Skocz do zawartości
Szukaj w
  • Więcej opcji...
Znajdź wyniki, które zawierają...
Szukaj wyników w...
Zaloguj się, aby obserwować  
Gość hej

WPISZ W YOUTUBE KANAL ETER TV O SATANISTYCZNYCH IDOLACH

Polecane posty

Gość hej

POLACY SA UPOKARZANI NA ARENIE MIEDZYNARODOWEJ ZA BALWOCHWALSTWO. TAK, ZA KARE PAN BOG DAL.

NAWROC SIE IZRAELU, DO PANA, BOGA SWEGO.

Księga Jeremiasza

20 Lecz Pan Zastępów jest sprawiedliwym sędzią, 
bada nerki i serce6. 

 Odstępstwo Izraela
13 Dlatego to mówi Pan: 
«Zapytajcie się narodów, 
czy ktokolwiek słyszał coś podobnego? 
Zgoła ohydnie 
postąpiła Dziewica-Izrael. 
14 Czy może znika z moich skał 
śnieg Libanu? 
Czy wysychają wody górskie, 
źródła spadające? 
15 A jednak mój naród zapomniał o Mnie, 
Nicości palą kadzidło. 
Sprawię, że potykać się będą na swych drogach, 
na dawnych ścieżkach; 
że będą chodzić po błędnych ścieżkach, 
po drodze niewytyczonej; 
16 że uczynią swój kraj pustynią, 
odwiecznym pośmiewiskiem. 
Każdego, co będzie przechodził, ogarnie zdumienie 
i będzie potrząsał głową. 
17 Podobnie jak to czyni wschodni wiatr, 
rozproszę ich w obliczu wroga. 
Plecy, a nie twarz, 
pokażę im w dniu ich zagłady». 

 

Izrael a narody sąsiednie
14 To mówi Pan przeciw wszystkim moim złym sąsiadom9, którzy naruszyli dziedzictwo, jakie dałem swemu narodowi, Izraelowi: Oto ich wyrwę z ich ziemi, lecz i dom judzki wyrwę spośród nich. 15 Lecz gdy ich już wyrwę, ogarnie Mnie znów litość nad nimi i przyprowadzę każdego z nich do jego dziedzictwa i każdego z nich do jego kraju. 16 A jeżeli przyswoją sobie zupełnie drogi mego ludu, tak że będą przysięgać na moje imię: "Na życie Pana"10, podobnie jak nauczyli naród mój przysięgać na Baala, wtedy mogą rozprzestrzenić się wśród mojego narodu. 17 Jeśli zaś nie posłuchają, wyrwę taki naród, wyrwę, tak że zginie» - wyrocznia Pana. 
 

Pobudki wyroku Bożego

10 A gdy ogłosisz temu ludowi wszystkie te słowa, powiedzą ci: "Dlaczego Pan zapowiedział przeciw nam te wszystkie wielkie nieszczęścia? Na czym polega nasz występek i nasz grzech, który popełniliśmy przeciw Panu, naszemu Bogu?" 11 Wtedy powiesz im: "Na tym, że przodkowie wasi opuścili Mnie - wyrocznia Pana - i poszli za obcymi bóstwami, służyli im i oddawali cześć, a ode Mnie odeszli i nie zachowywali mojego Prawa. 12 Wy zaś postępowaliście gorzej niż wasi przodkowie. Oto każdy z was idzie za popędem swego przewrotnego serca, odmawiając Mi posłuszeństwa. 13 Wyrzucę was więc z tego kraju do ziemi, której nie znacie wy ani przodkowie wasi. Tam możecie służyć obcym bogom dniem i nocą, gdyż nie mam dla was przebaczenia". 

Zapowiedź powrotu

14 Dlatego oto nadejdą dni - wyrocznia Pana - kiedy nie będą już mówić: "Na Pana żyjącego, który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej", 15 lecz raczej "na Pana żyjącego, który wyprowadził synów Izraela z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, po których ich rozproszył"3. I sprowadzę ich znów do ziemi, którą dałem ich przodkom. 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość hej

Księga Ozeasza
(2) Krzyczą do mnie: Znamy cię, Boże!
(3) Izrael odrzucił to, co dobre, niechże go ściga nieprzyjaciel!
(4) Powołują królów, lecz beze mnie, ustanawiają książąt, lecz bez mojej wiedzy. Ze swojego srebra i złota uczynili sobie bałwany na własną zgubę.

 

Księga Izajasza
(1) Słuchajcie tego, domu Jakuba, którzy nazywacie się imieniem Izraela i z nasienia Judy pochodzicie, przysięgacie na imię Pana i wyznajecie Boga Izraela, lecz nieprawdziwie i nieszczerze.
(2) Bo nazywacie się według świętego miasta i opieracie się na Bogu Izraela - jego imię Pan Zastępów -
(3) Rzeczy przeszłe od dawna zwiastowałem, z moich ust one wyszły i zapowiadałem je, nagle wykonałem to i spełniło się.
(4) Ponieważ wiedziałem, że jesteś uparty i że twój kark jest ścięgnem z żelaza, a twoje czoło ze spiżu,
(5) Dlatego dawno ci zwiastowałem i ogłaszałem, zanim się spełniło, abyś nie powiedział: Mój bożek to uczynił, a mój posąg ryty i mój posąg lany to nakazał.
(6) Słyszałeś o tym, zobacz to wszystko! A wy - czy nie będziecie o tym świadczyli? Od teraz będę ci ogłaszał rzeczy nowe i rzeczy zakryte, o których nie wiedziałeś.
(7) Teraz stały się one, a nie dawno, i przed dniem dzisiejszym o nich nie słyszałeś, abyś nie powiedział; Ja o nich wiedziałem.
(Cool Ty o tym ani nie słyszałeś, ani nie wiedziałeś, ani też twoje ucho nie było dawniej otwarte, wiedziałem bowiem, że jesteś zupełnie niewierny i że zwano cię odstępcą od urodzenia.
(9) Przez wzgląd na moje imię powstrzymywałem swój gniew i przez wzgląd na moją cześć oszczędzałem cię, aby cię nie zniszczyć.
(10) Oto wytapiałem cię sobie jak srebro, próbowałem cię w piecu cierpienia.


Ks. Powt. Prawa 11
(26) Oto ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo.
(27) Błogosławieństwo, jeżeli będziecie słuchać przykazań Pana, Boga waszego, które ja wam dziś daję;
(28) A przekleństwo, jeżeli nie będziecie słuchać przykazań Pana, Boga waszego, i zejdziecie z drogi, którą wam dziś wskazuję, i pójdziecie za innymi bogami, których nie znacie.


Wasi Ojcowie zeszli z drogi, dlatego  wisi nad wami przekleństwo. 
Ksiega Zachariasza 14 
(11) Tam będą mieszkali, bo nie będzie już klątwy. Jeruzalem będzie żyć bezpiecznie.

 

(oni nie sa idolami, elitami, rzadami i rodzinami krolewskimi! oni sa klamcami i aktorami, oni sa IMPOSTERS-OSZUSCI,  oni sa sodomici(transgenders)!

 

 Wy jestescie krolami i swietymi w Jezusie Chrystusie

1 List św. Piotra

9 Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem [Bogu] na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła8potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła, 10 wy, którzyście byli nie-ludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym, którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali9. 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość hej

1 Koryntian

 

1 Kor 3:16-17
16. Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?
17. Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście.

1 Kor 6:17
17. Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem.

1 Kor 2:9-16
9. lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane, to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują.
10. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego.
11. Kto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeżeli nie duch, który jest w człowieku? Podobnie i tego, co Boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boży.
12. Otóż myśmy nie otrzymali ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, dla poznania darów Bożych.
13. A głosimy to nie uczonymi słowami ludzkiej mądrości, lecz pouczeni przez Ducha, przedkładając duchowe sprawy tym, którzy są z Ducha.
14. Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. Głupstwem mu się to wydaje i nie może tego poznać, bo tylko duchem można to rozsądzić.
15. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony.
16. Któż więc poznał zamysł Pana tak, by Go mógł pouczać? My właśnie znamy zamysł Chrystusowy.

 

Rzymian

 

Rz 8:1-16

1. Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia.
2. Albowiem prawo Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci.
3. Co bowiem było niemożliwe dla Prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, [tego dokonał Bóg]. On to zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla [usunięcia] grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech,
4. aby to, co nakazuje Prawo, wypełniło się w nas, o ile postępujemy nie według ciała, ale według Ducha.
5. Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało; ci zaś, którzy żyją według Ducha - do tego, czego chce Duch.
6. Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś Ducha - do życia i pokoju.
7. A to dlatego, że dążność ciała wroga jest Bogu, nie podporządkowuje się bowiem Prawu Bożemu, ani nawet nie jest do tego zdolna.
8. A ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą.
9. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy.
10. Jeżeli natomiast Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na [skutki] grzechu duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia.
11. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa <Jezusa> z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.
12. Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała.
13. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała - będziecie żyli.
14. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi.
15. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: Abba, Ojcze!
16. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi.

 

1 Koryntian

 

1 Kor 6:11

11. A takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego.

 

PRZESTAN CZCIC SATANISTYCZNYCH FALSZYWYCH IDOLI, KTORZY SA UKRYTYMI TRANSGENDER, SA ODWROCENI NA OBRAZ SZATANA, PATRZ NA OBOJNIACKIEGO BAPHOMETA, ONI SA SYNAGOGA SZATANA I CZCZA SZATANA,  OPAMIETAJ SIE W KONCU.

 

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość hej

Smok przekazuje władzę Bestii

A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią, 
4 i pokłon oddali Smokowi, 
bo władzę dał Bestii. 
I Bestii pokłon oddali, mówiąc: 
«Któż jest podobny do Bestii 
i któż potrafi rozpocząć z nią walkę?» 
5 A dano jej usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa, 
i dano jej możność przetrwania czterdziestu dwu miesięcy3. 
6 Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu, 
by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi, 
i mieszkańcom nieba. 
7 Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi 
i zwyciężyć ich, 
i dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem. 
8 Wszyscy mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon władcy, 

każdy, którego imię nie jest zapisane od założenia świata w księdze życia zabitego Baranka. 
9 Jeśli kto ma uszy, niechaj posłyszy! 
10 Jeśli kto do niewoli jest przeznaczony, idzie do niewoli, 
jeśli kto na zabicie mieczem - musi być mieczem zabity. 
Tu się okazuje wytrwałość i wiara świętych. 

 

Bestia druga, czyli Fałszywy Prorok, na usługach pierwszej


11 Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi: 
miała dwa rogi podobne do rogów Baranka, 
a mówiła jak Smok. 
12 I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje, 
i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, 
której rana śmiertelna została uleczona. 
13 I czyni wielkie znaki, 
tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi. 
14 I zwodzi mieszkańców ziemi 
znakami, które jej dano uczynić przed Bestią, 
mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii, 
która otrzymała cios mieczem, 
a ożyła. 
15 I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii, 
tak iż nawet przemówił obraz Bestii 
i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, 
którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii. 
16  I sprawia, że wszyscy: 
mali i wielcy, 
bogaci i biedni, 
wolni i niewolnicy 
otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło 
17 i że nikt nie może kupić ni sprzedać, 
kto nie ma znamienia - 
imienia Bestii 
lub liczby jej imienia. 
18 Tu jest [potrzebna] mądrość. 
Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: 
liczba to bowiem człowieka. 
A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć.

 

PRZESTAN CZCIC SATANISTYCZNYCH FALSZYWYCH IDOLI, (KTORZY SA UKRYTYMI TRANSGENDER, ZOBACZ OBOJNIACKIEGO BAPHOMET, DZIEKI POMOCY DUCHA SWIETEGO MOZESZ WIDZIEC TE RZECZY) BEZ WYJATKU, POLSKICH CZY ZAGRANICZNYCH, ONI SA SYNAGOGA SZATANA I CZCZA SZATANA, TO SA POKOLENIOWE RODZINY SZATANSKIE I ONI SA SPOKREWNIENI ZE SOBA  ILE MAM CIE NAWOLYWAC I OSTRZEGAC!, OPAMIETAJ SIE! BOG NIE BEDZIE NIKOMU POBLAZAL!!!, ONI ROBIA SATANISTYCZNE RYTUALY I OBRZYDLIWE RZECZY W UKRYCIU, MAGIE I KABALE( ZAKLECIA NA TYCH KTORZY JESZCZE SPIA). SATANISTYCZNE SYMBOLE SA WSZEDZIE: W FILMACH, W MUZYCE, NA LOGACH FIRM, W REKLAMACH, W BAJKACH DLA DZIECI, W MODZIE, W ICH SATANISTYCZNEJ TELEWIZJI I W WIADOMOSCIACH,  NA ARTYKULACH SPOZYWCZYCH, WSZEDZIE!!! TWOI FALSZYWI IDOLE POKAZUJA 666, ROGI SZATANA DEVIL HORNS, ZNAK BAHOMETA, PIRAMIDE, JEDNO OKO, JEDEN PALEC WSKAZUJACY DO GORY LUB DWA PALCE WSKAZUJACE DO GORY U OBU DLONIACH ITD. PRZESTAN OGLADAC SATANISTYCZNA TELEWIZJE I WIADOMOSCI, WSZYSTKIE KANALY I MEDIA NALEZA DO SYNAGOGI SZATANA, WIADOMOSCI SA FALSZYWE I KODOWANE, W WIADOMOSCIACH DRWIA Z NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA I MAS W UKRYTYM SCENARIUSZU, ZWLASZCZA W AMERYKANSKICH WIADOMOSCIACH JAK CNN CZY FOX. SATANISTYCZNA TELL-LIE-VISION=TELEWIZJA JEST NARZEDZIEM SZATANA DO PROGRAMOWANIA I OGLUPIANIA MAS. WSZYSCY Z SYNAGOGI SZATANA SA PROMOWANI W ICH TELEWIZJI.

OSTRZEZENIE Objawienie 14:9 A inny anioł, trzeci, przyszedł w ślad za nimi, mówiąc donośnym głosem: «Jeśli kto wielbi Bestię, i obraz jej, i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę, 10 ten również będzie pić wino zapalczywości Boga przygotowane, nierozcieńczone, w kielichu Jego gniewu; i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec Baranka. 11 A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają spoczynku we dnie i w nocy czciciele Bestii i jej obrazu, i ten, kto bierze znamię jej imienia». 12 Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa.

 

SYNAGOGA SZATANA PROMUJE W ICH TELEWIZJI, W MEDIACH I PRZEZ ICH FALSZYWYCH IDOLI: TRANSGENDERYZM, LGBTQ, BALWOCHWALSTWO, KONSUMPCJONIZM, EGO, NIEMORALNOSC, DEPRAWACJE, SAME KLAMSTWA W ICH TELEWIZJI, W SZKOLACH UCZA SAMYCH KLAMSTW I FALSZYWEJ HISTORII, I INNE OBRZYDLIWOSCI PRZECIWKO BOGU NAJWYZSZEMU. WSZYSTKO JEST PRZEZ SZATANSKI SYSTEM.

 

Księga Izajasza

1 Tak mówi Pan: 
«Niebiosa są moim tronem, 
a ziemia podnóżkiem nóg moich. 
Jakiż to dom możecie Mi wystawić 
i jakież miejsce dać Mi na mieszkanie? 
2 Przecież moja ręka to wszystko uczyniła 
i do Mnie należy to wszystko 
- wyrocznia Pana. 

 

Księga Izajasza

Przepowiednie o rzeczach przyszłych

18 A Ja znam ich czyny i zamysły. Przybędę, by zebrać wszystkie narody i języki; przyjdą i ujrzą moją chwałę.

 

List do Rzymian

20 Bóg zaś pokoju zetrze wkrótce szatana pod waszymi stopami. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami! 

 

List do Rzymian

25 Temu, który ma moc utwierdzić was 
zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, 
zgodnie z objawioną tajemnicą, 
dla dawnych wieków ukrytą, 
26 teraz jednak ujawnioną, 
a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga 
wszystkim narodom obwieszczoną, 
dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze, 
27 Bogu, który jedynie jest mądry, 
przez Jezusa Chrystusa, 
niech będzie chwała na wieki wieków! Amen.

 

Ewangelia wg św. Mateusza

26 14 Więc się ich nie bójcie! Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. 27 Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach! 28 Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. 29 Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. 30 U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. 31 Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. 
32 15 Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. 33 Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość hej

Księga Izajasza

(26) Twoim gnębicielom każę jeść ich własne ciało, i będą pili swoją własną krew jak świeże wino, i będą pijani: I pozna każdy człowiek, że Ja jestem Panem, który wyzwala ciebie, który podtrzymuje siłę Jakuba.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość hej

SATANISTYCZNE AMERYKANSKIE WOJSKA STACJONUJA W POLSCE NIE PO TO ZEBY BRONIC POLAKOW...

Apokalipsa św. Jana

13 I usłyszałem głos, który z nieba mówił: 
«Napisz: 
Błogosławieni, którzy w Panu umierają - już teraz. 
Zaiste, mówi Duch, niech odpoczną od swoich mozołów, 
bo idą wraz z nimi ich czyny». 

 

 

Niewierność i głupota narodu

2 Niebiosa, słuchajcie, ziemio, nadstaw uszu, 
bo Pan przemawia: 
«Wykarmiłem i wychowałem synów, 
lecz oni wystąpili przeciw Mnie. 
3 Wół rozpoznaje swego pana 
i osioł żłób swego właściciela, 
Izrael na niczym się nie zna, 
lud mój niczego nie rozumie». 
 

Księga Ozeasza

(1) Słuchajcie słowa Pana, synowie Izraela, bo Pan ma powód do skargi na mieszkańców kraju: Nie ma w kraju ani wierności, ani miłości, ani poznania Boga.

(2) Jest natomiast krzywoprzysięstwo, kłamstwo, zabójstwo, kradzież, cudzołóstwo, rabunek, morderstwa idą za morderstwami.

(3) Dlatego kraj okrywa się żałobą i mdleją wszyscy jego mieszkańcy wraz ze zwierzętami polnymi i ptactwem spod nieba, nawet i ryby morskie giną.

(4) Lecz niech nikt nie oskarża i niech nikt nie robi zarzutów, gdyż z tobą wiodę spór, kapłanie!

(5) Dlatego potkniesz się za dnia, a wraz z tobą potknie się i prorok w nocy; prowadzisz swój lud do zguby.

(6) Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania; ponieważ ty odrzuciłeś poznanie, i Ja ciebie odrzucę, abyś mi nie był kapłanem, a ponieważ zapomniałeś o zakonie swojego Boga, Ja też zapomnę o twoich dzieciach.

(7) Im więcej ich jest, tym więcej grzeszą przeciwko mnie, swoją chwałę zamienili w hańbę.

(8) Żyją z ofiar za grzech mojego ludu i pożądają ich winy.

(9) Dlatego stanie się z ludem to, co z kapłanem; ukarzę ich za ich postępowanie i odpłacę im za ich uczynki.

(10) Gdy będą jedli, nie nasycą się; będą uprawiali nierząd, lecz się nie rozmnożą, gdyż opuścili Pana, oddając się wszeteczeństwu.

(11) Wino i moszcz odbiera rozum.

(12) Mój lud radzi się swojego drewna, a jego kij daje mu wyrocznię, gdyż duch wszeteczeństwa ich omamił, a cudzołożąc odstąpili od swojego Boga.

(13) Na szczytach gór składają ofiary, a na pagórkach spalają kadzidła, pod dębem, pod białą topolą i pod terebintem, bo ich cień jest przyjemny. Dlatego wasze córki oddają się nierządowi, a wasze młode kobiety cudzołożą.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość hej

Rachela rzekła: Bóg jako sędzia otoczył mnie opieką; wysłuchawszy mnie dał mi syna. Dlatego nazwała go Dan-Rodzaju 30:6

 

Księga Rodzaju

16 Dan będzie sądził lud swój 
jako jeden ze szczepów izraelskich; 
17 będzie on jak wąż na drodze, 
jak żmija jadowita na ścieżce, 
kąsająca pęciny konia, 
z którego jeździec spada na wznak. 
18 Wybawienia twego czekam, o Panie! 

 

Wezwanie do pokuty i zapowiedź klęski

8 Dlatego przywdziejcie szaty pokutne, 
podnieście lament i zawodzenie, 
bo nie odwrócił się od nas wielki gniew Pański. 
9 W owych dniach - wyrocznia Pana - 
zabraknie królowi odwagi, 
zabraknie i dostojnikom, 
kapłanów ogarnie osłupienie, 
a prorocy oniemieją. 
10 I powiedzą: "Ach, Panie Boże, 
naprawdę zwiodłeś zupełnie ten lud i Jerozolimę, 
gdy mówiłeś: Będziecie mieli pokój4. 
Tymczasem mamy miecz na gardle". 
11 W owym czasie będzie się mówić do ludu tego i do Jerozolimy: 
Palący wiatr wyżynny przychodzi z pustyni 
na drogę Córy mojego ludu; 
nie po to jednak, by przesiewać czy oczyszczać. 
12 Przyjdzie silny wiatr na mój rozkaz. 
Teraz Ja także ogłoszę wyrok na nich. 
13 Oto nadciąga on niby obłoki, 
a jak huragan rydwany jego, 
szybsze niż orły jego konie»5. 
Biada nam, bo jesteśmy zgubieni. 

 

Powtórne wezwanie do pokuty

14 «Oczyść swe serce z nieprawości, Jerozolimo, 
abyś została ocalona! 
Dokądże będziesz podtrzymywać w sobie 
swoje grzeszne myśli? 
15 Bo od strony Dan6 wieść się rozprzestrzenia, 
a z gór Efraima przychodzi zapowiedź klęski. 
16 Ogłoście narodom: "Oto są!" 
Dajcie znać do Jerozolimy! 
Nieprzyjaciele przybywają z odległego kraju 
i podnoszą wrzawę przeciw miastom Judy! 
17 Niby strażnicy pól otaczają ją dokoła, 
bo się zbuntowała przeciw Mnie - wyrocznia Pana. 
18 Twoje postępowanie i twoje czyny 
sprowadziły to na ciebie. 
Twoja nieprawość - jakże jest gorzka, 
skoro ogarnia nawet twoje serce!» 

 

22 To mówi Pan: 
«Oto nadchodzi naród z ziemi północnej, 
wielki naród powstaje z krańców ziemi. 
23 Łuk i miecz trzymają w ręku, 
są okrutni i bez litości. 
Ich wrzawa jest jak szum morza, 
i dosiadają koni, 
gotowi jak jeden mąż do walki 
przeciw tobie, Córo Syjonu! 
24 Usłyszeliśmy wieść o nich - 
ręce nam opadły, 
lęk nas ogarnął 
i ból, niby rodzącą kobietę. 
25 Nie wychodźcie na pole 
ani nie chodźcie po drodze, 
bo miecz nieprzyjaciela [grozi], 
trwoga ze wszech stron. 
26 Córo mojego narodu, przywdziej wór pokutny 
i kajaj się w popiele! 
Okryj się smutkiem, jak po synu jedynym, 
gorzką żałobą, 
bo przyjdzie na nas nagle niszczyciel. 
27 Ustanowiłem ciebie, jako badającego mój naród, 
byś poznał i sprawdził jego postępowanie. 
28 11 Wszyscy oni są niesforni, popełniając przestępstwa, 
są miedzią i żelazem, 
wszyscy postępują nikczemnie. 
29 Ołów został rozgrzany 
na podwójnym ogniu przez miech kowalski. 
Próżne wysiłki przetapiającego metal: 
przewrotni nie dadzą się oddzielić. 
30 Nazwijcie ich srebrem odrzuconym, 
bo odrzucił ich Pan». 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość hej

Księga Jeremiasza

(14) Dlaczego tu siedzimy bezczynnie? Zbierzcie się i wejdźmy do miast obronnych i tam zgińmy, gdyż Pan, nasz Bóg, każe nam zginąć, poi nas wodą zatrutą, bo przeciwko Panu zgrzeszyliśmy!

(15) Oczekiwaliśmy pokoju, lecz nic dobrego nie przyszło, czasu uleczenia, a oto jest zgroza!

(16) Od Dan słychać parskanie jego rumaków, cała ziemia drży od głośnego rżenia jego ogierów; ciągną, aby pożreć kraj i to, co w nim jest, miasto i jego mieszkańców.

(17) Bo oto puszczam na was jadowite węże, na które nie ma zaklęcia; będą Was kąsać - mówi Pan - nieuleczalnie.

(18) Ogarnia mnie troska, moje serce jest chore.

(19) Oto! Słuchaj! Żałosny krzyk córki mojego ludu dochodzi z dalekiego kraju: Czy nie ma Pana na Syjonie? Czy nie ma w nim jego Króla? Dlaczego drażnili mnie swoimi posągami, nicościami cudzoziemskimi?

(20) Przeminęło żniwo, skończyło się lato, a nie jesteśmy wybawieni!

(21) Z powodu rany córki mojego ludu jestem zraniony, chodzę w żałobie, ogarnęło mnie przerażenie.

(22) Czy nie ma balsamu w Gileadzie? Czy nie ma tam lekarza? Dlaczego nie zabliźnia się rana córki mojego ludu?

(23) Oby moja głowa zamieniła się w wodę, a moje oczy w źródło łez, abym dniem i nocą mógł opłakiwać pobitych córki mojego ludu!

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość hej

Efraim zaprzyjaźniony jest z bałwanami, związał się z gronem pijaków! Ustawicznie uprawiają nierząd, bardziej kochają hańbę niż swoją chwałę. Wicher rozniesie ich na swoich skrzydłach, a wtedy doznają hańby z powodu swoich ołtarzy.” Oz. 4:17-19

 

Księga Jeremiasza

(1) Obym miał na pustyni schronisko podróżnych, abym mógł opuścić swój lud i odejść od nich, bo wszyscy są cudzołożnikami, zgrają oszustów!

(2) Napinają swój język jak łuk, kłamstwo, a nie prawda panuje w kraju, od jednego złego do drugiego przechodzą, mnie zaś nie znają - mówi Pan.

(3) Niech się każdy wystrzega swojego przyjaciela i niech nikt nie dowierza bratu, bo każdy brat knuje zdradę jak Jakub, a każdy przyjaciel szerzy oszczerstwo!

(4) Jeden oszukuje drugiego, a prawdy nie mówią, przyzwyczaili swój język do mówienia kłamstwa, postępują przewrotnie, są niezdolni, aby się nawrócić.

(5) Gwałt idzie za gwałtem, oszustwo za oszustwem. Nie chcą mnie znać - mówi Pan.

(6) Dlatego tak mówi Pan Zastępów: Oto Ja wytopię ich i wypróbuję ich, gdyż jak inaczej mam postąpić Wobec złości córki mojego ludu?

(7) Ich język jest zabójczą strzałą, słowa ich ust to oszustwo: O pokoju rozmawiają ze swoim bliźnim, lecz w swoim wnętrzu gotują nań zasadzkę.

(8) Czyż za to nie mam ich karać? - mówi Pan. Czy na narodzie takim jak ten nie mam szukać odpłaty?

(9) Podnieście płacz i narzekanie na górach, a na niwach stepu pieśń żałobną, gdyż są wypalone tak, iż nikt tamtędy nie przechodzi i nie słychać tam porykiwania stad, nie ma ptactwa spod niebios ani bydła, uciekły, zbiegły!

(10) I obrócę Jeruzalem w gruzy, w legowisko szakali, a miasta judzkie zamienię w pustynię, gdzie nikt nie mieszka.

(11) Który mąż tak jest mądry, aby to zrozumieć, i do kogo przemówiły usta Pana, aby to oznajmił, dlaczego ginie ten kraj, jest wypalony jak pustynia, tak iż nikt tamtędy nie przechodzi?

(12) A Pan rzekł: Dlatego że porzucili mój zakon, który im dałem, nie słuchali mojego głosu i według niego nie postępowali,

(13) Lecz kierowali się uporem swojego serca i szli za Baalami, jak ich nauczyli ich ojcowie.

(14) Dlatego tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Oto Ja nakarmię ich, to jest ten lud, piołunem i napoję ich wodą zatrutą,

(15) I rozproszę ich między narodami, których nie znali ani oni, ani ich ojcowie, i poślę za nimi miecz, aż ich wytracę.

(16) Tak mówi Pan Zastępów: Uwaga! Wezwijcie płaczki, niech przyjdą, i poślijcie po żałobnice, niech się zjawią!

(17) Niech przyjdą śpiesznie i podniosą nad nami skargę, aby z naszych oczu popłynęły łzy, a nasze powieki były zroszone wodą!

(18) Gdyż głos skargi słychać z Syjonu: Jak jesteśmy spustoszeni, wielką hańbą okryci, bo musimy opuścić ojczyznę, porzucić nasze mieszkania!

(19) Tak, słuchajcie kobiety, słowa Pana i niech wasze ucho przyjmie słowo jego ust: Uczcie wasze córki skargi, jedna drugą pieśni żałobnej:

(20) Śmierć wdarła się przez nasze okna, weszła do naszych pałaców, aby wytracić dziecko z ulicy, młodocianych z placów!

(21) Mów: Tak rzecze Pan: Trupy ludzkie leżą jak nawóz na polu i jak za żniwiarzem snopy, których nikt nie zbiera.

(22) Tak mówi Pan: Niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością i niech się nie chlubi mocarz swoją mocą, niech się nie chlubi bogacz swoim bogactwem!

(23) Lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, iż Ja, Pan, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie - mówi Pan.

(24) Oto idą dni - mówi Pan - w których nawiedzę wszystkich nieobrzezanych mimo obrzezania.

(25) Egipt, Judę, Edom, Amon, Moab i wszystkich z obciętymi włosami, którzy mieszkają na pustyni, gdyż wszystkie narody są nieobrzezane i cały dom izraelski jest nieobrzezanego serca.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość hej

Oz 5,4
Czyny ich bowiem im nie dozwalają powrócić do Boga swojego; bo duch nierządu mieszka w ich wnętrzu, a nie znają Pana.

 

Księga Izajasza

(22) Starłem jak obłok twoje występki, a twoje grzechy jak mgłę: Nawróć się do mnie, bo cię odkupiłem.

 

Ezechiela 20
(32) I nie stanie się to, co wam na myśl przychodzi, gdy mówicie: Będziemy jak narody, jak plemiona ziemi, będziemy wielbić przedmioty i kamienie. (33) Jakom żyw - mówi Wszechmocny Pan - zaiste będę królował nad wami, ręką mocną i ramieniem wzniesionym oraz wylewem gniewu. (34) I wyprowadzę was spośród narodów, i zgromadzę was z ziem, w których zostaliście rozproszeni, ręką mocną i ramieniem wzniesionym oraz wylewem gniewu.

(35) I zaprowadzę was na pustynię ludów, i tam będę was sądził twarzą w twarz; (36) Jak sądziłem waszych ojców na pustyni ziemi egipskiej, tak będę was sądził - mówi Wszechmocny Pan. (37) I spowoduję wasze przejście pod rózgą, i dokładnie was przeliczę. (38) I oddzielę od was bezbożnych i buntowników; wyprowadzę ich z miejsc w których przebywają, lecz do ziemi izraelskiej nie wejdą - i poznacie, że Ja jestem Pan.

(39) Lecz wy, domu izraelski - tak mówi Wszechmocny Pan - odrzućcie od siebie wasze ohydne praktyki. Lecz potem na pewno będziecie mnie słuchać i mojego świętego imienia już nie będziecie bezcześcili swoimi darami i swoimi bałwanami. (40) Gdyż na mojej świętej górze, na wysokiej górze izraelskiej - mówi Wszechmocny Pan - tam służyć mi będzie cały dom izraelski na wieczność, wtedy was zaakceptuję. I będę łaskawie przyjmował ich pierwociny i pierwociny waszych darów wraz wszystkie wasze święte dary. (41) Przyjmę was łaskawie wraz z przyjemnie woniejącą ofiarą, gdy was wyprowadzę spośród narodów i zgromadzę was z państw, w których zostaliście rozproszeni; i uświęcę się pomiędzy wami na oczach narodów.

(42) Wtedy poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wprowadzę was do ziemi izraelskiej, do ziemi, co do której uniosłem moją rękę aby dać ją waszym ojcom. (43) I tam przypomnicie sobie swoje drogi i wszystkie swoje czyny, którymi się splamiliście; i będziecie opłakiwać siebie za wszystkie wasze niegodziwości. (44) I poznacie, że Ja jestem Pan, gdy w taki sposób postąpię z wami, gdyż moje imię nie może być znieważane przez wasze złe postępowanie oraz przez wasze haniebne czyny, domu izraelski - mówi Pan.

 

Księga Sofoniasza

i wytępię z tego miejsca pozostałości Baala, 
i imiona sług bałwochwalczych wraz z kapłanami. 

 

Księga Ezechiela

Przeciw fałszywym prorokom

1 Pan skierował do mnie te słowa: 2 «Synu człowieczy, prorokuj przeciw prorokom izraelskim, prorokuj i mów do tych, którzy prorokują we własnym imieniu: Słuchajcie słowa Pańskiego: 3 Tak mówi Pan Bóg: Biada prorokom głupim, którzy idą za własnym rozumieniem, a niczego nie widzieli. 4 Jak lisy wśród ruin, takimi są twoi prorocy, Izraelu. 
5 Nie wstąpiliście na wyłom ani nie budowaliście murów wokół domu Izraela, aby się ostał w walce w dzień Pana. 6 Oglądają rzeczy zwodnicze i prorokują kłamstwa ci, którzy mawiają: "Wyrocznia Pana". Pan ich nie posłał, a mimo to oczekują spełnienia słowa. 7 Czy nie mieliście widzeń zwodniczych i nie opowiadaliście proroctw fałszywych, gdyście mówili: "Wyrocznia Pana" - a Ja nie mówiłem? 
8 Dlatego tak mówi Pan Bóg: Ponieważ przepowiadaliście rzeczy zwodnicze i mieliście kłamliwe widzenia, Ja występuję przeciwko wam - wyrocznia Pana Boga. 9 Ręka moja dotknie proroków, którzy widzą rzeczy zwodnicze i przepowiadają kłamstwa. Nie będą oni należeć do społeczności mego ludu i nie zostaną wpisani w poczet pokoleń izraelskich, nie wejdą do ziemi Izraela, abyście poznali, że Ja jestem Pan Bóg. 10 Oto wprowadzili mój lud w błąd, mówiąc: "Pokój", podczas gdy pokoju nie było1. A kiedy on budował mur, to tamci pokrywali go tynkiem1. 11 Powiedz tym, którzy go pokrywali tynkiem: <Upadnie on>, [gdy] spadnie deszcz ulewny, nastąpi gradobicie i wicher gwałtowny się zerwie2. 12 I oto mur rozwalony. Czy wam nie powiedzą: Gdzie jest zaprawa, którąście narzucili? 13 Przeto tak mówi Pan Bóg: W zapalczywości mojej sprowadzę wicher gwałtowny, spadnie deszcz ulewny na skutek mojego gniewu i grad na skutek mego oburzenia, by wszystko zniszczyć. 14 I zburzę mur, któryście pokryli tynkiem, powalę go na ziemię, tak że ukażą się jego fundamenty i upadnie, a wy pod nim zginiecie. Wówczas poznacie, że Ja jestem Pan. 15 Wywrę gniew mój na murze i na tych, którzy go tynkiem obrzucili, i powiem wam: Gdzie jest mur i ci, którzy go tynkowali - 16 prorocy Izraela, wieszczący o Jerozolimie, którzy mieli o niej widzenia pokoju, ale w której nie było pokoju?» - wyrocznia Pana Boga. 
 

Fałszywe prorokinie

17 «A ty, synu człowieczy, zwróć swoje oblicze ku córkom twojego narodu, samorzutnie głoszącym przepowiednie, i prorokuj przeciwko nim! 18 Powiesz: Tak mówi Pan Bóg: Biada tym, które szyją wstążki na wszystkie przeguby rąk i sporządzają zasłony wszelkiego kształtu na głowy, aby usidlać dusze3. Łowicie dusze ludu mego, a własne dusze chcecie przy życiu zachować? 19 Bezcześcicie Mnie przed ludem moim dla garści jęczmienia i kęsa chleba, zabijając dusze, które nie powinny umrzeć, a oszczędzając dusze, które nie powinny żyć, gdy okłamujecie mój lud, który chętnie słucha kłamstwa. 
20 Przeto tak mówi Pan Bóg: Oto wystąpię przeciwko wstążkom, którymi usidlacie dusze jak ptaki. Pozrywam je z ramion waszych i dusze przez was usidlone wypuszczę na wolność. 21 Pozrywam wasze zasłony i tak jak ptaki wyzwolę lud mój z rąk waszych, aby już więcej nie był łupem w waszych rękach, i poznacie, że Ja jestem Pan. 
22 Ponieważ zasmucałyście kłamstwem serce sprawiedliwego, chociaż Ja go nie zasmucałem, i ponieważ wzmacniałyście ręce bezbożnego, aby nie zawrócił ze swe drogi złej i żył, 23 dlatego nie będziecie miały widzeń złudnych i nie będziecie więcej prorokowały. Wyzwolę lud mój z ręki waszej i poznacie, że Ja jestem Pan». 

 

Druga Księga Mojżeszowa 22.18 "Czarownicy nie zostawisz przy życiu."

Trzecia Księga Mojżeszowa 19.26,31 "Nie będziecie jedli niczego z krwią; nie będziecie wróżyć ani czarować." "Nie będziecie się zwracać do wywoływaczy duchów ani do wróżbitów. Nie wypytujcie ich, bo staniecie się przez nich nieczystymi; Ja, Pan, jestem Bogiem waszym."

Trzecia Księga Mojżeszowa 20.6,27 "Kto zaś zwróci się do wywoływaczy duchów i do wróżbitów, by naśladować ich w cudzołóstwie, to zwrócę swoje oblicze przeciwko takiemu i wytracę go spośród jego ludu." "A jeżeli mężczyzna albo kobieta będą wywoływać duchy lub wróżyć, to poniosą śmierć. Ukamienują ich, krew ich spadnie na nich."

Piąta Księga Mojżeszowa 18.9-14, 20 "Gdy tedy wejdziesz do ziemi, którą Pan, Bóg twój, ci daje, nie naucz się czynić obrzydliwości tych ludów; niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wieszczbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych; gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni, i z powodu tych obrzydliwości Pan, Bóg twój, wypędza ich przed tobą. Bądź bez skazy przed Panem, Bogiem twoim, gdyż te narody, które ty wypędzasz, słuchają wieszczbiarzy i wróżbitów, a na to Pan tobie nie pozwolił." 

Księga Izajasza 8.19 "A gdy wam będą mówić: Radźcie się wywoływaczy duchów i czarowników, którzy szepcą i mruczą, to powiedzcie: Czy lud nie ma się radzić swojego Boga?Czy ma się radzić umarłych w sprawie żywych?"

 

 

Księga Ezechiela

Przysłowia ludowe

21 Pan skierował do mnie te słowa: 22 «Synu człowieczy, cóż to macie za przysłowie o ziemi izraelskiej, które głosi: 
"Dłużą się dni, 
a wszystkie proroctwa zawodzą". 
23 Dlatego powiedz im: Tak mówi Pan Bóg: Ja sprawię, że przypowieści tej zostanie położony kres i nie będą jej więcej powtarzać w Izraelu. Co więcej, powiedz im: 
"Nadchodzą dni, gdy każde widzenie 
stanie się rzeczywistością". 
24 Nie będzie już bowiem wśród pokoleń izraelskich żadnego fałszywego widzenia ani żadnego złudnego proroctwa, 25 gdyż Ja, Pan, przemawiam, a to, co mówię, to stanie się niechybnie; już za dni waszych, ludu zbuntowany, ogłoszę wyrok i wykonam go» - wyrocznia Pana Boga. 
26 Potem Pan skierował do mnie te słowa: 27 «Synu człowieczy, oto Izraelici powiadają: "Widzenie, jakie on ma, odnosi się do dni bardzo odległych. Prorokuje o dalekiej przyszłości". 28 Przeto powiedz im: Tak mówi Pan Bóg: Już więcej żaden z moich wyroków nie dozna zwłoki. Cokolwiek mówię, to mówię i wykonam» - wyrocznia Pana Boga. 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość hej

(Aleje Jerozolimskie w Warszawie, Brama Rybna w Lublinie)

 

Księga Sofoniasza

Sąd Pański

2 Całkowicie usunę wszystko z powierzchni ziemi - wyrocznia Pana: 
3 Usunę ludzi i bydło, 
usunę ptactwo powietrzne i ryby morskie, 
i zgorszenia wraz z bezbożnymi; 
i wytępię człowieka z oblicza ziemi - wyrocznia Pana. 
4 I wyciągnę rękę przeciwko Judzie, 
i przeciw wszystkim mieszkańcom Jeruzalem; 
i wytępię z tego miejsca pozostałości Baala, 
i imiona sług bałwochwalczych wraz z kapłanami. 
5 [Wytępię] także tych, którzy na dachach oddają pokłon wojsku niebieskiemu, 
i tych, którzy oddają pokłon, przysięgając na Pana 
i przysięgając [również] na Milkoma1, 
6 i tych, którzy się odwracają od Pana, 
i którzy Go nie szukają, 
i nie pytają o Niego. 
7 Milczcie przed obliczem Pana Boga, 
gdyż bliski jest dzień Pański, 
bo już przygotował Pan ofiarę, 
poświęcił swoich zaproszonych2. 
8 W dniu zaś ofiary Pańskiej 
Ja ześlę karę na książąt i synów królewskich, 
i wszystkich, którzy się ubierają w szaty cudzoziemskie. 
9 I w owym dniu ześlę karę na każdego, który butnie wstępuje na próg; 
na tych, którzy napełniają dom swego Pana gwałtem i oszustwem3. 
10 I będzie owego dnia - wyrocznia Pana - 
głośne wołanie od BRAMY RYBNEJ, 
i lament z drugiej strony [miasta] 
oraz trzask wielki od strony pagórków. 
11 Narzekajcie, mieszkańcy Moździerza4, 
bo wytępiony będzie cały lud Kanaanu; 
wygładzeni zostaną wszyscy, którzy odważają srebro. 
12 <Wówczas tak będzie>: z pochodniami przeszukam Jeruzalem, 
i ześlę karę na mężów zastygłych na swych drożdżach5, 
którzy mówią w swych sercach: «Nie uczyni Pan dobrze i źle nie uczyni». 
13 Majętność ich będzie na łup wydana, 
a domy ich - na spustoszenie, 
i zbudują domy, lecz nie będą mieszkali; 
zasadzą także winnice, ale nie będą pili z nich wina. 
14 Bliski jest wielki dzień Pański, 
bliski i rychły on bardzo; 
głos dnia Pańskiego okrutny; 
wtedy z rozpaczy zakrzyknie i mocarz. 
15 Dzień ów będzie dniem gniewu6, 
dniem ucisku i utrapienia, 
dniem ruiny i spustoszenia, 
dniem ciemności i mroku, 
dniem chmury i burzy, 
16 dniem trąby i krzyku wojennego - 
przeciwko miastom obronnym 
i przeciw basztom wysokim. 
17 I udręczę ludzi, że chodzić będą jak niewidomi, 
ponieważ zawinili przeciwko Panu; 
i krew ich jak kurz będzie rozpryskana, 
a ich szpik7 jak błoto. 
18 Ani ich srebro, ani ich złoto 
nie zdoła ich ocalić 
w dniu gniewu Pana, 
gdyż ogień Jego zapalczywy 
strawi całą ziemię; 
bo dokona zagłady - zaiste strasznej - 
wszystkich mieszkańców ziemi. 

 

Sąd Boży nad Jerozolimą

1 Biada buntowniczemu i splugawionemu miastu, co stosuje ucisk! 
2 Nie słucha głosu i nie przyjmuje ostrzeżenia, 
nie ufa Panu 
i nie przybliża się do swego Boga. 
3 Jego książęta są pośród niego lwami ryczącymi, 
sędziowie jego - wieczorem1 wilkami, 
które nic do rana nie pozostawiają. 
4 Prorocy jego są lekkomyślni - mężowie wiarołomni, 
jego kapłani zbezcześcili świętość - pogwałcili Prawo. 
5 Pan sprawiedliwy jest pośród niego, 
nie czyni niesprawiedliwości... 
Każdego rana wydaje wyrok2, 
nie zawodzi, skoro świta2. 
6 Wytraciłem narody, 
ich twierdze są zniszczone, 
spustoszyłem ich ulice, 
tak że nie ma przechodnia; 
ogołocone są ich miasta, 
tak że nie ma nikogo, nie ma mieszkańca. 
7 Mówiłem: «Bój się Mnie jednak, 
przyjmij pouczenie! 
A tak nie zniknie sprzed jej oczu3 
wszystko to, za co ją ukarałem». 
Ale oni się pospieszyli znieprawić wszystkie swoje czyny. 
8 Przeto oczekujcie na Mnie - wyrocznia Pana - 
w dniu, gdy powstanę jako oskarżyciel4, 
bo postanowiłem zgromadzić narody, 
zebrać królestwa, 
aby wylać na nie moje oburzenie, 
cały mój gniew zapalczywy, 
bo ogień mej żarliwości pochłonie całą ziemię. 


Apokalipsa św. Jana
11 Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi,
i plugawy niech się jeszcze splugawi,
a sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość,
a święty niechaj się jeszcze uświęci!
12 Oto przyjdę niebawem,
a moja zapłata jest ze mną,
by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca.
13 Ja jestem Alfa i Omega,
Pierwszy i Ostatni,
Początek i Koniec.
14 Błogosławieni, którzy płuczą swe szaty,
aby władza nad drzewem życia do nich należała
i aby bramami wchodzili do Miasta.
15 Na zewnątrz są psy, guślarze, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy
i każdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość Paszoł Na luj!

Idź być głupcem gdzie indziej.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość hej

Idź być głupcem gdzie indziej.

 

Księga Koheleta

2 Serce mędrca zwraca się ku prawej stronie, 
a serce głupca ku lewej. 
3 Nawet gdy głupiec idzie drogą, brakuje mu rozwagi 
i mówi o każdym: «To głupiec». 

12 Słowa z ust mędrca są przyjemnością, 
lecz usta głupca gubią jego samego. 
13 Początek słów jego ust to głupstwo, 
a koniec jego mowy to wielkie szaleństwo. 
14 A głupiec mnoży słowa. 
Nie wie [przecież] człowiek, co będzie, 
bo kto mu oznajmi, co będzie potem? 

 

„Jam jest ten, który niweczy znaki wróżów i wykazuje głupotę wieszczków, wstecz odrzuca mędrców i wiedzę ich czyni głupstwem”. Iz 44,25 

„Człowiek mądrego serca przyjmuje przykazania, lecz gadatliwy głupiec upadnie”. Prz 10,8

 

Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: On udaremnia zamysły przebiegłych lub także: Wie Pan, że próżne są zamysły mędrców”. 1 Kor 3,18-20

 

„Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. Napisane jest bowiem: Wytracę mądrość mędrców, a przebiegłość przebiegłych zniweczę. Gdzie jest mędrzec? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego, co doczesne? Czyż nie uczynił Bóg głupstwem mądrości świata?…  Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców…”. 1 Kor 1,18-20.26.27

 

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość hej

Ks. Wyjścia 33:20 …Nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość hej

Apokalipsa św. Jana

Pieczętowanie Bożych sług

1 Potem ujrzałem czterech aniołów 

stojących na czterech narożnikach ziemi1, 

powstrzymujących cztery wiatry ziemi, 

aby wiatr nie wiał po ziemi 

ani po morzu, ani na żadne drzewo. 

2 I ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, 

mającego pieczęć Boga żywego. 

Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, 

którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu: 

3 «Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom, 

aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego»2. 

4 3 I usłyszałem liczbę opieczętowanych: 

sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych 

ze wszystkich pokoleń synów Izraela4: 

5 z pokolenia Judy dwanaście tysięcy opieczętowanych, 

z pokolenia Rubena dwanaście tysięcy, 

z pokolenia Gada dwanaście tysięcy, 

6 z pokolenia Asera dwanaście tysięcy, 

z pokolenia Neftalego dwanaście tysięcy, 

z pokolenia Manassesa dwanaście tysięcy, 

7 z pokolenia Symeona dwanaście tysięcy, 

z pokolenia Lewiego dwanaście tysięcy, 

z pokolenia Issachara dwanaście tysięcy, 

8 z pokolenia Zabulona dwanaście tysięcy, 

z pokolenia Józefa dwanaście tysięcy, 

z pokolenia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych. 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość hej

Triumf wybranych

9 Potem ujrzałem: 

a oto wielki tłum, 

którego nie mógł nikt policzyć, 

z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, 

stojący przed tronem i przed Barankiem. 

Odziani są w białe szaty, 

a w ręku ich palmy. 

10 I głosem donośnym tak wołają: 

«Zbawienie u Boga naszego, Zasiadającego na tronie 

i u Baranka». 

11 A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czworga Zwierząt, 

i na oblicza swe padli przed tronem, 

i pokłon oddali Bogu, 12 mówiąc: 

«Amen. 

Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków! Amen». 

13 A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: 

«Ci przyodziani w białe szaty 

kim są i skąd przybyli?» 

14 I powiedziałem do niego: 

«Panie, ty wiesz». 

I rzekł do mnie: 

«To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku 

i opłukali swe szaty, 

i w krwi Baranka je wybielili6. 

15 Dlatego są przed tronem Boga 

i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy. 

A Zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi7. 

16 8 Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, 

i nie porazi ich słońce ani żaden upał, 

17 bo paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, 

i poprowadzi ich do źródeł wód życia: 

i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu».

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość hej

NOWE JERUZALEM

Nowe stworzenie - Jeruzalem niebiańskie1

1 I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, 

bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, 

i morza już nie ma. 

2 I Miasto Święte - Jeruzalem Nowe 

ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, 

przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. 

3 I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: 

«Oto przybytek Boga z ludźmi: 

i zamieszka wraz z nimi, 

i będą oni Jego ludem, 

a On będzie "BOGIEM Z NIMI"2. 

4 I otrze z ich oczu wszelką łzę, 

a śmierci już odtąd nie będzie. 

Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu 

już [odtąd] nie będzie, 

bo pierwsze rzeczy przeminęły». 

5 I rzekł Zasiadający na tronie: 

«Oto czynię wszystko nowe». 

I mówi: 

«Napisz: 

Słowa te wiarygodne są i prawdziwe». 

6 I rzekł mi: 

«Stało się. 

Jam Alfa i Omega, 

Początek i Koniec. 

Ja pragnącemu 

dam darmo pić ze źródła wody życia. 

7 Zwycięzca to odziedziczy 

i będę Bogiem dla niego, 

a on dla mnie będzie synem3. 

8 A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i wszelkich kłamców: 

udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką. 

To jest śmierć druga». 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość hej

Jeruzalem czasów mesjańskich

9 I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, 

co trzymają siedem czasz pełnych siedmiu plag ostatecznych5, 

i tak się do mnie odezwał: 

«Chodź, 

ukażę ci Oblubienicę, 

Małżonkę Baranka». 

10 I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, 

i ukazał mi Miasto Święte - 

Jeruzalem, 

zstępujące z nieba od Boga, 

11 mające chwałę Boga. 

Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, 

jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu: 

12 Miało ono mur wielki a wysoki, 

miało dwanaście bram, 

a na bramach - dwunastu aniołów 

i wypisane imiona, 

które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraela6. 

13 Od wschodu trzy bramy 

i od północy trzy bramy, 

i od południa trzy bramy, 

i od zachodu trzy bramy. 

14 A mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, 

a na nich dwanaście imion dwunastu Apostołów Baranka7. 

15 A ten, który mówił ze mną, miał złotą trzcinę jako miarę, 

by zmierzyć Miasto8 i jego bramy, i jego mur. 

16 A Miasto układa się w czworobok9 

i długość jego tak wielka jest, jak i szerokość. 

I zmierzył Miasto trzciną poprzez dwanaście tysięcy10 stadiów: 

długość, szerokość i wysokość jego są równe. 

17 I zmierzył jego mur - sto czterdzieści cztery łokcie: 

miara, którą ma anioł, jest miarą człowieka. 

18 A mur jego jest zbudowany z jaspisu, 

a Miasto - to czyste złoto do szkła czystego podobne. 

19 A warstwy fundamentu pod murem Miasta 

zdobne są wszelakim drogim kamieniem11. 

Warstwa pierwsza - jaspis, 

druga - szafir, 

trzecia - chalcedon, 

czwarta - szmaragd, 

20 piąta - sardoniks, 

szósta - krwawnik, 

siódma - chryzolit, 

ósma - beryl, 

dziewiąta - topaz, 

dziesiąta - chryzopraz, 

jedenasta - hiacynt, 

dwunasta - ametyst. 

21 A dwanaście bram to dwanaście pereł: 

każda z bram była z jednej perły. 

I rynek Miasta to czyste złoto jak szkło przeźroczyste. 

22 A świątyni w nim nie dojrzałem: 

bo jego świątynią jest Pan Bóg wszechmogący 

oraz Baranek12. 

23 I Miastu nie trzeba słońca ni księżyca, 

by mu świeciły, 

bo chwała Boga je oświetliła, 

a jego lampą - Baranek. 

24 I w jego świetle będą chodziły narody, 

i wniosą do niego królowie ziemi swój przepych. 

25 I za dnia bramy jego nie będą zamknięte: 

bo już nie będzie tam nocy13. 

26 I wniosą do niego przepych i skarby narodów. 

27 A nic nieczystego do niego nie wejdzie 

ani ten, co popełnia ohydę i kłamstwo, 

lecz tylko zapisani w księdze życia Baranka.

 

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość hej

Nie Baal, lecz tylko Pan decyduje, kiedy spadnie deszcz. 

 

Księga Izajasza

Rozprawa Boga z bałwochwalcami

1 «Przystępny byłem dla tych, co o Mnie nie dbali, 

tym, którzy Mnie nie szukali1, dałem się znaleźć. 

Mówiłem: "Oto jestem, jestem!" do narodu, 

który nie wzywał mego imienia. 

2 Codziennie wyciągałem ręce 

do ludu buntowniczego i niesfornego2, 

który postępował drogą zła, 

ze swoimi zachciankami. 

3 To lud, co Mnie pobudzał do gniewu 

bez ustanku a bezczelnie, 

składając ofiary w gajach 

i paląc kadzidło na cegłach, 

4 przebywając w grobowcach 

i spędzając noce w zakamarkach, 

jedząc wieprzowe mięso 

i nieczyste potrawy z sosem w swych misach. 

5 To lud, który mówił: "Odejdź, 

nie przystępuj do mnie, 

bo uczyniłbym cię poświęconym"3. 

To [wywołuje] dym w moich nozdrzach3, 

ogień płonący przez cały dzień. 

6 Oto mam przed sobą zapisane [wszystko]. 

Nie spocznę, dopóki im nie odpłacę, 

<a odpłacę im pełną miarą> 

7 za ich winy i za winy ich ojców, 

za wszystkie razem, mówi Pan, 

za to, że palili kadzidło na górach 

i znieważali Mnie na pagórkach. 

Wymierzę im należność za uczynki 

przedtem wyliczone - pełną miarą. 

8 Tak mówi Pan: 

Gdy znajdzie się dojrzały sok w winnych jagodach, 

mówią "Nie niszczyć ich, bo to błogosławieństwo". 

Podobnie uczynię przez wzgląd na moje sługi, 

aby nie zniszczyć wszystkiego. 

9 Z Jakuba wywiodę potomstwo, 

z Judy - dziedzica mych gór. 

Moi wybrani odziedziczą krainę 

i moi słudzy mieszkać tam będą. 

10 Stanie się Saron pastwiskiem dla trzody, 

a dolina Akor - wygonem dla bydła, 

na korzyść mego ludu, co Mnie poszukuje. 

11 Lecz was, którzy porzucacie Pana, 

zapominacie o mojej świętej górze, 

nakrywacie stół na cześć Gada4 

i napełniacie czarkę wina na cześć Meniego4, 

12 was przeznaczam pod miecz; 

wszyscy padniecie w rzezi, 

ponieważ wołałem, a nie odpowiedzieliście, 

przemawiałem, a nie słuchaliście. 

Dopuściliście się zła w moich oczach 

i wybraliście to, co Mi się nie podoba. 

13 Dlatego tak mówi Pan Bóg: 

Oto moi słudzy jeść będą, 

a wy będziecie łaknąć. 

Oto moi słudzy pić będą, 

a wy będziecie cierpieć pragnienie. 

Oto moi słudzy weselić się będą, 

a wy będziecie wstyd odczuwać. 

14 Oto moi słudzy śpiewać będą 

z radości serdecznej, 

a wy jęczeć będziecie z bólu serdecznego 

i zawodzić będziecie zgnębieni na duchu. 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość hej

Apokalipsa św. Jana

15 Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. 
Obyś był zimny albo gorący! 
16 A tak, skoro jesteś letni 
i ani gorący, ani zimny, 
chcę cię wyrzucić z mych ust.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość hej

Apokalipsa św. Jana

1 Potem posłyszałem donośny głos ze świątyni, mówiący do siedmiu aniołów: 
«Idźcie, a wylejcie siedem czasz gniewu Boga na ziemię!» 
2 I poszedł pierwszy, 
i wylał swą czaszę na ziemię. 
A wrzód złośliwy, bolesny, wystąpił na ludziach1, 
co mają znamię Bestii, 
i na tych, co wielbią jej obraz. 
3 2 A drugi wylał swą czaszę na morze. 
I stało się ono krwią jakby zmarłego, 
i każda z istot żywych poniosła śmierć - 
te, które są w morzu. 
4 A trzeci wylał swą czaszę na rzeki i źródła wód: 
i stały się krwią. 
5 I usłyszałem anioła wód, mówiącego: 
«Ty jesteś sprawiedliwy, 
Który jesteś, Który byłeś, 
o Święty, 
że tak osądziłeś. 
6 Ponieważ wylali krew świętych i proroków, 
krew również pić im dałeś. 
Godni są tego!» 
7 I usłyszałem, jak mówił ołtarz3: 
«Tak, Panie, Boże wszechwładny, 
prawdziwe są Twoje wyroki i sprawiedliwe». 
8 A czwarty wylał swą czaszę na słońce: 
i dano mu władzę dotknąć ogniem ludzi. 
9 I ludzie zostali dotknięci wielkim upałem, 
i bluźnili imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami, 
a nie nawrócili się, by oddać Mu chwałę. 
10 A piąty wylał swą czaszę na tron Bestii: 
i w jej królestwie nastały ciemności4, 
a ludzie z bólu gryźli języki 
11 i Bogu nieba bluźnili za bóle swoje i wrzody, 
ale od czynów swoich się nie odwrócili. 
12 A szósty wylał swą czaszę na rzekę wielką, na Eufrat. 
A wyschła jej woda, 
by dla królów ze wschodu słońca droga stanęła otworem5. 
13 I ujrzałem wychodzące z paszczy Smoka i z paszczy Bestii, 
i z ust Fałszywego Proroka6 
trzy duchy nieczyste jakby ropuchy7; 
14 a są to duchy czyniące znaki - demony, 
które wychodzą ku królom całej zamieszkanej ziemi, 
by ich zgromadzić na wojnę w wielkim dniu wszechmogącego Boga. 
15  Błogosławiony, który czuwa 
i strzeże swych szat, 
by nago nie chodzić i by sromoty jego nie widziano>8. 
16 I zgromadziły ich na miejsce, zwane po hebrajsku Har-Magedon9. 
17 Siódmy wylał swą czaszę w powietrze: 
a ze świątyni od tronu dobył się donośny głos mówiący: 
«Stało się!» 
18 I nastąpiły błyskawice i głosy, i gromy, 
i nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, 
jakiego nie było, odkąd jest człowiek na ziemi: 
takie trzęsienie ziemi, tak wielkie. 
19 A wielkie miasto rozpadło się na trzy części10 
i miasta pogan runęły. 
I wspomniał Bóg na Wielki Babilon, 
by mu dać kielich wina - gniewu zapalczywości swej. 
20 I pierzchła każda wyspa, i gór już nie znaleziono. 
21 I grad ogromny o wadze jakby talentu spadł z nieba na ludzi. 
A ludzie Bogu bluźnili za plagę gradu, 
bo plaga jego jest bardzo wielka.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość hej

List św. Jakuba

4 Cudzołożnicy3, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeżeli więc ktoś zamierzałby być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. 

 

BABILON MATKA WSZETECZNIC I OBRZYDLIWOSCI ZIEMI

Apokalipsa św. Jana

Zapowiedź upadku "Wielkiego Babilonu"

1 Potem ujrzałem innego anioła - zstępującego z nieba 
i mającego wielką władzę, 
a ziemia od chwały jego rozbłysła. 
2 I głosem potężnym tak zawołał: 
«Upadł, upadł Babilon - stolica1. 
I stała się siedliskiem demonów 
i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego, 
i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt, 
3 bo winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody, 
i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu, 
a kupcy ziemi wzbogacili się ogromem jej przepychu». 
 

Nakaz ucieczki

4 I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: 
«Ludu mój, wyjdźcie z niej2, 
byście nie mieli udziału w jej grzechach 
i żadnej z jej plag nie ponieśli: 
5 bo grzechy jej narosły - aż do nieba, 
i wspomniał Bóg na jej zbrodnie. 
6 Odpłaćcie jej tak, jak ona odpłacała, 
i za jej czyny oddajcie podwójnie: 
w kielichu, w którym przyrządzała wino, podwójny dział dla niej przyrządźcie! 
7 Ile się wsławiła i osiągnęła przepychu, 
tyle jej zadajcie katuszy i smutku! 
Ponieważ mówi w swym sercu: 
"Zasiadam jak królowa 
i nie jestem wdową3, 
i z pewnością nie zaznam żałoby", 
8 dlatego w jednym dniu nadejdą jej plagi: 
śmierć i smutek, i głód; 
i będzie ogniem spalona, 
bo mocny jest Pan Bóg, który ją osądził. 
 

Opłakiwanie zagłady Babilonu

9 I będą płakać i lamentować nad nią królowie ziemi, 
którzy nierządu z nią się dopuścili i żyli w przepychu, 
kiedy zobaczą dym jej pożaru. 
10 Stanąwszy z daleka ze strachu przed jej katuszami, powiedzą: 
"Biada, biada, wielka stolico, 
Babilonie, stolico potężna! 
Bo w jednej godzinie sąd na ciebie przyszedł!" 
11 A kupcy ziemi płaczą i żalą się nad nią, 
bo ich towaru nikt już nie kupuje: 
12 towaru - złota i srebra, 
drogiego kamienia i pereł, 
bisioru i purpury, 
jedwabiu i szkarłatu, 
wszelkiego drewna tujowego i przedmiotów z kości słoniowej, 
wszelkich przedmiotów z drogocennego drewna, spiżu, żelaza, marmuru, 
13 cynamonu i wonnej maści amomum, 
pachnideł, olejku, kadzidła, 
wina, oliwy, najczystszej mąki, pszenicy, 
bydła i owiec, 
koni, powozów oraz ciał i dusz ludzkich5. 
14 Dojrzały owoc, pożądanie twej duszy, odszedł od ciebie, 
a przepadły dla ciebie wszystkie rzeczy wyborne i świetne, 
i już ich nie znajdą. 
15 Kupcy tych [towarów], którzy wzbogacili się na niej, 
staną z daleka ze strachu przed jej katuszami, 
płacząc i żaląc się, w słowach: 
16 "Biada, biada, wielka stolico, 
odziana w bisior, purpurę i szkarłat, 
cała zdobna w złoto, drogi kamień i perłę, 
17 bo w jednej godzinie przepadło tak wielkie bogactwo!" 
A każdy sternik i każdy żeglarz przybrzeżny, 
i marynarze, i wszyscy, co pracują na morzu, 
stanęli z daleka 
18 i patrząc na dym jej pożaru, tak wołali: 
"Jakież jest miasto podobne do stolicy?" 
19 I rzucali proch sobie na głowy, 
i wołali płacząc i żaląc się w słowach: 
"Biada, biada, bo wielka stolica, 
w której się wzbogacili wszyscy, co mają okręty na morzu, 
dzięki jej dostatkowi, 
przepadła w jednej godzinie". 
20 Wesel się nad nią, niebo, i święci, apostołowie, prorocy, bo przeciw niej Bóg rozsądził waszą sprawę». 
21 I potężny jeden anioł dźwignął kamień 
jak wielki kamień młyński, 
i rzucił w morze, mówiąc: 
«Tak z rozmachem Babilon, wielka stolica, zostanie rzucona 
i już jej nie będzie można znaleźć. 
22 6 I głosu harfiarzy, śpiewaków, fletnistów, trębaczy 
już w tobie się nie usłyszy. 
I żadnego mistrza jakiejkolwiek sztuki 
już w tobie nie będzie można znaleźć. 
I terkotu żaren 
już w tobie nie będzie słychać. 
23 I światło lampy 
już w tobie nie rozbłyśnie. 
I głosu oblubieńca i oblubienicy 
już w tobie się nie usłyszy: 
bo kupcy twoi byli możnowładcami na ziemi, 
bo twymi czarami omamione zostały wszystkie narody - 
24 i w niej znalazła się krew proroków i świętych, i wszystkich zabitych na ziemi».

 

2 Ezdrasza

(37) I widziałem, a oto stworzenie jak lew podniosło się z lasu rycząc; i słyszałem, jak on wypowiedział ludzkim głosem do orła, i mówił:

(38) "Słuchaj a będę mówić do ciebie. Najwyższy mówi do ciebie,

(39) `Czyż nie jesteś jedynym, który pozostał z czterech bestii, które uczyniłem panującymi w moim świecie tak, że koniec moich czasów mógł przyjść podczas ich rządów?

(40) Ty, czwarty, który przyszedłeś, zwyciężyłeś wszystkie zwierzęta, które przeminęły wcześniej; i ty panowałeś nad całym światem z wielkim terrorem i nad całą ziemią, z bolesnym uciskiem tak długo mieszkałeś na ziemi z oszustwem.

(41) A ty sądziłeś ziemię, ale nie prawdą.

(42) To ty szkodziłeś cichych i raniłeś spokojnych; nienawidziłeś tych, którzy mówią prawdą i kochałeś kłamców; zniszczyłeś mieszkania tych, którzy przynosili owoc, i kładłeś niskie mury tym, którzy nie zrobili ci nic złego.

(43) I twoja bezczelność doszła przed Najwyższego i twoja duma do Mocnego.

(44) I Najwyższy wejrzał na jego czasy, a oto one skończyły się, a jego wiek został zakończony!

(45) Tak więc na pewno znikniesz ty orle, i twoje przerażające skrzydła i twoje najbardziej złe małe skrzydełka i wasze złośliwe głowy i twoje najbardziej złe szpony, i całe twoje bezwartościowe ciało

(46) tak, że cała ziemia uwolniona od twej przemocy, może być odświeżona i uwolniona, a może mieć nadzieję na sąd i miłosierdzie Tego, który ją uczynił ".

 

PRZESTAN CZCIC SATANISTYCZNYCH UKRYTYCH TRANSGENDER FALSZYWYCH IDOLI KLAMOCOW!!! (POLITYKOW, RODZINY KROLEWSKIE,  AKTOROW, MUZYKOW, MODELKI I MODELE, SPORTOWCOW, PREZENTEROW TELEWIZYJNYCH ITD., WSZYSTKICH SLAWNYCH I BOGATYCH NA CALYM SWIECIE), ONI SA UKRYCI TRANSGENDER,  SA ODWROCENI NA OBRAZ SZATANA, ZOBACZ OBOJNIACKIEGO BAPHOMET, ON JEST ONA I ONA JEST ON, ONI SA SYNAGOGA SZATANA I CZCZA SZATANA, PRZESTAN CZCIC ICH! W KAZDYM ICH FILMIE, W KLIPACH MUZYCZNYCH, W REKLAMACH, W CZASOPISMACH SA TYLKO TRANSY! MOZESZ WIDZIEC TE RZECZY DZIEKI POMOCY DUCHA SWIETEGO. SLOWO KLUCZ NA YOUTUBE ''TRANSVESTIGATION''  I ''TRANSPOCALYPSE''. OPAMIETAJ SIE!! BOG NIE BEDZIE NIKOMU POBLAZAL!!!

Ewangelia wg św. Jana

1  przechodząc obok ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. 2 Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: «Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomym - on czy jego rodzice?» 3 Jezus odpowiedział: «Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale [stało się tak], aby się na nim objawiły sprawy Boże. 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość hej

PRZESTAN SLUCHAC ICH SATANISTYCZNEJ MUZYKI I OGLADAC ICH FILMY, WE WSZYSTKICH RODZAJACH ROZRYWKI DLA MAS SA TRANSY  I SATANISTYCZNE SYMBOLE, WIADOMOSCI PODPROGOWE! NIE BEDZIE WIECEJ OSTRZEGANIA!

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość hej

FLAGA ORŁA, AMERYKA BABILON WIELKI MATKA WSZETECZNIC I OBRZYDLIWOSCI ZIEMI

(merkel shakes youtube)

List św. Jakuba
 19 Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz - lecz także i złe duchy wierzą i drżą9.
 
Apokalipsa św. Jana
 13 I ujrzałem wychodzące z paszczy Smoka i z paszczy Bestii, 
i z ust Fałszywego Proroka6 
trzy duchy nieczyste jakby ropuchy7; 
14 a są to duchy czyniące znaki - demony, 
które wychodzą ku królom całej zamieszkanej ziemi, 
by ich zgromadzić na wojnę w wielkim dniu wszechmogącego Boga. 

Apokalipsa św. Jana
15 A królowie ziemscy, wielmoże i wodzowie, 
bogacze i możni, 
i każdy niewolnik, i wolny 
ukryli się do jaskiń i górskich skał. 
16 I mówią do gór i do skał: 
«Padnijcie na nas 
i zakryjcie nas przed obliczem Zasiadającego na tronie 
i przed gniewem Baranka, 
17 bo nadszedł Wielki Dzień Jego gniewu, 
a któż zdoła się ostać?»

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość hej

1 List św. Piotra
8 Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. 9 Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu! Wiecie, że te same cierpienia ponoszą wasi bracia na świecie.

Ewangelia wg św. Jana
31 Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony.
 
NAWET SYNOWIE IZRAELSCY BEDA WRZUCENI W CIEMNOSC A NA ICH MIEJSCE WEJDA POGANIE KTORZY SLUCHAJA SLOW PANA. TAM BEDZIE PLACZ I ZGRZYTANIE ZEBOW! CZY NIE OSTRZEGAM I GROZE! PRACUJECIE  NA SWOJE NIE ZBAWIENIE CZCZAC FALSZYWE BOZKI (BAALA - OSZUSCI PODAJACY SIE ZA JEZUSA CHRYSTUSA I ASZERE -TO NIE JEST MATKA JEZUSA CHRYSTUSA) 
 „A Jezus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Chrystus, i wielu zwiodą.” MAT. 24,4-5 
1 List do Koryntian 14 Czyż sama natura nie poucza nas, że hańbą jest dla mężczyzny nosić długie włosy, 15 podczas gdy dla kobiety jest właśnie chwałą?
W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.” MAT. 7,22-23
WSZYSTKIE FALSZYWE BOZKI POKAZUJA SATANISTYCZNE SYMBOLE REKA JAK 666 (SHIVA, BUDDA), FALSZYWI CHRYSTUSOWIE ZNAK BAPHOMET REKA, DLUGIE WLOSY JAK KOBIETA, WYGLAD TRANSGENDER - OBIE PLCIE.

Apokalipsa św. Jana «Jeśli kto wielbi Bestię, i obraz jej, i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę, 
10 ten również będzie pić wino zapalczywości Boga przygotowane, nierozcieńczone, w kielichu Jego gniewu; 
i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec Baranka. 
NIE CZCIJ  SATANISTYCZNYCH TRANSGENDER FALSZYWYCH IDOLI KLAMCOW!!!, SLOWO KLUCZ NA YOUTUBE: ''TRANSPOCALYPSE'' I ''TRANSVESTIGATION'' (POLITYKOW, RODZINY KROLEWSKIE, AKTOROW, PIOSENKARZY, MODELI, PROJEKTANTOW MODY, SPORTOWCOW, PREZENTEROW TELEWIZYJNYCH, PISARZY, JUTUBEROW ITD., WSZYSTKICH SLAWNYCH I BOGATYCH NA CALYM SWIECIE, WSZYSCY POKAZUJA SATANISTYCZNE SYMBOLE, ONI SA SYNAGOGA SZATANA I CZCZA SZATANA) SLUCHAJAC  ICH MUZYKI I OGLADAJAC ICH FILMY TO BUNT PRZECIWKO PANU. WSZYSTKO TO MA ZA ZADANIE DO KUSZENIA I ZWODZENIA WAS. KUPUJAC ICH WYROBY, WPLACAJAC DATKI NA ROZNE ICH CELE ZAPELNIASZ ICH KIESZEN. WSZYSTKIE ORGANIZACJE, FALSZYWE KOSCIOLY, MEDIA, WSZYSTKIE  RZADY NA SWIECIE NALEZA DO SYNAGOGI SZATANA. WSZYSCY NOSZA JARMULKI. ONI RAZEM PRACUJA W CIEMNOSCI. ONI GRAJA ROZNE POSTACIE, WIEKSZOSC SMIERCI SATANISTYCZNYCH IDOLI JEST FIKCJA, DOSTAJA NOWA TOZSAMOSC I GRAJA NOWA ROLE I POSTAC. WSZYSTKO JEST SCENA! NIE BADZ ZWIEDZIONY!
 Apokalipsa św. Jana 17 i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia - imienia Bestii lub liczby jej imienia. 
SZATAN OBRACA WSZYSTKO DO GORY NOGAMI, DO TYLU.  (PRZYKLAD: LIVE=EVIL) WSZYSTKO W KROLESTWIE SZATANA (SWIAT) JEST KLAMSTWEM, ILUZJA I OSZUSTWEM. 
GLUPCY! CZY NIE WIECIE ZE KTO JEST PRZYJACIELEM SWIATA JEST NIEPRZYJACIELEM BOGA!
Apokalipsa Jana 12:12 Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele.

 

„Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. Niezgłębiona jest jego mądrość”. Iz 40,28

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość hej

SYNAGOGA SZATANA, ONI PROGRAMUJA TWOJE DZIECKO. TAK JAK W ICH FILMACH I MUZYCE, TAK WE WSZYSTKICH BAJKACH DLA DZIECI SA SATANISTYCZNE SYMBOLE JAK 666, ROGI SZATANA(DEVIL HORNS) CZY PIRAMIDA, CZYNIENIE CZAROW  I OBRZYDLIWE SEKSUALNE PODTEKSTY (WIADOMOSCI PODROGOWE) NA PRZYKLAD W TAKICH BAJKACH JAK: KROL LEW, MALA SYRENKA, ALLADYN, MYSZKA MIKI, KACZOR DONALD, PIEKNA I BESTIA ITD., WPISZ W GOOGLE WALT DISNEY 666 I IDZ DO WSZYSTKICH ZDJEC W GRAFICE, WALT DISNEY W LOGU MA ZNAK 666, TO SAMO MA GOOGLE, WSZEDZIE SA SATANISTYCZNE SYMBOLE...

BAJKI PROMUJA TAKZE OBRZYDLIWOSCI JAK W BAJCE ''MALA SYRENKA'' POL CZLOWIEK POL ZWIERZE  TO JEST OBRZYDLIWOSC DLA PANA

JAK ''PIEKNA I BESTIA'', ZAKOCHANIE SIE W BESTII ZWIERZECIU TO JEST OBRZYDLIWOSC DLA PANA

VIDEO NA YOUTUBE ''Bajki dla dzieci jako Narzędzie Zwiedzenia - PROGRAMOWANIE UMYSŁU''

 

 

List do Hebrajczyków

12 Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. 13 Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek. 

 

 

PRZESTAN CZCIC SATANISTYCZNYCH TRANSGENDER FALSZYWYCH IDOLI, SLUCHAC ICH MUZYKI I OGLADAC ICH FILMY! ZMNIEJSZE WASZA LICZBE!!!!

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość hej

5 Pamiętaj więc, skąd spadłeś, 
i nawróć się, 
i pierwsze czyny podejmij! 
Jeśli zaś nie - przyjdę do ciebie 
i ruszę świecznik twój z jego miejsca, 
jeśli się nie nawrócisz. 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość hej

BOG JEST JEDEN, SWIETY SWIETY SWIETY PAN ZASTEPOW,  PRAWDZIWY ZYJACY BOG, BOG IZRAELA, NIE MA INNEGO!

 

Księga Powtórzonego Prawa

Dziesięcioro Przykazań

1 Mojżesz zwołał całego Izraela i rzekł do niego: Słuchaj, Izraelu, praw i przykazań, które ja dziś mówię do twych uszu, ucz się ich i dbaj o to, aby je wypełniać. 2 Pan, Bóg nasz, zawarł z nami przymierze na Horebie. 3 Nie zawarł Pan tego przymierza z ojcami naszymi, lecz z nami, którzy tu dzisiaj wszyscy żyjemy. 4 Spośród ognia na Górze mówił Pan z wami twarzą w twarz. 5 W tym czasie ja stałem między Panem a wami, aby wam oznajmić słowa Pana, gdyście się bali ognia i nie weszli na górę. A On mówił: 6 «Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. 7 Nie będziesz miał bogów innych oprócz Mnie2. 8 Nie uczynisz sobie posągu ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko albo na ziemi nisko, lub w wodzie poniżej ziemi. 9 Nie będziesz oddawał im pokłonu ani służył. Bo Ja jestem Pan, Bóg twój, Bóg zazdrosny, karzący nieprawość ojców na synach w trzecim i w czwartym pokoleniu - tych, którzy Mnie nienawidzą, 10 a który okazuje łaskę w tysiącznym pokoleniu tym, którzy Mnie miłują i strzegą moich przykazań. 

 

CALA POLSKA CZCI BAALE-FALSZYWI CHRYSTUSOWIE I ASZERE-OBRAZY I FIGURKI NIE MATKI BOSKIEJ. PAN CIE WOLA PO IMIENIU, NAWROC SIE IZRAELU ZEBY PAN NIE OBLOZYL ZIEMI KLATWA. PRZESTAN CZCIC FALSZYWE BOZKI, PORZUC TE OHYDNE PRAKTYKI, PRZESTRZEGAJ PRZYKAZANIA BOZE.  MACIE CZCIC BOGA W DUCHU I PRAWDZIE, ZADNE OBRAZY, FIGURKI, KRZYZE DREWNO! Ewangelia wg św. Jana 23 Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie4, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. 24 Bóg jest duchem: potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie». 
 FALSZYWE KOSCIOLY I ICH BOZKI.  Księga Sofoniasza i wytępię z tego miejsca pozostałości Baala, 
i imiona sług bałwochwalczych wraz z kapłanami. 

PAN NIE MIESZKA W SWIATYNIACH ZBUDOWANYCH LUDZKA REKA I NIE ODBIERA POSLUG Z LUDZKICH RAK.  1 Kor 3:16-17 Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?17. Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście. 

Dzieje Apostolskie 24 Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką 25 i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i oddech, i wszystko. 26 On z jednego [człowieka] wyprowadził cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. 

 

5 Pamiętaj więc, skąd spadłeś, 
i nawróć się, 
i pierwsze czyny podejmij! 
Jeśli zaś nie - przyjdę do ciebie 
i ruszę świecznik twój z jego miejsca, 
jeśli się nie nawrócisz.  

 

1 List do Koryntian  9 Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, 10 ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego. 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość hej

Mądrość Syracha

Bojaźń Boża

11 Bojaźń Pańska to chwała i chluba, 
wesele i korona radosnego uniesienia. 
12 Bojaźń Pańska zadowala serca, 
daje wesele, radość i długie życie. 
13 Temu, kto się Pana boi, dobrze będzie na końcu, 
a w dniu swej śmierci będzie błogosławiony. 
14 Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, 
i dla tych, którzy są [Mu] wierni, wraz z nimi została stworzona w łonie matki. 
15 Założyła u ludzi fundament wieczny, 
a u ich potomstwa znajdzie zaufanie. 
16 Pełnia mądrości to bać się Pana, 
który upoi ich owocami swoimi. 
17 Cały ich dom napełni pożądanymi dobrami, 
a spichlerze swymi płodami. 
18 Koroną mądrości - bojaźń Pańska, 
dająca pokój i czerstwe zdrowie. 
19 <A [Pan] ją przejrzał, policzył>. 
Wiedzę i poznanie rozumu jak deszcz wylał, 
i wywyższył chwałę tych, co ją posiadają. 
20 Korzeń mądrości to bać się Pana, 
a gałęzie jej - długie życie. 

 

 

Księga Malachiasza

5 Wtedy przybędę do was na sąd i wystąpię jako świadek szybki przeciw uprawiającym czary i cudzołożnikom, i krzywoprzysięzcom, i uciskającym najemników, wdowę i sierotę, i przeciw tym, co gnębią obcych, a Mnie się nie lękają - mówi Pan Zastępów. 

 

Nagroda i kara w dniu Pańskim

13 Bardzo przykre stały się wasze mowy przeciwko Mnie - mówi Pan. Wy zaś pytacie: Cóż takiego mówiliśmy między sobą przeciw Tobie? 14 Mówiliście: Daremny to trud służyć Bogu! Bo jakiż pożytek mieliśmy z tego, żeśmy wykonywali polecenia Jego i chodzili smutni w pokucie przed Panem Zastępów? 15 A teraz raczej zuchwałych nazywajmy szczęśliwymi, bo wzbogacili się bardzo ludzie bezbożni, którzy wystawiali na próbę Boga, a zostali ocaleni. 
16 Tak4 mówili między sobą ludzie bojący się Boga, a Pan uważał i to posłyszał. Zapisano to w Księdze Wspomnień4 przed Nim dla dobra bojących się Pana i czczących Jego imię. 17 Oni będą moją własnością, mówi Pan Zastępów, w dniu, w którym będę działał, a będę dla nich łaskawy, jak jest litościwy ojciec dla syna, który jest mu posłuszny. 18 Wtedy zobaczycie różnicę między sprawiedliwym a krzywdzicielem, między tym, który służy Bogu, a tym, który Mu nie służy. 19 Bo oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy wyrządzający krzywdę będą słomą, więc spali ich ten nadchodzący dzień5, mówi Pan Zastępów, tak że nie pozostawi po nich ani korzenia, ani gałązki. 20 A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości6 i uzdrowienie w jego skrzydłach6. Wyjdziecie [swobodnie] i będziecie podskakiwać jak tuczone cielęta. 21 I podepczecie grzeszników, gdyż oni obrócą się w popiół pod stopami nóg waszych w dniu, w którym Ja będę działał - mówi Pan Zastępów. 22 Pamiętajcie o Prawie mego sługi, Mojżesza, któremu na Horebie poruczyłem ustawy i zarządzenia dla całego Izraela. 

 

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość hej

 

WASI FALSZYWI IDOLE POCIAGNA WAS RAZEM W DOL! PRZESTAN CZCIC SATANISTYCZNYCH FALSZYWYCH IDOLI KLAMCOW! OPAMIETAJ SIE!!! WSZYSTKIE IDOLE BALWANY,  BOZKI CIELCE ZNIKNA!!!

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  

×