Skocz do zawartości
Szukaj w
  • Więcej opcji...
Znajdź wyniki, które zawierają...
Szukaj wyników w...
Zaloguj się, aby obserwować  
Chwalmy Pana 🙏

Bog nigdy nie odrzucił Izraela jako narodu wybranego. On nim jest i nim pozostanie bo nieodwołalne są obietnice Boże.

Polecane posty

chrzescijanstwo zbladzilo dokładnie w momencie w którym odcięło się od tego na czym wyrosło czyli na narodzie wybranym, tworząc jakby nowa religie a Jezus dokładnie potwarzal ze nie przyszedł po to żeby obalić prawo tylko je wypełnić.

gdy za konstantyna kościół odciął się od Żydów i wszystkiego co z tym związane nastały czasy ciemności dla chrześcijaństwa, zakazano obchodzenia szabatu chrześcijanom pochodzenia żydowskiego i wprowadzono niedziele jako dzien święty. Zydow zaczęto prześladować i oskarżać o rytualne mordy na chrześcijanach, wszystko to z nienawiści za to ze zgładzili Chrystusa, mimo że ten umarł zgodnie z proroctwem i taka miała być kolej rzeczy.

To co się stanie teraz, to powrót do kościoła znanego z dziejów apostolskich, bo to on był tym doskonałym, tym zbudowanym na żydach i poganach. I Polska będzie miała w tym swój ogromny udział. 

Polecam dokładnie przestudiować 11 rozdział listu do Rzymian, a najlepiej cały list do Rzymian bo jest genialny.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość gosc

to sobie zostań żydem chłopie i przestań truć dupe, oni Jezusa mają gdzieś po dziś dzień a ty nas będziesz na żydostwo namawiać szatanie cholerny? idź w pistu

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
47 minut temu, Gość gosc napisał:

to sobie zostań żydem chłopie i przestań truć dupe, oni Jezusa mają gdzieś po dziś dzień a ty nas będziesz na żydostwo namawiać szatanie cholerny? idź w pistu

Tutaj np. jest mowa o tym ze poganie którzy uwierzyli w mesjasza są wszczepieni do narodu wybranego bo większość Żydów nie uznała mesjasza, ale i ostrzega żeby chrześcijanie nie pysznili się tym faktem

„Ale powiesz: Odłamane zostały gałęzie, abym ja został wszczepiony. Słusznie, z powodu niewiary zostały odłamane, ty zaś trwasz przez wiarę. Nie pysznij się, ale się bój.”
‭‭Rzymian‬ ‭11:19-20‬ ‭UBG‬‬
https://www.bible.com/bible/2149/rom.11.19-20.ubg

potem z kolei mamy proroctwo które mówi o tym ze Żydzi w końcu uznają Chrystusa i powrócą w łaski Pana 

"Jeśli bowiem ty zostałeś wycięty z dzikiego z natury drzewa oliwnego, a wbrew naturze zostałeś wszczepiony w szlachetne drzewo oliwne, o ileż bardziej ci, którzy są gałęziami naturalnymi, wszczepieni zostaną w swoje własne drzewo oliwne!”
‭‭Rzymian‬ ‭11:24‬ ‭UBG‬‬
https://www.bible.com/bible/2149/rom.11.24.ubg

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość Biblistka

Czy to księża zabili Roberta Wójtowicza?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość gosc

My jesteśmy POGANAMI a nie żydami, żydzi byli narodem wybranym przygotowywanym na przyjęcie Mesjasza, wszyscy poza tym narodem i poza tą "misję" byli poganami. Ale Jezus nakazał iść apostołom między pogan, głosić im dobrą nowinę by każdy miał szansę na zbawienie, poganie mieli przyjąć dobrą nowinę, Ewangelie a nie całą historie, prawo, zwyczaje i kulture żydowską.

Poza tym żydzi sami odrzucili Pana Jezusa i szansę na zbawienie, a do tego zachowywali się (i nadal to robią) jak psy ogrodnika - sami nie zeżrą i drugiemu nie dadzą... sami nie przyjęli Pana Jezusa i Jego nauczania, a i nam "poganom" czy też "gojom" tego zabraniali - wbrew słowom Pana Jezusa!

W następny szabat po kazaniu Pawła w synagodze w Antiochii P,i,z,y,d,y,j,,s,k,i,ej zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość, i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: „Należało głosić słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: «Ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi»”. Poganie słysząc to radowali się i uwielbiali słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Słowo Pańskie rozszerzało się po całym kraju. Ale Żydzi podburzyli pobożne a wpływowe kobiety i znaczniejszych obywateli, wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swych granic. A oni otrząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium, a uczniów napełniało wesele i Duch Święty. (Dz 13,44-52)

"poganie" od żydów, już zawsze będą "oddzieleni" ale to nie znaczy że poganie nie mają szans na zbawienie przyjmując Dobrą Nowinę

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość gosc
Cytat

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście”.
Rzekł do Niego Filip: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wy starczy”.
Odpowiedział mu Jezus: „Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: «Pokaż nam Ojca?» Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła.
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię”. (J 14,7-14)

x

W Starym Testamencie panowało przekonanie, że nikt nigdy nie może Boga Jahwe oglądać, bo nikt nie jest na tyle czysty i święty. Można zatem postawić tezę, że Bóg był w jakimś stopniu Bogiem nieznanym i gdyby nie nauczanie prorockie, to tak na dobrą sprawę nic albo bardzo niewiele moglibyśmy o Nim powiedzieć.

Potwierdza to Jezus, gdy woła: „nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić”. Jedynym więc sposobem na poznanie Boga jest przyjście do Jezusa. Stary Testament trwał zatem i trwa nadal w „teologicznych” ciemnościach.

W kwestii poznania Boga Jezus objawia nam jeszcze więcej w wymienionym fragmencie Ewangelii: okazuje się bowiem, że każdy, kto zobaczył Jezusa, zobaczył też i Ojca. Oczywiście, nie fizycznie, ale duchowo: w Jego słowach, działaniu, w Jego trosce o człowieka, gdy go uzdrawia, karmi, wskrzesza; w Jego uczuciach, gdy płacze nad losem cierpiących czy zmarłych.

Jeśli pragnę zatem poznać Boga, winienem wpatrzeć się w Jezusa, wczytać się w Ewangelie.

x

Potrzebuję wiary, aby pojąć to wszystko, co Jezus uczynił dla mnie i co chce, by stało się moim udziałem. Jezus przyszedł nas zbawić, czyli objawić nam Ojca i wprowadzić w relację życiowej i wiecznej komunii z Nim. Jedność Jezusa z Ojcem ukazuje się w wiernym posłuszeństwie, z jakim wypełnia powierzoną Mu przez Ojca misję. Czyni to w Duchu Świętym, który sprawia, że Ojciec nierozerwalnie jest zjednoczony z Synem. To Duch Święty daje mi zrozumieć tę jedność, która ukazuje się w dziełach, o których Jezus mówi i które zarazem czyni. Oto obraz mojej jedności z Bogiem i owocności mojego chrześcijaństwa. Jednocześnie świadomość, że cokolwiek dobrego dzieje się we mnie lub przeze mnie, jest dziełem Boga. Pokora uznania tego faktu prowadzi do radości we współpracy z Bożą łaską.

a co zrobili Żydzi? oni nawet Ojca nie znali, jest gdzieś nawet taki cytat jak Pan Jezus mówi że nie poznaliście mnie bo nie znacie Ojca, gdybyście Go znali, poznalibyście i mnie

Oni pisma i owszem studiowali, ale w sercu z tego nic nie mieli a samo słowo bez wcielania tego w życie jest niczym, tak samo jak same czyny bez Słów Boga, są niczym:

Cytat

"W dalszej ich podróży przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie.  Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: «Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła».  A Pan jej odpowiedział: «Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele,  a potrzeba <mało albo> tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona»." (Łk 10, 38-42)

Jezus spotyka się z dwiema kobietami, które stały się symbolem dwóch postaw: z Martą –
zatroskanym gospodarzem domu, i z Marią – uczennicą Jezusa. Z tekstu wynika, że obydwie siostry otrzymały pochwałę
i zarazem pewną korektę swoich postaw. Służebna postawa Marty jest niczym innym jak kontynuacją służby
samego Jezusa. Maria natomiast sprawia radość Jezusowi, gdyż pozwala Mu służyć swoim słowem. Marta jednak
musi pamiętać o tym, że ośrodkiem, wokół którego można zbudować wspólnotę, nie są liczne posługi i dzieła, ale jedynie słowo Boże. Potrzeba jej wielkiej wiary, aby przyjęła, że wystarczy słowo i że ono jest jedyną rzeczą konieczną. Maria skoncentrowała się na tym, co konieczne, ale ona też musi wiedzieć, że stanowi to jedynie część. Do słuchania słowa musi być dodane jego wypełnienie, a to wyma ga konkretnych czynów. To krótkie opowiadanie stanowi dla wierzących przestrogę przed wybieraniem skrajności i jest zachętą do realizowania ewangelicznej pełni, polegającej na słuchaniu słowa Bożego i wypełnianiu go w życiu poprzez służbę bliźnim. Wzorem tej ewangelicznej pełni jest sam Jezus, który doskonale łączył w swoim życiu kontakt z Ojcem oraz służbę dla ludzi.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Ojca nikt nigdy nie widział bo Ojciec reprezentuje wszystko co istnieje, natomiast syn człowieczy tylko to czym my sami jesteśmy w pełnym boskim wymiarze. 

Ojciec to wszechświat i wszystko co istnieje w swojej miłości, Jezus przyszedł objawić się miłością którą są w stanie zaakceptować nasze zmysły i pełnia naszej natury.

Duch święty z kolei przypomina bardziej żeńska naturę całej boskości, jest dynamiczny, silny, i co ciekawe łatwo go zasmucić.

co do Żydów, to myśle ze cytaty które wkleiłem wyżej wyczerpują temat. Bóg zdania nie zmienia bo zaprzeć samego siebie nie może, a to ze cześć lub nawet większość Żydów zachowuje się nie tak jak im Bóg przykazał nie ma najmniejszego znaczenia.

np. Samson był sługa bożym bo był namaszczony do spełnienia swojej roli, ale z drugiej strony straszny z niego pieniacz był i lubił się awanturować, raz przywiązał setkę lisów i podpalił ich ogony żeby wzniecić pożar,..  po bożemu nie zrobił, bo po swojemu bo był grzesznikiem, ale to nie sprawiło ze został skreślony z Bożej listy sług którzy mieli wyzwolić ich naród z pod rak Filistynów.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość
Komentujesz jako gość. Jeśli posiadasz konto, zaloguj się.
Odpowiedz...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

Zaloguj się, aby obserwować  

×