Skocz do zawartości
Szukaj w
 • Więcej opcji...
Znajdź wyniki, które zawierają...
Szukaj wyników w...

Karola4t3

Zarejestrowani
 • Zawartość

  66
 • Rejestracja

 • Ostatnio

Reputacja

0 Neutral

Ostatnio na profilu byli

841 wyświetleń profilu
 1. Wysłałam to na jej służbowy mail który był podany na stronie szkoły. Czy możliwe że ta wiadomość otrzymał ktoś inny
 2. Wysłałam nauczycielce takiego emaila jesteś frajerka polej mi jeszcze kielicha i przywieź wódki bo już dłużej tego nie wytrzymam z konta podpisanego moim imieniem i nazwiskiem a jeszcze wcześniej z innego konta takie coś :Nie lubię pani ale tak w sumie to nic mi nie zrobisz. Jestem na bani. Nara. Chociaż w sumie gdy w poniedziałek wróciłam do szkoły to było normalnie. Tak jak by nic się nie stało. Czy to możliwe że ten mail wogóle nie doszedł? Ta pani której to wysłałam była nawet miła.
 3. J. polski - 3 4 2 2 2 matematyka - 1 1 1 1 1 j. angielski - 2 - 2 - 2-2 1 j. niemiecki - 3 3 3 marketing - 4 4 usługi żywieniowe - 55 organizacja - 2 4 4 4 techniki - 4 - 4 3 wf - 3 4 5 5 5 5 historia i społeczeństo - +4 religia - - 5 obsługa konsumenta - - 5 działalność handlowa - 3 5 obsługa informatyczna - - 5 4
 4. Wiem że IQ nie zależy od ocen ale przyjmijmy że ta osoba ma takie IQ jak i się uczy. (przedsiębiorstwo j. angielski j. niemiecki matematyka j. obcy w hotelarstwie) - dopuszczajacy (historia wok wos techniki organizacja działalność j. polski wf usługi żywieniowe marketing) - 3 (informatyka) - 4 (praktyki religiia) - 6
 5. Magda czyta w przeciętnym tempie w sposób wyrazowy z nielicznymi błędami typu przekręcanie wyrazów zmiana brzmienia wyrazów lub końcówek domysły. Tempo szybkiego nazywania jest bardzo dobre. Uczennica wykazuje słabe rozumienie czesnego tekstu na głos. Prawidłowe rozumienie stwierdza się w sytuacji czytania po cichu. Pisząc ze słuchu zauważa się występowanie błędów o zróżnicowanym charakterze - typowo osłabiona percepcja słuchowa i umiejętności fonologiczne (słuch fonemenowy analiza i synteza głoskowa pamięć fonologiczna) - typowo sluchowo - wzrokowe zaburzenie integracji tychże funkcji. Poziom graficzny pisma jest obniżeny ale czytelny (litery niekształtne pismo niepłynne) tempo pisania przeciętne. Wypowiedzi pisemne i ustne uczennicy są na niskim poziomie pod względem słownictwa i konstrukcji językowej. W pracach samodzielnych błędy nie występują. Z matematyki obserwuje się braki z lat wcześniejszych sięgających zakresu szkoły podstawowej.
 6. (historia j. angielski j. niemiecki geografia fizyka biologia matematyka i coś jeszcze) - 2 (informatyka przedsiębiorstwo j. polski organizacja techniki dział recepcji) - 3 (wf) - 4. (religia) - 6 zachowanie - bardzo dobre
 7. Całokształt badań wskazuję na rozwój umysłowy w granicach inteligencji przeciętnej a rozwój funkcji poznawczych jest niecharmonijny. Mocną stroną uczennicy jest tempo koordynacji wzrokowo - ruchowj w zakresie motoryki małej w tym grafomotoryki analiza i synteza materiału wzrokowego wyobraźnia i wizualizacjia przestrzenna oraz umiejętność organizowania materiału wzrokowego w większe całości (wynik wyższy niż przeciętny). W normie wiekowej rozwinięte są zdolności językowe (werbalizowanie definiowanie) zdolność do klasyfikowania (abstachowanie uogólnianie porównywanie) oraz rozumienie norm i zasad społecznych. Rozwój poniżej przeciętnej przyjmuje zdolności do spostrzegania szczegółów. Deficyty występują w trwałość pamięci werbalnej rozumowaniu arytmetycznym wiadomościach oraz myśleniu przyczynowo skutkowym w oparciu o materiał graficzny.
 8. (Chemia przedsiębiorstwo matematyka j angielski. j. obcy w hotelarstwie j. niemiecki) - dopuszczający. (usługi żywieniowe marketing dział recepcji organizacjia technik prac wf wok wos historia j. polski) - dostateczny (obsługa informatyczna) - dobry (religia praktyki zawodowe) - celujący
 9. (Chemia przedsiębiorstwo matematyka j. angielski j. niemiecki j. obcy w hotelarstwie) - dopuszczający. (usługi żywieniowe marketing dział recepcji organizacjia technik prac wf wok wos historia j. polski) - dostateczny (obsługa informatyczna) - dobry (religia praktyki zawodowe) - celujący
 10. Wiem że nie zawsze wyniki w nauce świadczą o inteligencji ale przymimy że ta osoba uczy się taka samo jak i ma iloraz inteligencji
 11. Całokształt badań wskazuję na rozwój umysłowy w granicach inteligencji niższej niż przeciętna. Mocną stroną uczennicy jest tempo uczenia się wzrokowo - ruchowe w zakresie motoryki małej w tym grafomotoryki oraz orientacja wyobraźnia i wizualizacjia przestrzenna (wynik przeciętny). Najsłabiej rozwinięte są trwałość pamięci rozumienie norm i zasad społecznych zdolności do spostrzegania szczegółów oraz przewidywanie konsekwencji zdarzenia początkowego. Wyżej wymienione zdolności przyjmują wynik bardzo niskie. Podobnie rozwinięte są rozumowanie arytmetyczne pamięć słuchowa krótkoterminowa oraz synteza danych spostrzeżeniowych (ujmiwanie relacji część całość). Rozwój niższy niż przeciętny przyjmuję zdolności językowe (werbalizowanie definiowanie) oraz zdolność do klasyfikowania (abstachowanie uogólnianie porównywanie).
 12. W wyniku przeprowadzonego badania psychologicznego stwierdza się rozwój umysłowy w granicach inteligencji niższej niż przeciętna (dolny próg przedziału) rozwój niecharmonijny przewaga myślenia słowno-pojęciowego nad myśleniem praktycznym. Najsłabiej rozwinięte są orientacja wyobraźnia i wizualizacjia przestrzenna synteza danych spostrzeżeniowych (ujmiwanie relacji część całość) oraz antycypacja na materiale obrazkowy zdarzenia początkowego. Wyżej wymienione zdolności przyjmują wynik bardzo niskie. Nie co lepiej rozwinięte są np. trwałość pamięci werbalnej rozumowanie arytmetyczne zdolności językowe (werbalizowanie definiowanie) oraz zdolność do spostrzegania szczegółów (wynik prawie przeciętny). Jedynie zdolności do klasyfikowania (abstachowanie uogólnianie porównywanie) oraz tempo uczenia się wzrokowo - ruchowe w zakresie motoryki małej w tym grafomotoryki przyjmują wynik przeciętny.
 13. Dzięki dobremu tempu szybkiego nazywania oraz braku deficytu fonologicznego uczennica najlepiej opanowała technikę czytania głośnego. Czyta płynie w przeciętnym tempie z właściwą intonacją. W dalszym ciągu ma trudności z zrozumieniem i zapamiętaniem czytanego tekstu. Konstrując samodzielne wypowiedzi pisemne właściwie odnosi się do tematu. Jednka dominuje w nich potoczny styl wypowiedzi. Występuje także podwyższona liczba błędów. Poziom graficzny pisma nie budzi zastrzeżeń. Największe trudności uczennicy sprawia opanowanie podstawych technik matematycznych braki z tego zakresu sięgają szkoły podstawowej.
 14. Czyta płynie w przeciętnym tempie z nielicznymi błędami typu przekrecanie wyrazów zmiana litery lub brzmienia końcówek wyrazów domysły. Uczennica wykazuje słabe rozumienie czytanego tekstu na głos. Przeciętne rozumienie stwierdza się w sytuacji czytania po cichu. Pisząc ze słuchu zauważa się występowanie błędów o zróżnicowanym charakterze - niska świadomość ortograficzna - typowo osłabiona percepcjia słuchowa i umiejętności fonologiczne (słuch fonemenowy analiza i synteza głoskowa pamięć fonologiczna) typowo słuchowo - wzrokowo zaburzenie integracji tychże funkcji. Poziom graficzny pisma jest obniżony (litery niekształtne pismo niepłynne) tempo pisania przeciętne. Wypowiedzi pisemne i ustne uczennicy są na niskim poziomie pod względem słownictwa i konstrukcji językowej. Z matematyki obserwuje się barki z lat wcześniejszh dotyczących min. działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych mnożenia i dzielnia pisemnego oraz podstaw geometrii.
×