4 Zdobi się je srebrem i złotem, 
umocowuje się za pomocą gwoździ i młotka, 
by się nie chwiało. 
5 [Posągi] te są jak strachy na ptaki wśród pola melonów, 
nie mówią, 
trzeba je nosić, bo nie chodzą. 
Nie bójcie się ich, gdyż nie mogą zaszkodzić, 
ani są zdolne czynić dobrze. 
6 Nikogo nie można porównać do Ciebie, Panie! 
Jesteś wielki i wielkie jest przepotężne imię Twoje! 
7 Kto nie lękałby się Ciebie, Królu narodów? 
Tobie to właśnie przysługuje. 
Bo spośród wszystkich mędrców narodów 
i spośród wszystkich ich królestw 
nikt nie może się równać z Tobą. 
8 Wszyscy razem są głupi i bezrozumni; 
nauka pochodząca od bałwanów - to drewno. 
9 Srebro kute w płytki, 
przywożone z Tarszisz, a złoto z Ufaz3 - 
dzieło sprawnych rąk złotnika. 
Szaty ich są z purpury i szkarłatu - 
to wszystko jest dziełem zręcznych rzemieślników. 
10 Pan natomiast jest prawdziwym Bogiem, 
jest Bogiem żywym i Królem wiecznym. 
Gdy się gniewa, drży ziemia, 
a narody nie mogą się ostać wobec Jego gniewu. 
11 4 Tak macie mówić do nich: 
"Bogowie, którzy nie uczynili nieba i ziemi, 
znikną z ziemi i spod tego nieba". 
12 On uczynił ziemię swą mocą, 
umocnił świat swą mądrością, 
a swoim rozumem rozpostarł niebiosa. 
13 Na dźwięk Jego głosu5 huczą wody w niebie5, 
On sprawia, że się chmury podnoszą z krańców ziemi; 
On czyni błyskawice - zapowiedź deszczu - 
i wysyła wiatr ze swoich zbiorników. 
14 Ograniczony pozostaje każdy człowiek bez wiedzy, 
wstydzić się musi każdy złotnik z powodu bożka. 
Utoczył bowiem podobizny, które są kłamstwem 
i nie ma w nich [życiodajnego] tchnienia. 
15 Są one nicością, tworem śmiesznym, 
zginą, gdy nadejdzie czas obrachunku z nimi6. 
16 Nie takim jest dziedzictwo Jakuba. 
On bowiem ukształtował wszechświat7. 
Izrael zaś jest szczepem Jego dziedzictwa. 
Imię Jego: Pan Zastępów». 

 

Księga Izajasza

Przeciw religijnej obłudzie

10 Słuchajcie słowa Pańskiego, wodzowie sodomscy, 
daj posłuch prawu naszego Boga, ludu Gomory! 
11 6 «Co mi po mnóstwie waszych ofiar? - 
mówi Pan. 
Syt jestem całopalenia kozłów 
i łoju tłustych cielców. 
Krew wołów i baranów, 
i kozłów mi obrzydła. 
12 Gdy przychodzicie, by stanąć przede Mną, 
kto tego żądał od was, 
żebyście wydeptywali me dziedzińce? 
13 Przestańcie składania czczych ofiar! 
Obrzydłe Mi jest wznoszenie dymu; 
święta nowiu, szabaty, zwoływanie świętych zebrań... 
Nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. 
14 Nienawidzę całą duszą 
waszych świąt nowiu i obchodów; 
stały Mi się ciężarem; 
sprzykrzyło Mi się je znosić! 
15 Gdy wyciągniecie ręce, 
odwrócę od was me oczy. 
Choćbyście nawet mnożyli modlitwy, 
Ja nie wysłucham. 
Ręce wasze pełne są krwi. 
16 Obmyjcie się, czyści bądźcie! 
Usuńcie zło uczynków waszych 
sprzed moich oczu! 
Przestańcie czynić zło! 
17 Zaprawiajcie się w dobrem! 
Troszczcie się o sprawiedliwość7, 
wspomagajcie uciśnionego, 
oddajcie słuszność sierocie, 
w obronie wdowy stawajcie! 
18 Chodźcie i spór ze Mną wiedźcie! - 
mówi Pan. 
Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, 
jak śnieg wybieleją; 
choćby czerwone jak purpura, 
staną się jak wełna. 
19 Jeżeli będziecie ulegli i posłuszni, 
dóbr ziemskich będziecie zażywać. 
20 Ale jeśli się zatniecie w oporze, 
miecz was wytępi». 
Albowiem usta Pańskie [to] wyrzekły. 

 

Księga Izajasza

(16) Rzekł także Pan: Ponieważ córki syjońskie wynoszą się i chodzą dumnie z wyciągniętą szyją, i uwodzicielsko zerkają, chodząc drobnymi kroczkami i pobrzękując łańcuszkami na swoich nogach,

(17) Dlatego Pan sprawi, że wyłysieją głowy córek syjońskich i Pan odsłoni ich czoła.

(18) W owym dniu usunie Pan ozdobę: sprzączki i diademy, i półksiężyce.

(19) Kolczyki, naramienniki i zasłony,

(20) Zawoje i łańcuszki, i wspaniałe przepaski, flakoniki i amulety,

(21) Pierścionki i kolczyki do nosów,

(22) Odświętne szaty i płaszcze, okrycia i torebki,

(23) Lusterka i koszulki, zawoje i zasłony.

(24) I zamiast woni będzie smród, a zamiast pasa - sznur, zamiast loków - łysina, a zamiast bogatej szaty - obcisły wór, zamiast piękna - hańbiące piętno.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość hej

Księga Jeremiasza

20 Lecz Pan Zastępów jest sprawiedliwym sędzią, 
bada nerki i serce6. 

 Odstępstwo Izraela
13 Dlatego to mówi Pan: 
«Zapytajcie się narodów, 
czy ktokolwiek słyszał coś podobnego? 
Zgoła ohydnie 
postąpiła Dziewica-Izrael. 
14 Czy może znika z moich skał 
śnieg Libanu? 
Czy wysychają wody górskie, 
źródła spadające? 
15 A jednak mój naród zapomniał o Mnie, 
Nicości palą kadzidło. 
Sprawię, że potykać się będą na swych drogach, 
na dawnych ścieżkach; 
że będą chodzić po błędnych ścieżkach, 
po drodze niewytyczonej; 
16 że uczynią swój kraj pustynią, 
odwiecznym pośmiewiskiem. 
Każdego, co będzie przechodził, ogarnie zdumienie 
i będzie potrząsał głową. 
17 Podobnie jak to czyni wschodni wiatr, 
rozproszę ich w obliczu wroga. 
Plecy, a nie twarz, 
pokażę im w dniu ich zagłady». 

 

Izrael a narody sąsiednie
14 To mówi Pan przeciw wszystkim moim złym sąsiadom9, którzy naruszyli dziedzictwo, jakie dałem swemu narodowi, Izraelowi: Oto ich wyrwę z ich ziemi, lecz i dom judzki wyrwę spośród nich. 15 Lecz gdy ich już wyrwę, ogarnie Mnie znów litość nad nimi i przyprowadzę każdego z nich do jego dziedzictwa i każdego z nich do jego kraju. 16 A jeżeli przyswoją sobie zupełnie drogi mego ludu, tak że będą przysięgać na moje imię: "Na życie Pana"10, podobnie jak nauczyli naród mój przysięgać na Baala, wtedy mogą rozprzestrzenić się wśród mojego narodu. 17 Jeśli zaś nie posłuchają, wyrwę taki naród, wyrwę, tak że zginie» - wyrocznia Pana. 
 

Pobudki wyroku Bożego

10 A gdy ogłosisz temu ludowi wszystkie te słowa, powiedzą ci: "Dlaczego Pan zapowiedział przeciw nam te wszystkie wielkie nieszczęścia? Na czym polega nasz występek i nasz grzech, który popełniliśmy przeciw Panu, naszemu Bogu?" 11 Wtedy powiesz im: "Na tym, że przodkowie wasi opuścili Mnie - wyrocznia Pana - i poszli za obcymi bóstwami, służyli im i oddawali cześć, a ode Mnie odeszli i nie zachowywali mojego Prawa. 12 Wy zaś postępowaliście gorzej niż wasi przodkowie. Oto każdy z was idzie za popędem swego przewrotnego serca, odmawiając Mi posłuszeństwa. 13 Wyrzucę was więc z tego kraju do ziemi, której nie znacie wy ani przodkowie wasi. Tam możecie służyć obcym bogom dniem i nocą, gdyż nie mam dla was przebaczenia". 

Zapowiedź powrotu

14 Dlatego oto nadejdą dni - wyrocznia Pana - kiedy nie będą już mówić: "Na Pana żyjącego, który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej", 15 lecz raczej "na Pana żyjącego, który wyprowadził synów Izraela z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, po których ich rozproszył"3. I sprowadzę ich znów do ziemi, którą dałem ich przodkom. 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość hej

Księga Ozeasza
(2) Krzyczą do mnie: Znamy cię, Boże!
(3) Izrael odrzucił to, co dobre, niechże go ściga nieprzyjaciel!
(4) Powołują królów, lecz beze mnie, ustanawiają książąt, lecz bez mojej wiedzy. Ze swojego srebra i złota uczynili sobie bałwany na własną zgubę.

 

Księga Izajasza
(1) Słuchajcie tego, domu Jakuba, którzy nazywacie się imieniem Izraela i z nasienia Judy pochodzicie, przysięgacie na imię Pana i wyznajecie Boga Izraela, lecz nieprawdziwie i nieszczerze.
(2) Bo nazywacie się według świętego miasta i opieracie się na Bogu Izraela - jego imię Pan Zastępów -
(3) Rzeczy przeszłe od dawna zwiastowałem, z moich ust one wyszły i zapowiadałem je, nagle wykonałem to i spełniło się.
(4) Ponieważ wiedziałem, że jesteś uparty i że twój kark jest ścięgnem z żelaza, a twoje czoło ze spiżu,
(5) Dlatego dawno ci zwiastowałem i ogłaszałem, zanim się spełniło, abyś nie powiedział: Mój bożek to uczynił, a mój posąg ryty i mój posąg lany to nakazał.
(6) Słyszałeś o tym, zobacz to wszystko! A wy - czy nie będziecie o tym świadczyli? Od teraz będę ci ogłaszał rzeczy nowe i rzeczy zakryte, o których nie wiedziałeś.
(7) Teraz stały się one, a nie dawno, i przed dniem dzisiejszym o nich nie słyszałeś, abyś nie powiedział; Ja o nich wiedziałem.
(Cool Ty o tym ani nie słyszałeś, ani nie wiedziałeś, ani też twoje ucho nie było dawniej otwarte, wiedziałem bowiem, że jesteś zupełnie niewierny i że zwano cię odstępcą od urodzenia.
(9) Przez wzgląd na moje imię powstrzymywałem swój gniew i przez wzgląd na moją cześć oszczędzałem cię, aby cię nie zniszczyć.
(10) Oto wytapiałem cię sobie jak srebro, próbowałem cię w piecu cierpienia.


Ks. Powt. Prawa 11
(26) Oto ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo.
(27) Błogosławieństwo, jeżeli będziecie słuchać przykazań Pana, Boga waszego, które ja wam dziś daję;
(28) A przekleństwo, jeżeli nie będziecie słuchać przykazań Pana, Boga waszego, i zejdziecie z drogi, którą wam dziś wskazuję, i pójdziecie za innymi bogami, których nie znacie.


Wasi Ojcowie zeszli z drogi, dlatego  wisi nad wami przekleństwo. 
Ksiega Zachariasza 14 
(11) Tam będą mieszkali, bo nie będzie już klątwy. Jeruzalem będzie żyć bezpiecznie.

 

(oni nie sa idolami, elitami, rzadami i rodzinami krolewskimi! oni sa klamcami i aktorami, oni sa IMPOSTERS-OSZUSCI,  oni sa sodomici(transgenders)!

 

 Wy jestescie krolami i swietymi w Jezusie Chrystusie

1 List św. Piotra

9 Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem [Bogu] na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła8potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła, 10 wy, którzyście byli nie-ludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym, którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali9. 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość hej

1 Koryntian

 

1 Kor 3:16-17
16. Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?
17. Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście.

1 Kor 6:17
17. Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem.

1 Kor 2:9-16
9. lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane, to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują.
10. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego.
11. Kto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeżeli nie duch, który jest w człowieku? Podobnie i tego, co Boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boży.
12. Otóż myśmy nie otrzymali ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, dla poznania darów Bożych.
13. A głosimy to nie uczonymi słowami ludzkiej mądrości, lecz pouczeni przez Ducha, przedkładając duchowe sprawy tym, którzy są z Ducha.
14. Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. Głupstwem mu się to wydaje i nie może tego poznać, bo tylko duchem można to rozsądzić.
15. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony.
16. Któż więc poznał zamysł Pana tak, by Go mógł pouczać? My właśnie znamy zamysł Chrystusowy.

 

Rzymian

 

Rz 8:1-16

1. Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia.
2. Albowiem prawo Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci.
3. Co bowiem było niemożliwe dla Prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, [tego dokonał Bóg]. On to zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla [usunięcia] grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech,
4. aby to, co nakazuje Prawo, wypełniło się w nas, o ile postępujemy nie według ciała, ale według Ducha.
5. Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało; ci zaś, którzy żyją według Ducha - do tego, czego chce Duch.
6. Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś Ducha - do życia i pokoju.
7. A to dlatego, że dążność ciała wroga jest Bogu, nie podporządkowuje się bowiem Prawu Bożemu, ani nawet nie jest do tego zdolna.
8. A ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą.
9. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy.
10. Jeżeli natomiast Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na [skutki] grzechu duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia.
11. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa <Jezusa> z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.
12. Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała.
13. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała - będziecie żyli.
14. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi.
15. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: Abba, Ojcze!
16. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi.

 

1 Koryntian

 

1 Kor 6:11

11. A takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość hej

 Apokalipsa św. Jana

 

Smok przekazuje władzę Bestii

A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią, 
4 i pokłon oddali Smokowi, 
bo władzę dał Bestii. 
I Bestii pokłon oddali, mówiąc: 
«Któż jest podobny do Bestii 
i któż potrafi rozpocząć z nią walkę?» 
5 A dano jej usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa, 
i dano jej możność przetrwania czterdziestu dwu miesięcy3. 
6 Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu, 
by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi, 
i mieszkańcom nieba. 
7 Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi 
i zwyciężyć ich, 
i dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem. 
8 Wszyscy mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon władcy, 

każdy, którego imię nie jest zapisane od założenia świata w księdze życia zabitego Baranka. 
9 Jeśli kto ma uszy, niechaj posłyszy! 
10 Jeśli kto do niewoli jest przeznaczony, idzie do niewoli, 
jeśli kto na zabicie mieczem - musi być mieczem zabity. 
Tu się okazuje wytrwałość i wiara świętych. 

 

Bestia druga, czyli Fałszywy Prorok, na usługach pierwszej


11 Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi: 
miała dwa rogi podobne do rogów Baranka, 
a mówiła jak Smok. 
12 I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje, 
i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, 
której rana śmiertelna została uleczona. 
13 I czyni wielkie znaki, 
tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi. 
14 I zwodzi mieszkańców ziemi 
znakami, które jej dano uczynić przed Bestią, 
mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii, 
która otrzymała cios mieczem, 
a ożyła. 
15 I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii, 
tak iż nawet przemówił obraz Bestii 
i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, 
którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii. 
16  I sprawia, że wszyscy: 
mali i wielcy, 
bogaci i biedni, 
wolni i niewolnicy 
otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło 
17 i że nikt nie może kupić ni sprzedać, 
kto nie ma znamienia - 
imienia Bestii 
lub liczby jej imienia. 
18 Tu jest [potrzebna] mądrość. 
Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: 
liczba to bowiem człowieka. 
A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć.

 

PRZESTAN CZCIC SATANISTYCZNYCH FALSZYWYCH IDOLI, (KTORZY SA UKRYTYMI TRANSGENDER, ZOBACZ OBOJNIACKIEGO BAPHOMET, DZIEKI POMOCY DUCHA SWIETEGO MOZESZ WIDZIEC TE RZECZY) BEZ WYJATKU, POLSKICH CZY ZAGRANICZNYCH, ONI SA SYNAGOGA SZATANA I CZCZA SZATANA, TO SA POKOLENIOWE RODZINY SZATANSKIE I ONI SA SPOKREWNIENI ZE SOBA  ILE MAM CIE NAWOLYWAC I OSTRZEGAC!, OPAMIETAJ SIE! BOG NIE BEDZIE NIKOMU POBLAZAL!!!, ONI ROBIA SATANISTYCZNE RYTUALY I OBRZYDLIWE RZECZY W UKRYCIU, MAGIE I KABALE( ZAKLECIA NA TYCH KTORZY JESZCZE SPIA). SATANISTYCZNE SYMBOLE SA WSZEDZIE: W FILMACH, W MUZYCE, NA LOGACH FIRM, W REKLAMACH, W BAJKACH DLA DZIECI, W MODZIE, W ICH SATANISTYCZNEJ TELEWIZJI I W WIADOMOSCIACH,  NA ARTYKULACH SPOZYWCZYCH, WSZEDZIE!!! TWOI FALSZYWI IDOLE POKAZUJA 666, ROGI SZATANA DEVIL HORNS, ZNAK BAHOMETA, PIRAMIDE, JEDNO OKO, JEDEN PALEC WSKAZUJACY DO GORY LUB DWA PALCE WSKAZUJACE DO GORY U OBU DLONIACH ITD. PRZESTAN OGLADAC SATANISTYCZNA TELEWIZJE I WIADOMOSCI, WSZYSTKIE KANALY I MEDIA NALEZA DO SYNAGOGI SZATANA, WIADOMOSCI SA FALSZYWE I KODOWANE, W WIADOMOSCIACH DRWIA Z NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA I MAS W UKRYTYM SCENARIUSZU, ZWLASZCZA W AMERYKANSKICH WIADOMOSCIACH JAK CNN CZY FOX. SATANISTYCZNA TELL-LIE-VISION=TELEWIZJA JEST NARZEDZIEM SZATANA DO PROGRAMOWANIA I OGLUPIANIA MAS. WSZYSCY Z SYNAGOGI SZATANA SA PROMOWANI W ICH TELEWIZJI.

OSTRZEZENIE Objawienie 14:9 A inny anioł, trzeci, przyszedł w ślad za nimi, mówiąc donośnym głosem: «Jeśli kto wielbi Bestię, i obraz jej, i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę, 10 ten również będzie pić wino zapalczywości Boga przygotowane, nierozcieńczone, w kielichu Jego gniewu; i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec Baranka. 11 A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają spoczynku we dnie i w nocy czciciele Bestii i jej obrazu, i ten, kto bierze znamię jej imienia». 12 Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa.

 

SYNAGOGA SZATANA PROMUJE W ICH TELEWIZJI, W MEDIACH I PRZEZ ICH FALSZYWYCH IDOLI: TRANSGENDERYZM, LGBTQ, BALWOCHWALSTWO, KONSUMPCJONIZM, EGO, NIEMORALNOSC, DEPRAWACJE, SAME KLAMSTWA W ICH TELEWIZJI, W SZKOLACH UCZA SAMYCH KLAMSTW I FALSZYWEJ HISTORII, I INNE OBRZYDLIWOSCI PRZECIWKO BOGU NAJWYZSZEMU. WSZYSTKO JEST PRZEZ SZATANSKI SYSTEM.

 

Księga Izajasza

1 Tak mówi Pan: 
«Niebiosa są moim tronem, 
a ziemia podnóżkiem nóg moich. 
Jakiż to dom możecie Mi wystawić 
i jakież miejsce dać Mi na mieszkanie? 
2 Przecież moja ręka to wszystko uczyniła 
i do Mnie należy to wszystko 
- wyrocznia Pana. 

 

Księga Izajasza

Przepowiednie o rzeczach przyszłych

18 A Ja znam ich czyny i zamysły. Przybędę, by zebrać wszystkie narody i języki; przyjdą i ujrzą moją chwałę.

 

List do Rzymian

20 Bóg zaś pokoju zetrze wkrótce szatana pod waszymi stopami. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami! 

 

List do Rzymian

25 Temu, który ma moc utwierdzić was 
zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, 
zgodnie z objawioną tajemnicą, 
dla dawnych wieków ukrytą, 
26 teraz jednak ujawnioną, 
a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga 
wszystkim narodom obwieszczoną, 
dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze, 
27 Bogu, który jedynie jest mądry, 
przez Jezusa Chrystusa, 
niech będzie chwała na wieki wieków! Amen.

 

Ewangelia wg św. Mateusza

26 14 Więc się ich nie bójcie! Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. 27 Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach! 28 Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. 29 Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. 30 U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. 31 Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. 
32 15 Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. 33 Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość hej

Księga Izajasza

(26) Twoim gnębicielom każę jeść ich własne ciało, i będą pili swoją własną krew jak świeże wino, i będą pijani: I pozna każdy człowiek, że Ja jestem Panem, który wyzwala ciebie, który podtrzymuje siłę Jakuba.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość hej

 

SATANISTYCZNE AMERYKANSKIE WOJSKA STACJONUJA W POLSCE NIE PO TO ZEBY BRONIC POLAKOW...

Apokalipsa św. Jana

13 I usłyszałem głos, który z nieba mówił: 
«Napisz: 
Błogosławieni, którzy w Panu umierają - już teraz. 
Zaiste, mówi Duch, niech odpoczną od swoich mozołów, 
bo idą wraz z nimi ich czyny». 

 

 

Niewierność i głupota narodu

2 Niebiosa, słuchajcie, ziemio, nadstaw uszu, 
bo Pan przemawia: 
«Wykarmiłem i wychowałem synów, 
lecz oni wystąpili przeciw Mnie. 
3 Wół rozpoznaje swego pana 
i osioł żłób swego właściciela, 
Izrael na niczym się nie zna, 
lud mój niczego nie rozumie». 
 

Księga Ozeasza

(1) Słuchajcie słowa Pana, synowie Izraela, bo Pan ma powód do skargi na mieszkańców kraju: Nie ma w kraju ani wierności, ani miłości, ani poznania Boga.

(2) Jest natomiast krzywoprzysięstwo, kłamstwo, zabójstwo, kradzież, cudzołóstwo, rabunek, morderstwa idą za morderstwami.

(3) Dlatego kraj okrywa się żałobą i mdleją wszyscy jego mieszkańcy wraz ze zwierzętami polnymi i ptactwem spod nieba, nawet i ryby morskie giną.

(4) Lecz niech nikt nie oskarża i niech nikt nie robi zarzutów, gdyż z tobą wiodę spór, kapłanie!

(5) Dlatego potkniesz się za dnia, a wraz z tobą potknie się i prorok w nocy; prowadzisz swój lud do zguby.

(6) Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania; ponieważ ty odrzuciłeś poznanie, i Ja ciebie odrzucę, abyś mi nie był kapłanem, a ponieważ zapomniałeś o zakonie swojego Boga, Ja też zapomnę o twoich dzieciach.

(7) Im więcej ich jest, tym więcej grzeszą przeciwko mnie, swoją chwałę zamienili w hańbę.

(8) Żyją z ofiar za grzech mojego ludu i pożądają ich winy.

(9) Dlatego stanie się z ludem to, co z kapłanem; ukarzę ich za ich postępowanie i odpłacę im za ich uczynki.

(10) Gdy będą jedli, nie nasycą się; będą uprawiali nierząd, lecz się nie rozmnożą, gdyż opuścili Pana, oddając się wszeteczeństwu.

(11) Wino i moszcz odbiera rozum.

(12) Mój lud radzi się swojego drewna, a jego kij daje mu wyrocznię, gdyż duch wszeteczeństwa ich omamił, a cudzołożąc odstąpili od swojego Boga.

(13) Na szczytach gór składają ofiary, a na pagórkach spalają kadzidła, pod dębem, pod białą topolą i pod terebintem, bo ich cień jest przyjemny. Dlatego wasze córki oddają się nierządowi, a wasze młode kobiety cudzołożą.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość hej

Rachela rzekła: Bóg jako sędzia otoczył mnie opieką; wysłuchawszy mnie dał mi syna. Dlatego nazwała go Dan-Rodzaju 30:6

 

Księga Rodzaju

16 Dan będzie sądził lud swój 
jako jeden ze szczepów izraelskich; 
17 będzie on jak wąż na drodze, 
jak żmija jadowita na ścieżce, 
kąsająca pęciny konia, 
z którego jeździec spada na wznak. 
18 Wybawienia twego czekam, o Panie! 

 

Wezwanie do pokuty i zapowiedź klęski

8 Dlatego przywdziejcie szaty pokutne, 
podnieście lament i zawodzenie, 
bo nie odwrócił się od nas wielki gniew Pański. 
9 W owych dniach - wyrocznia Pana - 
zabraknie królowi odwagi, 
zabraknie i dostojnikom, 
kapłanów ogarnie osłupienie, 
a prorocy oniemieją. 
10 I powiedzą: "Ach, Panie Boże, 
naprawdę zwiodłeś zupełnie ten lud i Jerozolimę, 
gdy mówiłeś: Będziecie mieli pokój4. 
Tymczasem mamy miecz na gardle". 
11 W owym czasie będzie się mówić do ludu tego i do Jerozolimy: 
Palący wiatr wyżynny przychodzi z pustyni 
na drogę Córy mojego ludu; 
nie po to jednak, by przesiewać czy oczyszczać. 
12 Przyjdzie silny wiatr na mój rozkaz. 
Teraz Ja także ogłoszę wyrok na nich. 
13 Oto nadciąga on niby obłoki, 
a jak huragan rydwany jego, 
szybsze niż orły jego konie»5. 
Biada nam, bo jesteśmy zgubieni. 

 

Powtórne wezwanie do pokuty

14 «Oczyść swe serce z nieprawości, Jerozolimo, 
abyś została ocalona! 
Dokądże będziesz podtrzymywać w sobie 
swoje grzeszne myśli? 
15 Bo od strony Dan6 wieść się rozprzestrzenia, 
a z gór Efraima przychodzi zapowiedź klęski. 
16 Ogłoście narodom: "Oto są!" 
Dajcie znać do Jerozolimy! 
Nieprzyjaciele przybywają z odległego kraju 
i podnoszą wrzawę przeciw miastom Judy! 
17 Niby strażnicy pól otaczają ją dokoła, 
bo się zbuntowała przeciw Mnie - wyrocznia Pana. 
18 Twoje postępowanie i twoje czyny 
sprowadziły to na ciebie. 
Twoja nieprawość - jakże jest gorzka, 
skoro ogarnia nawet twoje serce!» 

 

22 To mówi Pan: 
«Oto nadchodzi naród z ziemi północnej, 
wielki naród powstaje z krańców ziemi. 
23 Łuk i miecz trzymają w ręku, 
są okrutni i bez litości. 
Ich wrzawa jest jak szum morza, 
i dosiadają koni, 
gotowi jak jeden mąż do walki 
przeciw tobie, Córo Syjonu! 
24 Usłyszeliśmy wieść o nich - 
ręce nam opadły, 
lęk nas ogarnął 
i ból, niby rodzącą kobietę. 
25 Nie wychodźcie na pole 
ani nie chodźcie po drodze, 
bo miecz nieprzyjaciela [grozi], 
trwoga ze wszech stron. 
26 Córo mojego narodu, przywdziej wór pokutny 
i kajaj się w popiele! 
Okryj się smutkiem, jak po synu jedynym, 
gorzką żałobą, 
bo przyjdzie na nas nagle niszczyciel. 
27 Ustanowiłem ciebie, jako badającego mój naród, 
byś poznał i sprawdził jego postępowanie. 
28 11 Wszyscy oni są niesforni, popełniając przestępstwa, 
są miedzią i żelazem, 
wszyscy postępują nikczemnie. 
29 Ołów został rozgrzany 
na podwójnym ogniu przez miech kowalski. 
Próżne wysiłki przetapiającego metal: 
przewrotni nie dadzą się oddzielić. 
30 Nazwijcie ich srebrem odrzuconym, 
bo odrzucił ich Pan». 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  

×